مقاله شناسايي نقاط حادثه خيز راه هاي درون شهري کلان شهر شيراز

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله شناسايي نقاط حادثه خيز راه هاي درون شهري کلان شهر شيراز :

محل انتشار: یازدهمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران

تعداد صفحات:14

نویسنده(ها):

محمد صدیق باور – کارشناس ارشد عمران – برنامه ریزی حمل و نقل
محسن حدیقه جوانی – کارشناس ارشد عمران – برنامه ریزی حمل و نقل,
یزدان اشرف نژاد – کارشناسمدیریت بازرگانی
محمدرضا صدیق باور – کارشناس ارشد اقتصادتوسعه و برنامه ریزی حمل و نقل

چکیده:

امروزه مسئله ایمنی ترافیک یکی از اصول اولیه مهندسی ترافیک و برنامه ریزی حمل و نقل است.وقوع تصادفات در شبکه داخل شهری یکی از عوامل موثر بر عملکرد سیستم حمل و نقل است.اولین گام دربهبود سطح ایمنی ترافیک راه شناسایی نقاط حادثه خیز می باشد.اهمیت این موضوع باعث شده است روش های بسیاری برای نقاط حادثه خیز استفاده شود.تصادف یک رخداد چند علتی است و تاثیر همزمانچند عامل باعث وقوع یک تصادف می شود.در نتیجه در نظر گرفتن عوامل موثر بر تصادف در شناسایی نقاط حادثه خیز دقت نتایج را افزایش می دهد.در این پژوهشاز روشتکرار تصادفات جرحی , فوتیو خسارتی ثبت شده برای شناسایی نقاط حادثه خیز کلان شهر شیراز استفاده شده است , چرا که آمار مهمترین ابزار ارزیابی گذشته و برنامه ریزی آینده است.

لینک کمکی