مقاله بررسي تغذيه و تخم ريزي ماهي کوتر معمولي Sphyraena jello درآبهاي خليج فارس سواحل استان بوشهر

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله بررسي تغذيه و تخم ريزي ماهي کوتر معمولي Sphyraena jello درآبهاي خليج فارس سواحل استان بوشهر :

محل انتشار: همایش منطقه ای مطالعات کاربردی در شیلات و محیط زیست

تعداد صفحات:18

نویسنده(ها):

سیداحمد حسینی – دانشجوی دکتری بیولوژی دریا
شهلا جمیلی – اعضا هیئت علمی وزارت جهادکشاورزی
تورج ولی نسب –
غلامحسین وثوقی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده:

ماهی کوتر معمولی ساده Sphyraena jello درسواحل جنوبی ایران از جمله ماهیان بسیارباارزش شیلاتی به حساب آمده و جز ماهیان عمده تجاری محسوب میش ود لذا با توجه به اهمیت اقتصادی این ماهی درخلال سالهای 86-85 خصوصیات زیستی این ماهی درسواحل استان بوشهر مورد بررسی قرارگرفت دراین ارتباط سه منطقه عمده صید بنامهای بندربوشهر بندردیلم و بندرگناوه جهت نمونه برداری از صید تجاری انتخاب گردید و درطول مدت 12 ماه بررسی تعداد 1170 عدد ماهی شکافته شد که دراین میان 655 عدد ماهی نر و 515 عدد ماهی ماهی ماده بودند دربررسی تغذیه به روش شمارشی Numerical) ماهی بیاه با 42/8 درصد بالاترین و بچه ماهی مرکب با 8/4 درصد کمترین محتویات معده را تشکیل میدادند نتایج نشان داد که ماهیان نر دراندازه های کوچکتر از ماده بالغ می شوند و نسبت های جنسی درماه های مختلف به جز تیروشهریور اختلاف معنی داری نداشت دوره تخم ریزی آنها از تیرتاشهریورماه بود و یک اوج تخم ریزی درمردادماه مشاهده گردید.

لینک کمکی