مقاله امکان سنجي حفاظت از ارزشهاي محيطي باغات سنتي شهر قزوين با استفاده از رويکرد انتقال حق توسعه TDR

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله امکان سنجي حفاظت از ارزشهاي محيطي باغات سنتي شهر قزوين با استفاده از رويکرد انتقال حق توسعه TDR :

محل انتشار: اولین کنفرانس اقتصاد شهری ایران

تعداد صفحات:17

نویسنده(ها):

مجتبی رفیعیان – دانشیار دانشگاه تربیت مدرس
نوید سعیدی رضوانی – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی قزوین
زهره محصیان – دانشجوی کارشناسی ارشد شهرسازی

چکیده:

رشد و توسعه و افزایش جمعیت و تراکم درشهرها باعث تمایل توسعه گران برای استفاده بیش از پیش از اراضی شهری و درنتیجه فشار روزافزون به فضاهای باز و اراضی کشاورزی شده است درنتیجه دستیابی به روشی کارآمد برای حفظ منابع طبیعی ضروری به نظر می رسد تجربیات در طی دهه های گذشته نشان میدهد که طرحهای توسعه شهری و ضوابط و مقررات موجود درآنها برای حفاظت از باغات و اراضی کشاورزی چندان موثر نبوده است به دنبال راه کارهای عملیاتی و اجرایی برای حفاظت دیدگاه های نوین درشهرسازی ارایه شده است که رویکردهای بازار محور ByMarket Theories از جمله این دیدگاه های دردهه 90 جهان است که منجر هب تولیدو ارایه ابزارهای کارآمدی برای استفاده از ظرفیت های بازار در سیاست گذاریهای شهری و موارد مختلف شهرسازی شده است یکی از موفق ترین رویکردهای بازار محور در راستیا حفاظت از فضاهای باز انتقال حق توسعه است انتقال حق توسعه TDR:Transfer of Development Rights درواقع به معنای حفاظت از زمین به وسیله انتقال حقوق توسعه از یک منطقه به منطقه ای دیگر است درواقع برنامه های TDR به مالکین اجازه می دهد که حق توسعه را از قطعه مشخصی از ملکشان جدا کرده و به فروش برسانند و خریداران معمولا دیگر مالکان هستند که می خواهند تراکم زمین هایشان را افزایش دهند.

لینک کمکی