پايان نامه کابلها و عيب يابي کابلها

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 پايان نامه کابلها و عيب يابي کابلها دارای 156 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پايان نامه کابلها و عيب يابي کابلها  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه پايان نامه کابلها و عيب يابي کابلها

مقدمه و تشکر       
فصل اول : معیارهای انتخاب کابل         
مقدمه           
معیارهای انتخاب کابل         
ولتاژ نامی     
ظرفیت جریان دهی کابلها      
عوامل موثر در ظرفیت نامی جریان کابل         
افت ولتاژ     
تحمل جریان اتصال کوتاه توسط کابل   
کابلهای توزیع قدرت    
جریان های اتصال کوتاه غیرمتقارن       
نیروهای الکترومغناطیسی و پاره شدن کابل    
اثرات ترمودینامیکی     
طراحی مفصلها و سرکابلها    
اختلاف بین هادیهای مسی و آلومینیومی        
شرایط نصب و کابل کشی    
پیوست الف) ظرفیت جریان قابل حمل توسط کابلهای توزیع با عایق PVC    
پیوست ب) ظرفیت جریان قابل حمل توسط کابلهای توزیع با عایق XLPE    
فصل دوم : استاندارد کابلهای فشار ضعیف توزیع      
مقدمه        
کلیات       
ولتاژ نامی          
ترکیب غلاف            
تعاریف مربوط به آزمونها   
شرایط آزمون     
آزمونهای معمول        
آزمونهای ویژه            
آزمونهای نوعی- الکتریکی         
آزمونهای نوعی- غیر الکتریکی   
آزمونهای الکتریکی بعد از نصب  
جداول       
پیوست الف) حداکثر مقاومت کابلهای تک رشته و چند رشته        
فصل سوم : استاندارد کابلهای فشار متوسط توزیع    
مقدمه          
مواد عایقی          
شرایط آزمون     
آزمونهای معمول          
آزمونهای ویژه     
آزمونهای نوعی- الکتریکی        
آزمونهای نوعی- غیر الکتریکی         
آزمونهای الکتریکی بعد از نصب       
جداول     
پیوست الف) روش محاسبه فرضی برای ابعاد و پوششهای محافظ          
پیوست ب) آزمونهای ضربه بر روی کابلها و وسایل جانبی آن      
فصل چهارم :کابل کشی و شرایط نصب کابل          
مقدمه      
حداقل دما برای نصب کابل       
حداقل شعاع خمش           
کشش مجاز کابل     
روشهای مختلف کابل کشی      
توصیه های عمومی درباره کابل کشی        
کابل کشی در داخل پست         
کابل کشی در خارج از پست     
روشهای مختلف کشیدن کابل    
فصل پنجم : عیب یابی کابل   
مقدمه       
ترتیب آزمایش          
شناسایی و تشخیص یک عیب کابل    
محدود کردن مقاومت عیب       
تعیین محل مقدماتی عیب   
تعیین محل دقیق عیب        
تشخیص عیب های غلاف کابل و عیب یابی آنها در کابلهای ولتاژ متوسط    
مزایای اجرای عملیات آزمایش غلاف کابل       
عیب یابی مقدمای غلاف کابل  
تعیین محل دقیق عیبهای غلاف  
نتیجه گیری     
مراجع     

بخشی از منابع و مراجع پروژه پايان نامه کابلها و عيب يابي کابلها

1- کتاب کابل (دانشنامه صنعت کابل) , گردآوری: محمد اسماعیل بانکیان , ناشـر: شرکت سیم و کابل ابهر , چاپ دوم

2- استاندارد شماره 3569 موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایـــران : کـــابلهای قدرت با عـایق یکپارچه و اکسترود شده برای ولتاژهای فشار ضعیف و متوسط

3- استاندارد3112 موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایــــران : روشهای آزمــون عایق و غلاف کابلها و بندهای الکتریکی (آمیزه های الاستومر و ترموپلاستیک)

4- استاندارد شماره 3084 موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران : هادیهای سیم و کابل

