تحقيق بررسي عوامل موثر بر افت تحصيلي دانش آموزان پسر

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

تحقيق بررسي عوامل موثر بر افت تحصيلي دانش آموزان پسر دارای 55 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تحقيق بررسي عوامل موثر بر افت تحصيلي دانش آموزان پسر کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه تحقيق بررسي عوامل موثر بر افت تحصيلي دانش آموزان پسر

چکیده
مقدمه
طرح مسأله
اهمیت مسئله
اهداف پژوهش
فرضیه های پژوهش
تعاریف و اصطلاحات
تعریف نظری
تعریف عملی
افت تحصیل
الف) علل اجتماعی و خانوادگی
ب) علل فردی
نامتناسب بودن روش های تدریس
علل خارجی(خانواده و نقش آن بر افت تحصیلی)
اعم عواملی که تحت عنوان عوامل اجتماعی –خانوادگی مطرح می شود
1-محرومیت فرهنگی
2-فقر و محرومیت اقتصادی
3-عوامل عاطفی و رفتاری خانواده
4-فقدان والدین
5-بی سوادی والدین
6-تعداد اعضای خانواده
7-ترتیب خاص قرار گیری خواهران و برادران در خانواده
علل فردی
1-هوش
2)انگیزش
3) توجه
4-آشفتگی های عاطفی و هیجانی
اضطراب و نگرانی
5) جنسیت
6) نارسایی های جسمانی
7) مشکلات رفتاری
پیشگیری
جامعه آماری
روش نمونه گیری
روایی آزمون
پایانی آزمون
روش تحقیق
تجزیه و تحلیل داده ها
“یافته های مربوط به فرضیه های تحقیق
فرضیه اول
فرضیه دوم
فرضیه سوم
بحث و نتیجه گیری
فرضیه
فرضیه
فرضیه
یافته های دیگر
پیامدهای افت تحصیلی
1- اثرات افت تحصیلی بر دانش آموزان
2- اثرات افت تحصیلی در محیط خانواده
3-هزینه های تحمیل شده بر دولت
محدودیت ها
پیشنهادات
منابع و مأخذ
ضمائم

بخشی از منابع و مراجع پروژه تحقيق بررسي عوامل موثر بر افت تحصيلي دانش آموزان پسر

( پارک , بولی 1381) ترجمه امین الله فاضل شیرازی – دانش آموزان تیزهوش در مدارس عادی
1- سرمه زهره – عباس بازرگان, روش های تحقیق در علوم رفتاری- دانشکده روانشناسی تهران
2- سبحانی, رویا ( 1383) , بررسی میان سخت رویی با افت تحصیلی – پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
3- محروقی موفق , لیلا, ( 1383) , پیش بینی تغییرات رفتاری براساس ویژگی های شخصیتی. پایان نامه کارشناسی ارشد, دانشگاه تربیت معلم در دانشجویان دانشگاه های تهران
4- کرلینجر, پدهارز ( 1384) ترجمه حسن سرایی – متغیری در پژوهش های رفتاری , انتشارات سمت
5- مارنات, گری گران ( 1375 ) , ترجمه حسن پاشا شریفی , راهنمای سنجش رشد روانی ( جلد اول)

چکیده

این پژوهش بررسی عوامل موثر بر افت تحصیلی دانش آموزان پسر مقطع دبیرستان در شهرستان ایذه می باشد که بین دبیرستان های مختلف نظری و فنی , دو دبیرستان تکنیک روز و شهید بهشتی به صورت تصادفی انتخاب شدند تا مورد مطالعه قرار بگیرند. ابتدا محققان تصمیم داشتند که پرسشنامه ای برای دانش آموزان مورد مطالعه طرح کنند ولی چون مشخص شد که بیشتر دلایل افت تحصیلی ریشه در خانواده و مشکلات آنها دارد , پرسشنامه تحقیق برای والدین دانش آموزان طرح گردید که این والدین اغلب آشنا و کسانی هستند که فرزندانشان دچار افت تحصیلی شده بودند

