مقاله بررسي خصوصيات زمين شناسي مهندسي سنگ هاي ساختگاه سد قشلاق عليا، صحنه- کرمانشاه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله بررسي خصوصيات زمين شناسي مهندسي سنگ هاي ساختگاه سد قشلاق عليا, صحنه- کرمانشاه :

تعداد صفحات:12

چکیده:

در مرحله شناسایی محل ساختگاه سد, بررسی های زمین شناسی و زمین شناسی مهندسی جایگاه ویژه ای دارد. بررسی های دقیق در این مرحله, می تواند از بروز مشکلات در مرحله اجرا و بهره برداری سدهاجلوگیری نماید. در این راستا و به منظورآگاهی از خواص مهندسی سنگهای ساختگاه سد قشلاق علیا آزمایش هایی برای تعیین پارامترهای فیزیکی و مکانیکی این سنگها انجام شده است. بررسی خصوصیات فیزیکی نشان می دهد که سنگهای ساختگاه در رده سنگهای با تخلخل پایین و دانسیته متوسط به بالا می باشند. با توجه به اهمیت سرعت موج طولی در تعیین پارامترهای دینامیکی سنگ, این مهم برای سنگهای ساختگاه سد محاسبه شده است. نتایج بدست آمده نشان می دهد که سرعت موج طولی با افزایش رطوبت نمونه و کاهش زاویه تورق نسبت به جهت انتشار موج, افزایش می یابد. همچنین نتایج بدست آمده از بررسی پارامترهای مکانیکی نشان می دهد که تورق سنگهای شیستی و وجود زاویه سطوح تورق با محور بارگذاری باعث کاهش مقاومت سنگها شده و با توجه به رده بندی توصیفی در رده سنگهای با مقاومت پایین تا متوسط قرار می گیرند.

لینک کمکی