5- استانداردهای IEC 502  , IEC 540 , IEC 38 , IEC

6- مقالات عیب یابی کابل شرکت اسپیداد

مقدمه

در این فصل به نکاتی در مورد انتخاب کابل پرداخته شده است و ضرایب و جـداول لازم جهت بدست آوردن مقدار جریان نامی کابل تحت شرایط مختلف آورده شده است

 برای بهره بـــرداری اقتصـادی از کــابلها , انتخاب بهینه سطح مقطع از اهمیت خاصی برخوردار است . در این بخش عوامل موثر در انتخاب کابل مورد بررسی قرار مــی گیرند. لازم به ذکــر است که بــرای انتخاب بهینه سطـح مقطع محاسبـــه تلفات و محاسبات اقتصادی نیــز لازم می باشد کــه در اینجا به آن پرداخته نشده است

1-1-  معیارهای انتخاب کابل

معیارهای انتخاب کابل را می توان بصورت زیر تقسیم بندی نمود

الف- ولتاژ نامی

ب- انتخاب سطح مقطع با توجه به ظرفیت جریان دهی کابل

ج- در نظر گرفتن افت ولتاژ مجاز

د- تحمل جریان اتصال کوتاه توسط کابل

1-2- ولتاژ نامی

ولتاژ نامی کابـل بایستــی متناسب با سیستمی که کابل در آن مورد استفاده قرار می گیرد باشد. با توجه به جلد اول و دوم استاندارد کابـلهای مورد استفاده در شبکه توزیع این ولتــاژ بایستی مطابق جدول زیر باشد

                                  جدول(1-1 ) : ولتاژ نامی کابلهای مورد استفاده در شبکه توزیع

U کیلو ولت  (rms)

     

     

   35/

   6/

U  کیلو ولت  (rms)

    

    

    

    

Um  کیلو ولت  (rms)

    

    

   

1-3-  ظرفیت جریان دهی کابلها

در این قسمت عوامل موثــر بر جریان دهی کــابلها مورد بررسـی قرار گرفته و جداول مربوطه ارائه می گردد

تعیین حد مجاز جریان کابلها به تلفات ایجاد شده در کــابل و نحــوه انتقال گـرمای ایجاد شده به سطح کابل و محیط اطراف بستگی دارد. استاندارد IEC 287 با در نظــر گرفتـن تلفات ایجاد شده در کابل و مقاومت حرارتی لایه های مختلف کابل و زمین در شرایـط مشخـص , حد مجاز جریان را بدست می دهد. در این قسمت فرض بر این است که مقدار جریان مجاز کابلها در شرایط مشخص توسط کارخانه سازنده مشخص گردد

1-3-1- عوامل موثر در ظرفیت نامی جریان کابل

عوامل مهم موثر در ظرفیت نامی جریان کابل را می توان به گروههای زیر تقسیم نمود

الف- دمـــــا : دما از عوامل مهم تعیین ظرفیت نامی جریان کابل می باشد که شامل دمای محیط, دمای محل نصب و نیز دمای مجاز برای عایق کابل و ساختار آن می باشد

ب- طـرح کابل : علاوه بر دمای مجاز عایق کابل, نوع طراحی کابل و لایه های مختلف بکار رفتــه در آن , در تعیین جریان مجاز کابل دارای اهمیت می باشنـد. این لایه ها چگونگی انتقال حرارت از هادی به سطح بیرونی کابل را مشخص می کنند

پ- شرایـط نصب : شرایط نصب از قبیل نصب در هوا, دفن شده در زمین, در مجرا, نوع خاک و 000 از عوامل موثر بر جریان دهی کابلها می باشند

ت- اثـرات کــابلهای مجـاور : در صورت همجواری کــابل با سایر کــابلها یا لوله ها بایستــی ضرایب مناسب برای کاهش جریان مجاز کابل را در نظر گرفت

1-3-2- دما

1-    دمای محیط : متوسط دمای محیط برای هر کشور و هر منطقه متفاوت می باشد که بــه شرایط آب و هوایی منطقه بستگی دارد . در استاندارد 287 IEC  دمای محیط اطراف کــابل بـــرای چندین کشور آمده است و برای سایـر کشورها با توجه به نوع منطقه ای کـه در آن قرار دارند دمای محیط و زمیـن بطور تقــریبی مشخص شــده است