فرضیه هایی نیز قبل از انجام تحقیق پیش بینی شده که بعد از انجام پژوهش درستی آنها مشخص شده که یکی از آنها به این صورت بود که بین افت تحصیلی و رابطه با دوستان ناباب, رابط معنا داری وجود دارد. که بعد از انجام پژوهش, این رابطه مثبت بود و چنین رابطه ای اثبات شد

هدف از این پژوهش , شناسایی عمل افت تحصیلی جهت بر طرف کردن آنها در صورت وقوع و مهم تر از آنها پیشگیری از وقوع افت تحصیلی است. و گروه پسر نیز به این دلیل انتخاب شد که با بررسی های محققان , مسأله افت تحصیل در پسران بیشتر از دختران اتفاق می افتد و در گروه منتخب عواقب جدی تری نیز به دنبال دارد و چه بسا منجر به ترک تحصیل می شود

لذا انتظار می رود این نوشته نیز به نوبه خود بتواند گامی سوی روشنایی افکار برداشته و گره گشای مشکلات دانش آموزان بویژه گروه مورد مطالعه باشد

  مقدمه

یکی از مشغله های اصلی بشریت در تمام دوران , توانا ساختن نسل آینده در اداره امور خویش و سپردن میراث فرهنگی بوده است . قسمت اعظم این وظیفه, در ابتدا توسط خانواده انجام می شد. همزمان با گسترش جوامع و تقسیم کار اجتماعی و اقتصادی وظیفه تعلیم و تربیت به نهاد آموزش و پرورش محول گردید

این نهاد به طور رسمی عهده دار این امر گشت تا بر اساس اصول و اهداف مورد قبول جامعه, توانایی ها و استعداد های کودکان و نوجوانان را شناسایی نماید و به منظور اجتماعی شدن و به عهده گرفتن مسئولیت های آتی تعالیم لازم را به آنان بیاموزد

امروزه دیدگاه مردم در مورد آموزش و پرورش به گونه ای است که استفاده از امکانات تربیتی جامعه را حق طبیعی و مسلم خود می دانند. دلیل عمده این امر آن است که تعلیم و تربیت با سرنوشت انسان در زندگی آینده پیوند خورده است . در عصر حاضر بسیاری از امکانات مادی و نیروهای انسانی در خدمت تعلیم و تربیت قرار گرفته است. همچنین تعلیم و تربیت در بسیاری از جوامع یک سرمایه گزاری بلند مدت محسوب می شود. که به بهای چشم پوشیدن و صرف نظر کردن از رشد کوتاه مدت دیگر امکانات جامعه حاصل می شود . بنابراین اگر تعلیم و تربیت بتواند نیروهای انسانی تحت آموزش خود را در قالب انواع تخصص ها و مهارت های مکمل و مورد لزوم جامعه در آورد و بدین ترتیب نتواند به ایفای نقش خود در زمینه شکوفایی جامعه بپردازد , در واقع باید گفت که این امکانات و نیرو ها به هدر رفته است . لذا تفکر عاقلانه حکم می کند که سرمایه ها و نیرو های به کار گرفته شده در تعلیم و تربیت به گونه ای برنامه ریزی و سازماندهی شود تا بتواند به اهداف مورد نظر خویش دست پیدا کند

کودکان و نوجوانان در دوران تحصیل , نگرش مثبت یا منفی نسبت به خود و محیط پیرامون بدست می آورند این مسأله به مقدار زیاد به تجارب موفق یا نا موفق دانش آموزان در دوران تحصیلی بستگی دارد. آنها در مدرسه در مسیر رشد و بالندگی قرار می گیرند. در حقیقت در طول بهترین سالهای عمر خود با عوامل مختلف مؤثر بر تحول شناختی, عاطفی و اجتماعی به کنش متقابل می پردازند

