مقاله تاثير سدهاي زيرزميني روي کيفيت و کميت آب هاي زيرزميني ( مطالعه موردي دشت يزد- ارکان)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مقاله تاثير سدهاي زيرزميني روي کيفيت و کميت آب هاي زيرزميني ( مطالعه موردي دشت يزد- ارکان) :

محل انتشار: یازدهمین سمینار سراسری آبیاری و کاهش تبخیر

تعداد صفحات:14

نویسنده(ها):

مجتبی مزنگی شاه آباد – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های آبی , دانشگاه شهید باهنر کرمان
غلامعباس بارانی – استاد دانشکده عمران , دانشگاه شهید باهنر کرمان
محمد مهدی احمدی – استادیار بخش مهندسی آب , دانشکده کشاورزی , دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

امروزه تامین آب سالم به صورت یک هدف بین المللی در آمده است. تجربه نشان داده که جهت گیری ها باید از روش های گران و پیچیده به روش های مناسب , ارزان و مطابق با شرایط محلی تغییر یابد . بسیاری از کشورهای در حال توسعه د رمناطقی که بارندگی به صورت فصلی و پراکنده است , واقع شده اند . ذخیره اب در فصل پر باران و مصرف آن در فصول خشک می تواند راهکار مناسبی برای این مناطق باشد. یکی از روش های ذخیره آب که در سالهای اخیر مورد توجه قرار گرفته استفاده از سدهای زیرزمینی است . سد کردن جریان آب زیرزمینی به خصوص آب قنوات و چاه ها د رفصولی که نیاز آب کم است , به منظور جلوگیری از هدر رفتن آن مفهوم تازه ای نیست بلکه در گذشته های نه چندان دور به گونه های مختلف مورد استفاده قرار گرفته است. در این مقاله حوضه آبریز دشت یزد- اردکان جهت مطالعه برای تاثیر ساخت سدهای زیرزمینی روی کیفیت و کمیت آب های زیرزمینی انتخاب شده است . نتایج نشان می دهد که انتخاب محل مناسب جهت احداث سد زیرزمینی تاثیر به سزایی در میزان کمیت و کیفیت اب ذخیره شده در سفره آب زیرزمینی دارد.

لینک کمکی