مقاله ارزيابي توان سرزمين براي اکوتوريسم پايدار با تکيه بر ويژگيهاي اکولوژيک ( مطالعه موردي: آبخيز زيارت شهرستان گرگان)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله ارزيابي توان سرزمين براي اکوتوريسم پايدار با تکيه بر ويژگيهاي اکولوژيک ( مطالعه موردي: آبخيز زيارت شهرستان گرگان) :

محل انتشار: سمینار ملی کاربرد GIS در برنامه ریزی اقتصادی, اجتماعی و شهری

تعداد صفحات:13

نویسنده(ها):

چکیده:

ارزیابی زیست محیطی به فرایندی برای تنظیم رابطه انسان با طبیعت و رسیدن به توسعه پایدار تلقی می گردد. در این تحقیق ارزیابی توان اکولوژیک حوزه آبخیز زیارت واقع در جنوب شرقی استان گلستان برای اکوتوریسم بر پایه ویژگیهای اکولوژیک به عنوان راهکاری برای بهره برداری و حفاظت از منابع طبیعی با استفاده از مدل اکولوژیکی اکوتوریسم انجام شد. در گام نخست نقشه های منابع اکولوژیک منطقه جمع آوری و با توجه به پارامترهای موثر در توسعه اکوتوریسم کلاسه بندی شدند. سپس با تجزیه تحلیل و جمع بندی داده ها به یاری سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS) مناطق مناسب برای توسعه اکوتوریسم گسترده و متمرکز مدلسازی و شناسایی شدند. بر اساس نتایج بدست آمده در مجموع 484 درصد منطقه به تفرج گسترده طبقه متمرکز طبقه یک توان ندارد. در پایان پیشنهادهایی برای توسعه اکوتوریسم با توجه به توان بالقوه این کاربری در منطقه مورد مطالعه ارائه گردید.

لینک کمکی