مقاله اثرات فعاليت هاي انساني دردريا برپستانداران دريايي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله اثرات فعاليت هاي انساني دردريا برپستانداران دريايي :

محل انتشار: همایش منطقه ای مطالعات کاربردی در شیلات و محیط زیست

تعداد صفحات:21

نویسنده(ها):

الهام سلطانی –
طاهره شجاعی –
شعله شیردره – دانشجویان مهندسی منابع طبیعی گرایش شیلات

چکیده:

فعالیت انسانی دردریاها و اقیانوسها به طرق مختلف موجب کاهش جدی جمعیت پستانداران دریایی گردیده است اقداماتی نظیر صیدوکشتار صیدضمنی تصادم کشتی ها وحوادث دریایی و ; منجر به آسیب پذیرشدن اجتماعات گون های مختلف پستانداران دریایی شده و امکان بازسازی ذخایر را از این گونه ها گرفته است برداشت بی رویه از منابع نهنگها باعث متفرق شدن اجتماعات آنها و تشکیل جمعیت های جداگانه ای شده است صید ضمنی نیز عامل مهم دیگری دررابطه با حذف گونه های ارزشمند پستانداران دریایی مانند دلفین ها محسوب می شود صید تن ماهیان با استفاده ازت ورهای پرساین نمونه این مدعاست که دربسیاری از مواقع به دلیل آمیختگی گله های تن ماهیان و دلفین ها موجب کشتار گروهی این حیوانات می گردد از سوی دیگر مجموعه ای از فعالیت های بشر دردریا بطور غیرمستقیم برسلامت یا جمعیت این حیوانات تاثیر منفی و مخرب برجای می گذارد تغییرات اقلیمی آلودگیهای صوتی یا شیمیایی ناشی ازاکتشاف را استخراج و نقل و انتقال نفت و فراورده های آن ازجمله این عوامل می باشند

لینک کمکی