مقاله انتخاب سيستم بهينهي اجراي پروژه با استفاده از تصميم گيري چند معيارهMCDM) وروش AHP

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله انتخاب سيستم بهينهي اجراي پروژه با استفاده از تصميم گيري چند معيارهMCDM) وروش AHP :

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی عمران و توسعه

تعداد صفحات:12

نویسنده(ها):

حمیدرضا سهرابیان – دانشجوی کارشناسی ارشد عمران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر
فریدون شیروانی – استادیار گروه مهندسی عمران, دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر
جعفر مامی زاده – استادیار گروه مهندسی آب, دانشگاه ایلام

چکیده:

مطالعات و تجربیات نشان میدهد که انتخاب مناسبترین سیستم اجرای پروژه میتواند هزینه پروژه را تا 12 درصد و مدت زمان اتمام آن را تا 30 درصد کاهش دهد. تعدد روشهای اجرای پروزه در چند دهه گذشته خلأ وجود روش مناسب برای انتخابی بهینه از میان آنها را به عنوان یکی از راهبردیترین تصمیمات فرآیند مدیریت پروژه محسوس نموده است. بدین منظور صاحب نظران و کارشناسان مسائل قراردادی روشهای متعددی را پیشنهاد نمودهاند. به طور خلاصه یافتههای این پژوهش حاکی از آن است که تلاشهای مزبور با تمرکز به رویکردهای کیفی انتخاب سیستم در سالهای پایانی دهه 60 میلادی آغاز گردیده و به روشهای کمی در قالب ابزارهای تصمیمگیری در فضای چند معیاره طی سال های اخیر منجر گردیده است, با این توضیح در این مقاله یک سیستم پشتیبانی تصمیمگیری چند معیارهMCDM) به کمک فرآیند تحلیل سلسله مراتبی AHP برای کمک به افراد تصمیم گیرنده برای انتخاب روش بهینه اجرای پروژه ارائه داده شده است.

لینک کمکی