مقاله بهسازي و نوسازي بافت هاي فرسوده شهري با رويکرد مشارکت مردمي (مطالعه موردي: محله پيرسراي رشت)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله بهسازي و نوسازي بافت هاي فرسوده شهري با رويکرد مشارکت مردمي (مطالعه موردي: محله پيرسراي رشت) :

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی عمران و توسعه

تعداد صفحات:17

نویسنده(ها):

عسکر میرزایی دورودخانی – کارشناس عمران وکارشناس ارشد برنامه ریزی شهری

چکیده:

در زندگی دوران معاصر, مسایل شهری چنان فضایی برای خود باز کرده است که در گذشته هرگز چنین نبوده است. همه جا چه در جهان پیشرفته و چه در جهان درحال توسعه صحبت از اشباع شهرها از جمعیت است. اندیشه مشارکت شهروندان 1 در اداره امور شهر قدمتی دیرینه و به اندازه تأسیس شهر دارد. بافت های فرسوده شهر رشت علی الخصوص محله پیر سرا در حالی از چرخه رشد و توسعه باز مانده اند که توانمندیهای نهفته و ظرفیتهای لازم را جهت ایفای نقشی تعیین کننده در فرآیند توسعه این شهر دارا می باشند از اینرو توسعه نوسازی بافتهای فرسوده باید از اهداف اصلی نوسازی و بهسازی شهر رشت باشد تا در برابر توسعه نیافتگی و فرسودگی ایستادگی کند. در این صورت تحقق اهداف نوسازی, به عنوان اثر نهایی توسعه نوسازی بافتهای فرسوده نیازمند آن است تا کلیه تلاشها در این سمت جهت گیری و معنا دار شوند. این مقاله از پژوهشی که به روش پیمایشی و زمینه یابی به انجام رسیده, استخراج شده است. دادههای تحقیق از طریق دو پرسش نامه , مشاهدات میدانی و مصاحبه ها و نشست های گروهی با مردم و متخصصان و مدیران مربوطه گردآوری و با استفاده از شیوه های آمارتوصیفی و تحلیل های ثانویه مورد ارزیابی و نتیجه گیری قرار گرفته اند

لینک کمکی