حدود نامی جریان کابل بایستی برای بدترین شرایط در سرتاسر سال محاسبه شود

2-    دمای کار کابل : حداکثر دمای کار هادی کــابل مطـابق استاندارد 287 IEC  برای کــابلهای مختلف بایستی مطابق جدول زیر باشد

                                      جدول(1-2) : حداکثر دمای کار هادی کابل

     عایق

 حداکثر درجه حرارت هادی (c°)

PVC

PE

XLPE

   

   

   

1-3-3- تاثیر شرایط نصب بر حد نامی جریان کابل

الف- عمـق دفـن کــابـل : حداقل کردن آسیب وارده به کــابل علت تعیین کننده عمق دفن کـابل می باشد که هر چقدر ولتاژ کابل بیشتر باشد عمق دفن کابل بیشتر میگردد

با افزایش عمق, دمــا افزایش یافته و مقـــدار رطـوبت بیشتر می گردد, در این حالت با افزایش دما ظرفیت جریان دهی کابل کمتر شده ولــی با افزایش رطــوبت , این مقدار بیشتر می گردد

ب- مقاومت حرارتی مخصوص خاک : وجـود رطوبت اثــر تعیین کننــده ای در مقاومــت مخصوص

 هر نوع خاک دارد, بــــرای هر منطقــه بایستی این مقدار اندازه گیری شود, در صورتی که این مقدار

 در دسترس نباشد از مقادیر داده شده در استاندارد استفاده می شود

برای محاسبــه جریان مجاز کـابل, بایــد با توجه به نحوه نصب کابل (نصب در هوا, قرار گرفتن در زیر زمین, قرار گرفتن در مجرا و 000 ) باید ضرایب مناسب را اعمال نمود

1-4- افت ولتاژ

از عوامل مهـم تعیین سطح مقطع کــابل, مقدار افت ولتــاژ مجـاز آن می باشد. این مقدار بخصوص در کابلهای فشار ضعیف و کــابلهای فشار متوسط در شرایطــی که طول کــابل خیلی طولانی باشد, عامل تعیین کننده می باشد

برای تعیین افت ولتاژ در کــابلها بایستی مقــدار مقاومـت و راکتــانس آنهــا در شرایط بهــره بــرداری مشخص شود و سپس با استفـاده از فرمولهای زیر , مقـدار افت ولتاژ در کابل را بدست آورد .( لازم به ذکر است کــه مقدار مقاومت و راکتانس کابلها باید توسط فروشنده ارائه شود ولی در صورتی که این مقادیر در دسترس نباشند می توان از جداول مربوطه این مقادیر را بدست آورد )

1-5-  تحمل جریان اتصال کوتاه توسط کابل

در انتخاب نوع کابل , تحمل جریان اتصال کوتاه یکی از عوامل تعیین کننده می باشد . در زمان بروز اتصال کوتاه جریان بطور ناگهانی برای چند سیکل افزایش یافته و سپس مقدار آن کم شده تا آنکه سیستم حفاظتی عمل نماید . مدت زمان اتصال کوتاه معمولاً بین 2/0 تا 3 ثانیه می باشد . در زمان شروع اتصال کوتاه ممکن است کابل در بار کامل باشد و افزایش دمای ناشی از اتصال کوتاه عامل مهمی در انتخاب سطح مقطع نامی خواهد بود . جریان اتصال کوتاه گاهی تا بیست برابر جریان دائمی رسیده و این جریان نیروی الکترومغناطیسی و ترمومکانیکی بوجود می آورد که متناسب با مربع جریان می باشد

نظر به اینکه زمان اتصال کوتاه خیلی کوتاه است , کابل پس از آن به سرعت خنک می شود و عایق بایستی تحمل دماهای بالاتر از جریان دائمی ( ناشی از اتصال کوتاه ) را داشته باشد . جدول (1-3) مقادیر دمای قابل تحمل اجزا مختلف کابلهای توزیع را نشان می دهد . مقادیر مذکور مطابق با استاندارد IEC724 می باشد

1-5-1- مقادیر جریان اتصال کوتاه بر اساس دما

معمولاً فرض بر آن است که کل انرژی ورودی به کابل که توسط هادیها جذب شده است به حرارت تبدیل شود و شرایط موجود آدیاباتیک باشد . بعلاوه مقدار گرمای جذب شده به مدت زمان اتصال کوتاه بستگی دارد که حداکثر این زمان 5 ثانیه فرض می شود

