مقاله مطالعه عددي تاثير رقيق ساز روي خاموشي شعله پيش آميخته متان- هوا

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله مطالعه عددي تاثير رقيق ساز روي خاموشي شعله پيش آميخته متان- هوا :

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی شبیه سازی سیستمهای مکانیکی

تعداد صفحات:6

نویسنده(ها):

علی خسروی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد, گروه مکانیک, مشهد, ایران
احمد عربکوهسار – دانشگاه آزاد اسلامی واحد مینودشت,گروه مکانیک, مینودشت, ایران
رضا وفاطرقی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد, گروه مکانیک, مشهد, ایران
هاشم ابراهیمی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد, گروه مکانیک, مشهد, ایران

چکیده:

با توجه به اینکه گاز متان از رایج ترین سوخت های مورد استفاده می باشد, احتراق آن با رقیق سازهای متفاوت مورد مطالعه قرار گرفتهاست.در این پژوهش سرعت سوختن آرام مخلوط متان- هوا در حضور رقیق کننده های مختلف با استفاده از آزمایش و شبیه سازی عددی مورد بررسی قرار گرفته است, سرعت سوختن برای شعله متان- هوا با غلظت های مختلف از رقیق کننده هایHe و Ar,N2,CO2 در شرایطNTP مورد بررسی عددی قرار گرفته و سپس با نتایج تجربی مقایسه شده است. شبیه سازی احتراق به وسیله زیر برنامه PREMIX نرم افزار CHEMKIN II و با استفاده از غلظت های مختلف رقیق سازها در نسبت هم ارزی یک بررسی شده است. نتایج نشان میدهد که هلیوم رفتار پیچیده تری نسبت به سایر رقیق سازها با توجه به بزرگی عدد لوئیس در مخلوط هلیوم را دارد. در انتها به اثر شیمیاییCO 2 در خاموشی شعله می پردازیم, که نتایج حاصل از آن حاکی از آن است که اثرات شیمیاییCO2مهمتر از سایر رقیق کننده ها است که به دلیل مشارکت فعال خود در واکنش CO2+H=CO+OH که با رقابت بر سر رادیکال H سرعت شعله را کاهش می دهد.

لینک کمکی