مقاله بررسي سينتيک انتقال جرم سيب در طي خشک کردن اسمزي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله بررسي سينتيک انتقال جرم سيب در طي خشک کردن اسمزي :

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات:5

نویسنده(ها):

سیده الهام ساداتی گل افشانی – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم و صنایع غذایی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع
سیدمهدی جعفری – عضو هیئت علمی دانشکده علوم و صنایع غذایی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع
شهرام بیرقی طوسی – عضو هیئت علمی گروه پژوهشی فرآوری مواد غذایی, پژوهشکده علوم و فناوری م
مهدی کاشانی نژاد – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد سبزوار

چکیده:

در این پژوهش مکانیسم خشک کردن اسمزی قطعات سیب زرد لبنانی در 3 غلظت محلول ساکارز با درجه بریکس 30, 45 و 60 مورد بررسی قرار گرفت. برای این منظور قطعات مکعبی سیب با ابعاد cm1 به مدت 270 دقیقه در دمای محیط درون محلول های اسمزی با نسبت 1 به 10 قرار گرفت. به منظور بررسی سینتیک خشک کردن اسمزی سیب, تغییرات رطوبت نمونه ها طی 7 زمان متوالی اندازه گیری شد. نتایج حاصل از برازش داده ها با مدل های تجربی نشان داد که مدل پیشنهادی آزوارا و همکاران قادر به توصیف سینتیک انتقال جرم در طی خشک کردن اسمزی قطعات سیب است

لینک کمکی