مقاله مدلهاي پذيرش تکنولوژي وکاربرد آنها در انتقال فناوري

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله مدلهاي پذيرش تکنولوژي وکاربرد آنها در انتقال فناوري :

محل انتشار: اولین همایش تخصصی سیستمهای هوشمند کامپیوتری و کاربردهای آنها

تعداد صفحات:12

نویسنده(ها):

زینب صالح احمدی – دانشگاه پیام نور کارشناس ارشدمدیریت فناوری اطلاعات تهران
داود کریم زادگان مقدم – استادیار دانشگاه پیام نور
امیرحسین امیرخانی – استادیار دانشگاه پیام نور

چکیده:

درحالیکه قدرت فناوری اطلاعات بطور چشمگیری درحال افزایش است استفاده کنندگان فناوری اطلاعات و مدیران هنوز هم با مساله درازمدتی مواجهند و آن این است که کاربران نهایی اغلب بی مییل به استفاده از سیستم های اطلاعات هستند این مقاله به مرور و تحلیل مدلهای اراهی شده در ادبیات برای پذیرش تکنولوژی جدید توسط کاربران پرداخته شده است نظریه عملکرد منطقی آجزن و فیشبن Ajzen&fishben1967 طرز نگرش را موثربررفتار خود دانسته اند درمدل پذیرش فناوریدیویس davis پذیرش فناوری اطلاعات جدید برپایه سودمندی و سهولت ادراکی می باشد دالبرگ dalberg و همکاران در مدل تحقیقاتی خود سودمندی زمانی, اعتماد امنیت انطباق سهولت استفاده و ; را موثر دانستند نتایج پژوهش ثابت کرد که سهولت استفاده ادراکی سودمندی ادراکی مزیت نسبی سیستم نسبت به سیستم های دیگر تصور ادراکی نسبت به سیستم جدید قابلیت مشاهده سازگاری سیستم با هنجارهای موجود و سیستمهای قبلی قابلیت آزمون سیستم و قابلیت نمایش نتایج سیستم همبستگی معنیدار مثبتی با پذیرش فناوری دارند و داوطلبانه بودن استفاده از سیستم جدید همبستگی معناداری با پذیرش فناوریندارد

لینک کمکی