مقاله بهبود و تعميم چرخه حيات عمومي متدولوژي هاي چابک

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله بهبود و تعميم چرخه حيات عمومي متدولوژي هاي چابک :

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی محاسبات نرم و فن آوری اطلاعات

تعداد صفحات:12

نویسنده(ها):

نجمه ملکوتی فر – عضوباشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی واحد رفسنجان
عظیم محمدخانی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی رفسنجان

چکیده:

متدولوژی های چابک دراواخر دهه نود معرفی شدها ند با نگاه جامع و مبتنی بر فرایند به انواع متدولوژی های چابک درمی یابیم عمدتا همه آنها از یک چرخه حیات عمومی در تولید سیستم تبعیت می کنند به بیان دیگر می توان چرخه حیات عمومی ارایه داد که بسیاری از متدولوژی ها را پوشش دهد دراین راستا یعنی تعریف یک نمای کلی از چرخه حیات تولیدسیستم درمتدولوژی های چابک Ambler یک چرخه حیات عمومی ارایه کردهاست از آنجا که تولید و انتقال یک فرایند جدید برای استفاده عمومی کاربسیار بزرگ و چالش برانگیزی است و انجام موفقیت آمیز آن نیازمند منابع مهم برنامه ریزی و تخمین های دقیق است که این موارد نیز درروشهای سریع الانتقال کمتر مورد توجه قرارگرفته است لذا به بررسی متدولوژی های چابک و تقابل میان مراحل و فعالیت های آنها دردوره عمر هریک از متدولوژی ها پرداخته و نیز بررسی فعالیت ها و مراحل چرخه حیات عمومی SDLC ارایه شده توسط Ambler را مدنظر خود قرار داده ایم تا از این طریق راهی برای ورود به قابلیت های تولید و انتقال یک فرایند جدید بدست آورده با این مزیت که بدونایجاد یک فرایند جدید تنها از طریق بهبود یک فرایند چابک عمومی تمام کمبودها و محدودیت های چرخه حیات ambler را پوشش داده و یک نمای کلی ازچرخه حیات تولید سیستم درمتدولوژی های چابک را ارایه دهیم.

لینک کمکی