مقاله يک الگوريتم انتخاب منبع جهت افزايش قابليت اطمينان با استفاده از راهکار رزرو منابع درمحيط گريد

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله يک الگوريتم انتخاب منبع جهت افزايش قابليت اطمينان با استفاده از راهکار رزرو منابع درمحيط گريد :

تعداد صفحات:9

چکیده:

یک سیستم گرید از مجموعه بزرگی از منابع ناهمگن و توزیع شده تشکیل شده است که تحت عنوان چارچوب محاسبات مجازی جهت اجرای برنامه ها درمقیاس وسیع درکنار هم گردآمده اند از آنجایی که تعداد منابع درمحیط گرید به سرعت در حال افزایش است انتخاب منبع مناسب برای کارهای واگذار شده به سیستم گرید یکی از فاکتورهای اساسی درکارایی سیستم است جهت اجتناب از خطای منبع و مشکلات سرویس دهنده مدل مزایده ابزاری را برای انتخاب منبع درسیستمهای توزیع شده فراهم کرده است راهکار رزرو یکی از تقسیم بندیهای مدل مزایده است که با رزرو منابع ضمن کاهش خطای منبع سبب افزایش قابلیت اطمینان درکارهای محول شده به سیستم گرید می گردد یعنی یک سیستم گرید با اتخاذ این سیاست به کاربر تضمین اجرای کارش را درشرایط تعیین شده خواهد داد دراین مقاله الگوریتم جدیدی را مبتنی بر مدل مزایده جهت انتخاب منبع با هدف افزایش قابلیت اطمینان در محیط گرید ارایه می کند که با توجه به نتیجه ارزیابی انجام شده کارایی بهتری را نسبه به سایر روشهای موجود دارد.

لینک کمکی