مقاله مقايسه رفتار تيرپيوند خمش و برش درساختمان هاي بتني مقاوم سازي شده با بادبند برون محور

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله مقايسه رفتار تيرپيوند خمش و برش درساختمان هاي بتني مقاوم سازي شده با بادبند برون محور :

محل انتشار: همایش ملی سازه, راه, معماری

تعداد صفحات:18

نویسنده(ها):

حسین رجبی دهنوی – دانشجویان کارشناسی ارشد
حسین کریم دهنوی –

چکیده:

امروزه سازه های بتن مسلح درکشور از جایگاه ویژه ای برخوردار است وب یشترین خطری که این سازه ها را تهدید می کند ضعف در ساخت و اجرا است که باعث خسارت های جبران ناپذیر جانی و مالی درهنگام زلزله می شود در این مقاله چند نمونه قاب خمشی بتن مسلح موجود با شکل پذیری متوسط که برای بارهای لرزه ای برآورد شده براساس استاندارد 2800-ویرایش دوم طراحی گردیده اند مدلسازی شدند به منظور ارزیابی قابهای تحت بارهای لرزه ای اصلاح شده مدلها براساس استاندارد 2800 ـ ویرایش سوم مجددا بارگذاری لرزه ای گردیدند. تحلیل مجدد قابها حاکی از آن است که نسبت تنش ها در اکثر ستونها از یک تجاوز کرده است قابهای بتن مسلح به کمک مهاربندی های برون محوربهسازی لرزه ای شدند قابهای مقاوم سازی شده با انجام تحلیل های استاتیکی غیرخطی منطبق بردستوراالعمل بهسازی لرزه ای مورد ارزیابی قرارگرفته و نحوه تشکیل مفاصل پلاستیک و سطوح عملکرد تامین شده توسط اعضا یکبار با علمکرد برشی تیر پیند و با ردیگر با علمکرد خمشی تیرپیوند درسازه ارزیابی شده است

لینک کمکی