مقاله بررسي موانع استقرار مديريت دانش درسازمان ها

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله بررسي موانع استقرار مديريت دانش درسازمان ها :

محل انتشار: نخستین همایش آسیب شناسی آموزش سازمانی

تعداد صفحات:12

نویسنده(ها):

معصومه عبدالوهابی – کارشناس ارشد مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساوه
مرضیه عبدالوهابی – کارشناس ارشد تحقیقات آموزشی دانشگاه شهید چمران

چکیده:

با ورود به هزاره سوم سازمان ها برای بقای خود و حفظ مزیت رقابتی درعرصه جهان به راهبردهای نوین برای مقابله با تغییرات سریع و شگرف دراین عصر نیاز دارد که مدیریت دانش یکی از این راهبردهاست و سازمان به منظور اعمال مدیریت صحیح تغییرات و تبدیل آنها به فرصتهایی طلایی برای توسعه و بقای سازمان به آن مجهز می شوند از طرف دیگر دراین زمان تنها با سرمایه های دانشی است که می توان درمسیر تبدیل به سازمان های دانش مدار حرکت کرده و متناسب با عصر کنونی بروز شد هدف مقاله حاضر که بروش علمی مروری انجام شده شناسایی و بیان موانعی است که سازمان ها برای استقرار مدیریت دانش با آنها مواجه می شوند جهت دستیابی به هدف فوق با توجه به ادبیات موجود درزمینه موضوع مورد مطالعه مفاهیم دانش و انواع آن مدیریت دانش عوامل حیاتی برای موفقیت مدیریت دانش و درنهایت موانعی که مدیریت دانش با آنها روبرو است بررسی می شود و درآخر به نتیجه گیری دراین حوزه می پردازیم

لینک کمکی