مقاله بررسي دولت الکترونيک درايران با استفاده از تحليل SWOT و PEST

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله بررسي دولت الکترونيک درايران با استفاده از تحليل SWOT و PEST :

تعداد صفحات:14

چکیده:

یکی از جلوه های اصلی کاربرد فناوریهای نوین اطلاعاتی و ارتباطی مورد توجه دولت ها مفهوم دولت الکترونیک است مزایای فراوان حاصل ازتحقق ایده دولت الکترونیک بسیاری از دولت ها را برآن داشته است تا با سرمایه گذاری های کلان درزمینه های فناوری اطلاعات و ارتباطات به سمت تحقق اندیشه دولت الکترونیک حرکت نمایند با توسعه دولت الکترونیک سه رابطه مهم ایجاد شده است رابطه دولت با شهروندان G2C رابطه دولت با کسب وکار G2B و رابهط دولت با کارکنان G2E که همین مهم موجب توجه بیش از پیش دولتمردان و سیاستگذاران کشور به مبحث دولت الکترونیک گردیده است نکته اصلی در پیاده سازی و تحققدولت الکترونیک درکشورکه نباید آن را از نظر دور داشت فرصت ها موانع و چالشهایی است که دربخشهای سیاسی اقتصادی اجتماعی و فناوری با آن روبرو خواهیم بود هدف این مقاله بررسی دیدگاه اهداف و چهارچوب استراتژیک در حوزه ی دولت الکترونیک و همچنین ارزیابی وضعیت فعلی دولت الکترونیک درایران با استفاده از دو آنالیز SWOT PEST می باشد.

لینک کمکی