مقاله بررسي کارايي معادلات حالت درجه سه براي پيش بيني شرايط تشکيل هيدرات گازي، ب- دي اکسيد کربن، نيتروژن و سولفيد هيدروژن

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله بررسي کارايي معادلات حالت درجه سه براي پيش بيني شرايط تشکيل هيدرات گازي, ب- دي اکسيد کربن, نيتروژن و سولفيد هيدروژن :

محل انتشار: سومین کنفرانس تخصصی ترمودینامیک

تعداد صفحات:17

نویسنده(ها):

مریم کرم الدین – دانشجوی دکتری رشته مهندسی شیمی
فرشاد ورامینیان – دانشیار, دانشکده مهندسی شیمی دانشگاه سمنان

چکیده:

به منظور مدل سازی ترمودینامیکی فازهای مایع و گاز در هیدرات های گازی, به دلیل وجود مولکول آب, استفاده از قانون اختلاطی کهتاثیر قطبیت مولکول ها را در نظر می گیرد, مناسبتر به نظر می رسد. در این مقاله از روابط ارائه شده توسط دانش و همکاران به عنوان قاعده اختلاط استفاده شده و ضرایب اثر متقابل دوتایی برای شش معادله حالت SW NM SRK PR VPT و YU-LU با استفاده از داده های تعادل دو فازی بخار- مایع در سیتم های(دی اکسید کربن- آب), نیتروژن-آب) و (سولفید هیدروژن- آب) بهینه شده است. سپس محاسبات تعادلی ( VLwH) در مخلوط های مورد نظر انجام شده و دقت معادلات حالت بررسی شده است. مقایسه نتایج محاسباتی با نتایج تجربی برای مقدار فشار تعادلی تشکیل هیدرات نشان می دهد که معادله SRK در هیدرات نیتروژن و سولفید هیدروژن به ترتیب با میزان 06-3% و 85-4% و در سیستم (دی اکسید کربن- آب) معادله NM با 31-5% کمترین خطا را دارند. همچنین از مقایسه مدل های مختلف به نظر می رسد که استفاده از مدل هنری برای تعیین کسر مولی فاز مایع و معادله YU-LU برای تعیین کسر مولی فاز بخار چندان مناسب نبوده و استفاده از آن توصیه نمی شود.

لینک کمکی