مقاله بررسي نتايج تزريق آزمايشي با مانشت تيوب و تزريق آزمايشي با فشار بالا Jet grouting در آب بندي پي سد نيان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله بررسي نتايج تزريق آزمايشي با مانشت تيوب و تزريق آزمايشي با فشار بالا Jet grouting در آب بندي پي سد نيان :

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی

تعداد صفحات:12

نویسنده(ها):

آرش بلوردی – مدیر امور عمران در طرح نیروگا ههای آبی متوسط و کوچک, شرکت توسعه منابع آ

چکیده:

به منظور آ ببندی پی سد خاکی سنگریز های نیان که در 80 کیلومتری شمال شرقی بندرعباس واقع شده عملیات تزریق آزمایشی به روش مانشت تیوب و تزریق با فشار بالا jet grouting به جهت طرح جایگزین برای طراحی اولیه ( دیوارآ ببند بتن پلاستیک) اجرا شده است. پی سد نیان متشکل از کنگلو مرای ضعیف بوده که با 13 متر آبرفت درشت دانه پوشیده شده است. با توجه به نوع بافتمصالح پی که شرایط تقریباً مشابهی آبرفت و سنگ پی کنگلومرائی دارند, عملیات تزریق با مانشت تیوب به جهت عدمنفوذ آمیزه تزریق در بافت سیمانته کنگلومرای پی نتایج مطلوبی از لحاظ آ ببندی به همراه نداشت. بر همین اساسعملیات تزریق با فشار بالا بصورت آزمایشی در دو مرحله انجام شد. در این روش پس از حفر گمانه, تزریق از انتهای گمانه رو به بالا با فشار زیاد ( 30 تا 50 مگاپاسکال) باعث تخریب بافت خاک و تشکیل ستون خاک سیمان م یشود.تزریق آزمایشی با تغییر پارامترهای مؤثر در تزریق با فشار بالا, متشکل از فشار, جریان دوغاب , آب و هوا و سرعت دورانو بالا آمدن نازل از داخل گمانه بررسی و کنترل شد. در نهایت بر اساس تزری قهای آزمایشی مرحله اول و دوم طرح بهینهبرای همپوشانی مناسب ستو نهای خاک سیمان در تزریق اصلی پی سد با فاصله مرکز به مرکز هر ستون 1 متر و فاصله بین دو ردیف0/6 متر پیشنهاد شد.

لینک کمکی