مقاله بررسي ساختار توليد انرژي الکتريکي به روش مگنتوهيدروديناميک (MagnetoHydroDynamicو فرصتها و تنگناهاي پيشروي آن

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله بررسي ساختار توليد انرژي الکتريکي به روش مگنتوهيدروديناميک (MagnetoHydroDynamicو فرصتها و تنگناهاي پيشروي آن :

محل انتشار: چهارمین کنفرانس نیروگاههای برق

تعداد صفحات:9

نویسنده(ها):

محمدرضا علیزاده پهلوانی – دانشگاه صنعتی مالک اشتر
مهدی جزینی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات بروجرد
محمد جزینی – شرکت برقمنطقه ای تهران

چکیده:

نیاز وافر جوامع امروزی به مصرف انرژی بهویژه انرژی الکتریکی, سبب شده است که محققین جهت بهرهبرداری از صورتهای مختلف انرژی و تبدیل آن به انرژی الکتریکی با راندمانهای بالا, روشهای جدیدی را آزمایش نمایند که از آن جمله تبدیل انرژیمگنتوهیدرودینامیک MHD) میباشد. در این پروسه با استفاده از پلاسمای داغ یونیده در یک سیکل ساده میتوان انرژی الکتریکی را با راندمانی بالاتر از نیروگاههای موجود تولید نمود. ما در این مقاله ابتدا به معرفی ساختار این نوع تبدیل انرژی و ملزومات پیرامونی آن از جمله انواع ژنراتورهایMHD از نظر ساختار و نوع چرخه, نوع مواد بکاررفته و شرایط آنها پرداخته و در پایان به ذکر فرصتها و تنگناهای پیشروی این نوع ژنراتورها میپردازیم

لینک کمکی