مقاله توسعه پايدار طراحي پايدار معماري پايدار

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله توسعه پايدار طراحي پايدار معماري پايدار :

محل انتشار: همایش ملی سازه, راه, معماری

تعداد صفحات:17

نویسنده(ها):

علی اکبرزاده – مدرس دانشگاه فنی حرفه ای تبریز
محمدباقر مهدیزاده – استادیاردانشگاه فنی حرفه ای تبریز

چکیده:

توسعه پایدار پیشرفتی استکه نیازهای حال را بدون لطمه زدن به توانایی نسل اینده جهت تامین نیازهای خود برآورد می کند پیشرفت جهان نمی تواند به تعداد محدودی از قوانین و نواحی محدود شود ولی درحال آینده درکل جهان و هرکس و هرچیز درون آن قابل اعمال می باشد دردرازمدت طراحی پایدار یک گزینه نیست بلکه یک اجبار است درکوتاه مدت به نظر می رسد مجبور به رعایت طراحی پایدار نباشیم با این حال این موضوع زمانی می تواند درست باشد که از آینده صرفنظر کنیم گستردگی مفاهیم و تعاریف توسعه پایدار طراحی پایدار معماری پایدار و ساختمان سازی پایدار نیاز به یک پژوهش فراگیر دارد شناخت اصول و مبانی پایدار از اهداف این مقاله جهت استفاده صحیح دربرنامه ریزی های حال و آینده است.

لینک کمکی