با مساوی قرار دادن حرارت ورودی (I2RT) با حرارت جذب شده ( حاصلضرب جرم , افزایش درجه و حرارت مخصوص) معادله ای بشرح زیر بدست می آید

    I: جریان اتصال کوتاه (rms) بر حسب آمپر

 T: مدت زمان اتصال کوتاه ( ثانیه)

 K: مقدار ضریب ثابت برای مواد بکار رفته در هادی

 S: سطح مقطع هادی (mm2)

1 : دمای نهایی

0 : دمای اولیه

: عکس ضریب حرارتی () هادی ( بر درجه سانتیگراد در صفر درجه)

ضرایب ثابت فوق برای فلزات مختلف در جدول شماره (1-4) آمده است که در آن

     Qc: حرارت مخصوص حجمی هادی در دمای C O

20 : هدایت فلز هادی در C O

1-6- کابل های توزیع قدرت

برای شرایط خاصی از افزایش دما مطابق جدول (1-3) می توان فرمول داده شده را بطوریکه در جدول (1-5) آمده است بکار برد . در این جدول بطوری که در محاسبات اتصال کوتاه معمول است, ‌فرض می شود وقتی که اتصال کوتاه رخ می دهد کابل در درجه حرارت حداکثر مجاز در حال بهره برداری

 است

یک راه دیگر برای نشان دادن اطلاعات موجود در آخرین ستون جدول (1-5) آن است که آنها را بصورت گرافیکی نمایش داد. شکل های (1-1) و (1-2) برای کابل هایی با عایق PVC و شکل های (1-3) و (1-4) برای کابل هایی با عایق XPLE می باشند

     

1-7- جریان های اتصال کوتاه غیر متقارن

در مورد جریانهای اتصال کوتاه غیر متقارن مثلاً جریان های اتصال زمین , عوامل دیگری نیز می بایستی در نظر گرفته شوند زیرا که در این حالت جریان اتصال کوتاه می تواند در پوششهای فلزی و یا زره جریان یابد . بطور کلی برای هادی  با اندازه کوچک افزایش دما عامل تعیین می باشد, ‌ولیکن در هادیهای با اندازه بزرگتر بطوریکه در جدول (1-3) نشان داده شده است با در نظر گرفتن پوششهای سربی و یا زره حد مجاز کمتر می شود

دمای پوشش زره را می توان با لایه PVC پوشانیده شده بر روی آن کنترل نمود . حداکثر جریانهای اتصال کوتاه غیر متقارن برای کابلهای توزیع قدرت که رایج می باشند در جدول (1-6) تا (1-9) آورده شده اند  و این مقادیر برای کابلهای چند مفتولی می باشند . مقادیر داده شده با در نظر گرفتن مدت اتصال کوتاه یک ثانیه می باشد . برای مدت زمانهای غیر از یک ثانیه این ارقام بر ریشه دوم زمان داده شده تقسیم می شوند

جدول (1-6) حداکثر جریان اتصال کوتاه نامتقارن مجاز به زمین ( کابلهای زره دار سیمی با عایق PVC و هادی آلومینیومی مفتولی ) و ولتاژ KV1/6/0 و مدت زمان خطا برابر یک ثانیه را نشان میدهد

1-8- نیروهای الکترومغناطیسی و پاره شدن کابل

جریانهای اتصال کوتاه در کابلهای چند رشته ای نیروهای الکترومغناطیسی بوجود می آورند که رشته های کابل را از یکدیگر جدا نموده و چنانچه این رشته ها بطور محکم با هم بسته نشده باشند ,‌کابل تمایل به از هم گسیختگی خواهد داشت . این اثر در کابلهای با عایق کاغذی که فاقد پوشش مسلح می باشند از اهمیت خاصی برخوردار است زیرا ممکن است عایق در این شرایط آسیب ببیند

مسلح نمودن کابلها باعث جلوگیری از آسیب ناشی از این نیروها می شود

1-9- اثرات ترمومکانیکی

لینک کمکی