مقاله آناليز ابعادي و مقايسه رفتار اتصالات بتن آرمه تحت اثر بارگذاري يک سويه و بارگذاري چرخه اي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله آناليز ابعادي و مقايسه رفتار اتصالات بتن آرمه تحت اثر بارگذاري يک سويه و بارگذاري چرخه اي :

تعداد صفحات:10

چکیده:

در بسیاری از تحقیقات آزمایشگاهی در زمینه ی سازه های بتنی, با توجه به مشکلات موجود در مراحل ساخت و آزمایش نمونه های مطالعاتی, ابعاد نمونه ها کوچکتر ازاندازه ی واقعی هستند. تغییر ابعاد سازه ها می تواند بر نوع رفتار آنها و نرخ تغییرات یک یا چند پارامتر از سازه نسبت به بارهای وارده موثر باشد. با توجه به تحقیقات موجود در زمینه اتصالات تیر ستون بتنی, معیار مناسبی برای پیش بینی رفتار یک اتصال با ابعاد معین, بر اساس نتایج موجود در نمونه های با ابعاد متفاوت وجود ندارد. ازطرفی مطالعاتی که تاکنون بر رفتار اتصالات بتن آرمه صورت گرفته است رفتار آن ها را یا تحت اثر بارگذاری یک طرفه مورد مطالعه قرار داده و یا تحت اثر بارگذاری چرخه ای و مقایسه ای بین رفتار اتصالات در این دو حالت صورت نپذیرفته است. در این تحقیق, تعدادی اتصال خارجی تیر- ستون بتنی با ابعاد مختلف و با درصد آرماتور یکسان, طراحی و با استفاده از نرم افزارAbaqus تحلیل شده و اثر تغییر ابعاد اتصالات بر مقاومت نهایی و شکل پذیری آنها مورد بررسی قرار گرفته است. نمونه های مورد نظر به صورت دوبعدی مدل سازی شده و تحلیل غیر خطی آنها انجام می گیرد

لینک کمکی