آنها با پیشرفت در تحصیلات و افزایش میزان یادگیری علاوه بر رشد علمی به سلامت روانی پیدا می کنند. برعکس در صورت عدم موفقیت تحصیلی و فشار های روانی ناشی از آن , بهداشت روانی شان بر هم خورده و بدین گونه خسارتهایی متوجه آنها و جامعه می شود

به همین دلیل باید به مقوله افت تحصیلی توجه بیشتری نمود تا بتوان با شناخت آن, توانایی ها و شایستگی های کودکان و نوجوانان را باور کرد

اغلب خانواده ها وقتی با مردود شدن بچه های خود مواجه می شوند, تازه با یک بازنگری ساده در دخل و خرج خانواده به عمق فاجعه پی می برند. از دید آنان در این هنگام هزینه های تحصیلی , وقت فرزندشان و در نهایت تمامی وجین و هرس کردن کیفی آنان برای نشستن این محصول به خطا رفته است

فرض کنید باغبانی پس از یک تلاش , در مزرعه ای به جای درو گندم, با تلی از علف های هرز مواجه شود. او چه احساسی پیدا می کند؟   حال اگر از نگاه ملی به مقوله افت تحصیلی نگاه کنیم, فاجعه از این هم غم بارتر خواهد بود. آمارهای آموزشی فعلی, از 20 درصد افراد بازمانده و جامانده از تحصیل در دوره دبیرستان حکایت میکند و لذا تازه متوجه می شویم که چه بودجه ای از کف این مردم در طول سالهای تحصیلی گذشته هرز رفته است.

    طرح مسأله

خوشبختانه در عصر حاضر توجه زیادی به رشد تحصیلی دانش آموزان می شود و نه تنها کادر آموزشی با تغییر روش های تدریس تلاش می کنند که دانش آموزان را به سمت پیشرفت امور درسی سوق دهند بلکه والدین نیز که اغلب از طریق رسانه ها, برنامه های آموزشی شرک در انجمن های اولیا و مربیان ,مطالعه و ; به اطلاعات مفید بیش از پیش جهت هدایت و پیشبرد فرزندانشان در امر تحصیل کسب کرده اند

بر خلاف جوامع پیشین که فقط شمار محدودی از مدارس آن هم در شهرها و نه در روستاها وجود داشت و فقط عده ی محدودی می توانستند به کسب علم بپردازند, دنیای امروز پر از مدارس در مقاطع مختلف بوده و دبیرانی که به علم آموزی مشغول هستند بر خلاف سابق با سواد تر بوده و بسیار تخصصی عمل می کنند و نیز والدین اکثر تحصیلات عالیه دارند اما در مقایسه به سالهای گذشته, عوامل منحرف کننده متعددی شیوع پیدا کرده که برای کنترل آنها گاه به مشاوره با مشاوران متخصص نیازمند است که دانش آموزان را نسبت به درس و مدرسه بی انگیزه می کندورفته رفته با پدیده افت تحصیلی بر می خوریم

در این تحقیق تلاش شده که با شناسایی علل افت تحصیلی و راهکارهای بر طرف کردن آن, درصد و میزان افت تحصیلی را تا حد امکان پایین آورد . بر این اساس در این پژوهش عمدتا بحث در زمینه عوامل نا مناسب و اثر گذار در جامعه ی دبیرستانی می باشد که گروه پسران بدلیل اینکه بیشتر با مسأله افت تحصیلی درگیر هستند, منتخب پژوهشگران این تحقیق بوده است و دلایل افت تحصیلی در گروه های دیگر مانند (راهنمایی و ابتدایی) یا جامعه دختران را شامل نمی شود

