مقاله کنترل غيرمتمرکز بهينه PID مبتني بر مقادير ويژه ماتريس مشخصه و تابع لياپونف براي کنترل فرکانس بار

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله کنترل غيرمتمرکز بهينه PID مبتني بر مقادير ويژه ماتريس مشخصه و تابع لياپونف براي کنترل فرکانس بار :

محل انتشار: سومین کنفرانس ملی صنعت نیروگاههای حرارتی

تعداد صفحات:8

نویسنده(ها):

احسان حامدرحمت – دانشگاه صنعت آب و برق شهید عباسپور,
علیرضا یزدی زاده – دانشگاه صنعت آب و برق شهید عباسپور,
عباس علی آبادی – شرکت مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران )مپنا(,
محمدحسین رمضانی – دانشگاه صنعت آب و برق شهید عباسپور,

چکیده:

یکی از مهمترین مسائل در سیستم های قدرت الکتریکی, مسأله کنترل فرکانس بار LFC است. عموماً در عمل, سیستم های LFC از کنترل کننده های ساده تناسبی انتگرالی استفاده می کنند. اما, از آنجایی که پارامترهای کنترل کننده PI معمولاً بصورت سعی و خطا تنظیم می شوند, رفتار دینامیکی خوبی را در مقابل تغییرات بار و نقطه کار سیستم از خود بروز نمی دهند. در این مقاله یک کنترل کننده PID بهینه غیرمتمرکز مبتنی برمقادیر ویژه ماتریس مشخصه و تابع لیاپونف به عنوان یک راهکار مناسب برای کنترل فرکانس بار پیشنهاد شده است. در این روش, تنظیم کنترل کننده PID به صورت حل یک مسأله بهینه سازی که در آن یک معیار مرتبه دوم با در نظر گرفتن نقاط کار متغیر برای سیستم و محدودیت روی مقادیر ویژه سیستم می نیمم می شود, انجام می گیرد. روش ارائه شده, بر روی مدل یک منطقه کنترلی شامل دو نیروگاه و متصل به سایر مناطق کنترلی اعمال شده و پاسخ آن در حضور تغییرات ناگهانی بار مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج شبیه سازی حاکی از کارایی روش ارائه در جلوگیری از انحراف زیاد فرکانس از مقدار مطلوب آن می باشد

لینک کمکی