مقاله کاربرد جاذب هاي اکسيژن در بسته بندي مواد غذايي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله کاربرد جاذب هاي اکسيژن در بسته بندي مواد غذايي :

محل انتشار: بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی

تعداد صفحات:13

نویسنده(ها):

یونس زاهدی – دانشجوی دکتری علوم و صنایعغذایی
ناصر صداقت – استادیار دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

دراکثر موارد عامل فساد مواد غذایی وجود اکسیژن می باشد زیرا اکسیداسیون ماده غذایی رشد کپکها و باکتریهای هوازی درحضور اکسیژن صورت میگیرد برای حذف اکسیژن از بسته بندی ماده غذایی عمدتا از روشهای اتمسفر اصلاح شده و بسته بندی تحت خلا استفاده می شود ولی این روشها نمی توانند اکسیژن را بطور کامل حذف نمایند و معمولا 2-0/1 اکسیژن داخل بسته بندی باقی می ماند علاوه براین درطول نگهداری نیز مقداری اکسیژن وارد بسته بندی می شود جاذب های اکسیژن می توانند مقدار اکسیژن را به کمتر از 0/01 درصد کاهش داده و در این سطح حفظ نمایند جاذب های اکسیژن به وسیله واکنشهای شیمیایی یا آنزیمی اکسیژن را حذف نموده و بنابراین فساد ماده غذایی و افت کیفیت آن را به تعویق می اندازند درمقاله حاضر سیر تحول تاریخی استفاده از جاذب های اکسیژن انواع و مکانیسم عمل جاذب ها کاربرد جاذب ها در بسته بندی نحوه انتخاب جاذب ها و انواع تجاری مورد بحث و بررسی قرارگرفته است.

لینک کمکی