 اهمیت مسئله

همانطوری که می دانید هر بیماری و هر نوع مشکلی که در ابتدای شروع شناسایی می شود, حل کردن آن بسیار راحت تر است تا زمانیکه آن بیماری یا مشکل ریشه دار شده و جوانب مختلفی را تحت تأثیر قرار دهد . ولی باز راحل بهتر از درمان ,پیشگیری و شناسایی راه های بروز مشکلات است . بنابراین شناسایی علل افت تحصیلی برای جلوگیری از وقوع آن ضروری است بطوری که خواهید دید اکثر موارد افت تحصیلی ها قابل پیشگیری می باشند

از آنجایی که مسئله افت تحصیلی در نظام آموزش و پرورش در بسیاری از کشورهای جهان سوم به صورت حاد مطرح است . منابع و امکانات کشور ما بسیار محدود است, این مسئله ,صرفه جویی, دقت در مصرف و تخصیص این منابع به پخش های مختلف اقتصادی و اجتماعی را الزامی می سازد. بنابراین افزایش سریع جمعیت واجب التعلیم , بخش عمده ای از در آمد ملی را می بلعد. و علاوه بر آن, مشکل افت تحصیلی در ودارس نیز به حجم این مشکل افزوده می شود

بطور کلی در کشور ما افت تحصیلی یکی از مشکلات کنونی نظام آموزش و پرورش است که همه ساله دهها میلیارد ریال بودجه کشور را به هدر می دهد. یافته های آماری از مدارس کشور نشان دهنده آن است که افت تحصیلی به صورت مردودی, ترک تحصیلی زودرس و یا اشکال دیگر آن مقادیر زیادی از منابع مالی ملی و استعدادهای انسانی جامعه را تلف می کند. بنابراین عدم توجه به علل افت تحصیلی و پیشگیری از آن نه تنها خسارت اقتصادی زیادی را به جامعه و کشور وارد میکند, بلکه باعث افزایش میزان بیکاری ها در آینده شده و سرمایه فرهنگی نیز از بین می رود به نظر می رسد که بهترین راه شناسایی عوامل افت تحصیل برای جلوگیری از بروز آن است

    اهداف پژوهش

در جهان امروز,انسان ها به دنبال شناسایی راه هایی برای بهتر زندگی کردن هستند و هجوم افراد بالاخص جامعه با سواد به سمت کشف مسئله جهت رشد و پیشرفت علم و آگاهی سیار حائز اهمیت است. یکی از مسائل, شناسایی و کشف علل افت تحصیلی و یافتن راهکارهای آکادمیک است و آموزش و پرورش بعنوان یک نهاد اصیل و مهم در امر تعلیم و تربیت نباید مورد بی توجهی قرار بگیرد

زیرا هیچ چیز مانند ضایعات تعلیم و تربیت در سرنوشت ما و دانش آموزان مؤثر نیست , زیرا نه تنها تعلیم و تربیت ناقص , بودجه ملی را هدر می دهد , بلکه از همه مهمتر , قسمتی از عمر کودکان و نوجوانان را هنگام تحصیل در مدرسه کاملا تلف می کند. همچنین اگر بخش اعظم این افت تحصیلی در دوران بلوغ اتفاق بیافتد, می تواند موجب بروز ناکامی در فرد شود. ارزشیابی های انجام شده در مورد کیفیت آموزشی نشان می دهد که در سالهای اخیر با توجه به فراوانی تعداد مدارس و افراد مدرسه رو , تغییرات قابل توجهی از لحاظ کیفی در نظام آموزش و پرورش ما حاصل نشده است. به هر حال بخش بروز مشکلات در ندانستن است نه در “نخواستن” . گاه دانش آموزان واقعا نمی دانند راهی که بر گزیده اند به چه جای خطرناک و تاریکی ختم می شود و چه پیامد مهلکی دارد و والدین نیز گاه واقعا نمی دانند با رفتارهای اشتباهی که با فرزندانشان دارند, که ضربه سنگینی به پیشبرد اهداف علمی آنها وارد می کنند بنابراین هر چه بیشتر در این زمینه ها مطالعه و تحقیق شود و پای صحبت دانش آموزان نسشته و از انتظارات آنها بپرسیم بهتر است . هدف اصلی از انجام این پژوهش شناسایی عوامل افت در تحصیل است که بتوان به دنبال آن بهترین روش ها و راهکارهای مطمئن را برای پیشگیری و درمان ببکار گرفت چون کوتاهی در مطالعه عوامل مربوط به علم و فرهنگ ,سست کردن ریشه های پیشرفت در آینده دانش آموزان را باعث می شود. لذا باید هر قدم کوچکی که در راه شناخت و بررسی عوامل تأثیر گذار و جمع آوری اطلاعات جهت طرح و برنامه ریزی های آینده دانش آموزان در معرض افت تحصیل و ارتقا سطح آگاهی والدین و خانواده ها در این خصوص برداشته شود, مفید و سودمند خواهد بود که انجام این پژوهش نیز گامی است کوچک با همین هدف

