مقاله تاثير مدل احتمالاتي تقاضاي لرزه اي انتخاب شده برتخمين تقاضاي لرزه اي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله تاثير مدل احتمالاتي تقاضاي لرزه اي انتخاب شده برتخمين تقاضاي لرزه اي :

محل انتشار: همایش ملی سازه, راه, معماری

تعداد صفحات:16

نویسنده(ها):

مهدی مهدوی عادلی – دکتری سازه
سامان اسدی – کارشناس ارشد سازه

چکیده:

تخمین تقاضای لرزه ای درسازه ها یکی از مهمترین اجزای روش نوین طراحی براساس عملکرد می باشد اما ماهیت تصادفی زلزله همراه با عدم قطعیت های فراوان موجود درپاسخ سازه سبب شده که این تخمین به یک چالش بزرگ تبدیل گردد و استفاده از یک چارچوب احتمالاتی تحت عنوان مدل احتمالاتی تقاضای لرزه ای دراین تخمین الزامی باشد با توجه به نقش بنیادی این مدل درتخمین تقاضا دراین مقاله با استفاد هازدو مدل مختلف که در ساخت آنها از یک و دو شاخص شدت استفاده شده است تقاضای لرزه ای برای قابهای خمشی فولادی با تعداد طبقات مختلف تخمین زده شده و نتایج با یکدیگر مقایسه شده اند نتایج حاصل نشان میدهد درقابهای کوتاه مرتبه که تا پیش از رسیدن به نقطه فروریزش رفتاری خطی دارند میزان تقاضای تخمین زده شده مستقل از مدل است و مدل یک پارامتری برای استفاده از تخمین تقاضای لرزه ای آنها مناسب است اما در قابهای بلندمرتبه و شکل پذیر که رفتاری غیرخطی دارند میزان تقاضای لرزه ای تابعی از مدل احتمالاتی تقاضای لرزه ای محسوب می گردد و نتایج مدل یک پارامتری قابل اعتماد نیست که نشانگر اهمیت انتخاب یک مدل مناسب جهت تخمین تقاضای لرزه ای می باشد.

لینک کمکی