مقاله پايش زيستي هيدروکربن هاي چندحلقه اي آروماتيک PAHدردو کفه اي Anodont cygnea تالاب انزلي و تعيين کاربر بيومارکر NRR به عنوان شاخص زيستي اين آلاينده ها

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله پايش زيستي هيدروکربن هاي چندحلقه اي آروماتيک PAHدردو کفه اي Anodont cygnea تالاب انزلي و تعيين کاربر بيومارکر NRR به عنوان شاخص زيستي اين آلاينده ها :

محل انتشار: همایش منطقه ای مطالعات کاربردی در شیلات و محیط زیست

تعداد صفحات:18

نویسنده(ها):

لیدا سلیمی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال
شهلا جمیلی – موسسه تحقیقات شیلات ایران
پیمان اقتصادی عراقی – مرکز ملی اقیانوس شناسی ایران
عباسعلی مطلبی – موسسه تحقیقات شیلات ایران

چکیده:

علم سم شناسی بیوشیمیایی محیط زیست Biochemical Ecotoxicology و بکارگیری بیومارکرها علوم جوانی هستند که شکوفایی آن از دهه 90 میلادی شروع شده و سبب گردیده تا نسبت به روشهای شیمیایی بسیاری از سنجش های زیست محیطی امروزی بخصوص درمحیطهای ابی معنی دار تر ارزانتر و بهتر از گذشته انجام شود و نیاز به مراحل نسبتا طولانی و پیچیده آماده سازی های شیمیایی نباشد از سوی دیگر درسالهای اخیر توجه به آلاینده هایی مثل PAH ها بواسطه خصوصیات سرطانزایی این ترکیبات افزایش یافته است تقریبا بسیاری از مواد دفع شده درمحیط زیست بواسطه آلودگی ترکیبات نفتی یا پسابهای صنعتی حاوی این الاینده ها می باشد درتحقیق حاضر هدف تعیین مقدار PAH ها دردوکفه ای (Anodonta cygnea و تاثیر این آلاینده ها برروی سلولهای همولنف دردوایستگاه ماهروزه و سلکه درتالاب انزلی درشمال ایران و تعیین و معرفی این دو کفه ای به عنوان بیومارکر برای آلاینده های مذکور است نمونه برداری دردو دوره زمانی متفاوت سال یعنی فصل خشک و فصل بارندگی اواخر مردادو اواخر شهریور صورتگرفته است و جهت تایید نتایج اولیه دریک ایستگاه آلوده CAGE هم گذاشته شده و نمونه های آن بررسی شده است . صدمات غشایی سلولهای همولنف دوکفه ای مذکور با استفاده از روش NRR (neutral red retention assay مورد بررسی قرارگرفته است.

لینک کمکی