مقاله طراحي و ساخت آنتن ميکرواستريپي جديد با پلاريزاسيون دايروي براي کاربرد در باندهايWLAN/Bluetooth/WiMAX

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله طراحي و ساخت آنتن ميکرواستريپي جديد با پلاريزاسيون دايروي براي کاربرد در باندهايWLAN/Bluetooth/WiMAX :

تعداد صفحات:6

چکیده:

در این مقاله یک آنتن ریزنواری شکافدار با تغذیه هم صفحه cpw)دارای پلاریزاسیون دایروی راستگرد در جهتz+ و پلاریزاسیونچپگرد در جهت–Zطراحی و ساخته شده است. پهنای باند امپدانسی آنتن در بازه% 2-7 و( 110 GHz 3.5:1پهنای باند نسبت محوری3-dBآنتن ساخته شده در بازه فرکانس5GHz-2 %85) 2.5:1میباشد. ساخت آسان و استفاده از زیرلایه ارزان قیمتFR4با ضخامت8mm ازمزایای این آنتن به شمار می رود.بهره آنتن پیشنهادی(در بازه پلاریزاسیون دایروی) بینdBi4-5.7 بوده که برای کاربرد در شبکههای محلی و مخابرات بیسیم بهرهای مناسب میباشد. شبیه سازی و بررسی نتایج تست آنتن در مقاله آمده است

لینک کمکی