 فرضیه های پژوهش

1)بین افت تحصیلی دانش آموزان دبیرستانی پسر و پیوندهای عاطفی آنان با والدین رابطه وجود دارد

2)بین افت تحصیلی و میزان تحصیلات والدین رابطه وجود دارد

3)بین افت تحصیلی و رابطه با دوستان ناباب رابطه وجود دارد

    

تعاریف و اصطلاحات

 تعریف نظری

افت:افت از نظر لغوی به معنی کمبود, کمی, کم وکاست و نقصان است

افت تحصیلی: منظور از افت تحصیلی (کاهش عملکرد تحصیلی دانش آموز از سطح رضایت بخش به سطحی نامطلوب است).  همچنین افت در لغت به معنای ضایعات, ضایع کردن که بیشتر در نظر اقتصاددانان مطرح شده است. اما در بعضی از متون فارسی کلمه ترک تحصیل نیز معادل افت تحصیل در نظر گرفته شده است.به عبارتی افت تحصیلی عبارت است از نزول از یک سطح بالاتر به سطح پایین تر در تحصیل و آموزش

افت تحصیل به معنای دقیق آن, زمانی است که فاصله قابل توجهی بین توان و استعداد بلقوه و توان بالفعل فرد در فعالیتهای درسی و پیشرفت تحصیلی مشهود باشد. گر چه این تعریف می تواند همه کسانی را که به دنبال شکستهای پی در پی تحصیل, از تحصیل عقب مانده و عمدتا به اصطلاح تجدید یا مردود شده اند را در بر گیرد اما مفهوم افت تحصیلی صرفا در رفوزگی و تجدیدی خلاصه نمی شود و می تواند شامل هر دانش آموز و دانشجویی شود که اکتسابهای آموزشگاهی و پیشرفت دانشگاهی او کمتر از توان بلقوه و حد انتظار اوست. لذا بر اساس این تعریف دانش آموزان تیزهوش نیز ممکن است دچار افت تحصیلی و کم آموزی بشوند. لذا افت تحصیلی مسئله ای است عام و نسبی

 

   تعریف عملی

نمر خاصی مبنای تشخیص وقوع افت تحصیلی نیست. بلکه کاهش نمرات از حد تعادل همیشگی برای مدت طولانی مد نظر است که معمولا در چنین حالتی تغیرات روحی , افسردگی یا پرخاشگری نیز انتظار می رود که متناسب با سن و گروه فرهنگی او باشد.کاهش یکبار نمره در یک درس و یا کاهش نمرات چندین درس که بعلب دلایل شناخته شده ای مانند بیماری های جسمی شناخته شده برای والدین و مربیان آموزشی باشد عمدتا مخاطره آمیز نخواهد بود. و کاهش نمرات با چنین علتی همراه با تغییر روحیه و ناهنجاری ها نخواهد بود. و در عمل, شروع افت تحصیلی, عملکرد پایین تر از حد طبیعی سابق یا مورد انتظار است که همواره با محدودیت هایی در زمینه های روحی-روانی و عملی می باشد

لینک کمکی