پايان نامه مديريت آموزشگاه هاي آزاد

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 پايان نامه مديريت آموزشگاه هاي آزاد دارای 96 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پايان نامه مديريت آموزشگاه هاي آزاد  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه پايان نامه مديريت آموزشگاه هاي آزاد

مقدمه
فصل اول : توانایی تشخیص مفهوم مدیریت و اصول آن
مفهوم مدیریت
تعریف سیستم
هدف سیستم
انواع سیستم
مفهوم سازمان
انواع سازمان
انواع سبک های مدیریت
فصل دوم : توانایی تشخیص مفهوم مدیریت آموزشی و کارکردهای آن
مفهوم مدیریتی آموزشی
آموزش مدیران
آموزش و انواع استاندارد آموزشی
انواع آموزش
فصل سوم : توانایی اجرای مقررات و آئیین نامه های موسسات کارآموزی
شناسایی ویژگی ها قوانین و مقررات تأسیس فرآیند اخذ مجوز و اصول اجرای مقررات و آئین نامه های تأسیس آموزشگاههای فنی و حرفه ای
شرایط مدیر آموزشگاه
فصل چهارم : توانایی برنامه ریزی و نظارت بر اجرای برنامه ها
برنامه ریزی
برنامه ریزی جامع یا استراتژیک
خصوصیات برنامه ریزی جامع
ضرورت و اهمیت برنامه ریزی جامع در سازمان
برنامه ریزی نیروی انسانی
تأمین نیروی انسانی
برنامه ریزی آموزشی و تحلیل محتوای دوره ی آموزشی
تعریف آموزش پودمانی و هدف اصلی آن
اصول یا ویژگی های اساسی آموزش پودمانی
الگوهای برنامه ریزی آموزشی
معنا و مفهوم الگوهای عقلانی
فصل پنجم : توانایی ارزشیابی از دوره های آموزشی
مفهوم ارزشیابی آموزشی
مراحل ارزشیابی
اصول ارزشیابی از اثر بخشی آموزشی
ارزشیابی از آموزشگاه
تعریف عملیاتی واژه های ارزشیابی و امتحانات در قلمرو کاری اداره کل سنجش و ارزشیابی
فصل ششم : توانایی تهیه گزارش های مورد نیاز آموزشگاه
اصول تهیه گزارشهای مورد نیاز اموزشگاه
پایه های اساسی مقررات و مکاتبات اداری
ارکان یا عناصر ارتباط
انواع نامه های اداری و مراحل تهیه نامه های اداری
هدف امور دفتری در سازمان
روش های اداره امور دفتری در سازمان ها
آشنایی با عوامل اداری- مالی آموزشگاه
فصل هفتم : توانایی برقراری روابط انسانی
مفهوم ارتباط و عوامل موثر بر ارتباطات
انواع ارتباطات
ضرورت برقراری ارتباط در مدیریت
ارتباطات در سازمان
روش‌های بهبود ارتباطات
موانع موجود بر سر راه ارتباطات اثربخش
فصل هشتم : توانایی نظارت بر امور مالی آموزشگاه
مفاهیم اساسی در حسابداری
هزینهیابی برمبنای فعالیت
ارزیابی متوازن
ابزار و مفاهیم پایه حسابداری
مراحل حسابداری
انواع حسابداری
مفروضات حسابداری
اصول حسابداری
هدف اصلی حسابداری
معادله اساسی حسابداری
گزارشهای حسابداری
اهمیت حسابداری
فصل نهم : توانایی پیشگیری از حوادث و رعایت نکات ایمنی و بهداشت کار
بهداشت و ایمنی
اقدامات ایمنی در منزل, محل کار و مدارس
منظور از ایمن و غیرایمن چیست؟
ایمنی در افزایش بهرهوری
حفاظت و ایمنی
ایمنی, بهداشت و محیط زیست (HSE)
کمکهای اولیه
نقش بهداشت روانی محیط کار در بهره وری فردی و سازمانی
راههای مقابله با استرس و فشار روانی
(آییننامهوسایلحفاظتانفرادی)
منابع

 

بخشی از منابع و مراجع پروژه پايان نامه مديريت آموزشگاه هاي آزاد

1-دکتر میرکمالی, سید محمد- کتاب رهبری و مدیریت آموزشی – نشر سیطرون – آذر 1382 صفحات : 15- 16-21-22-25-32-49-79-75-97-99-142-170-173-197-198-205-217-218

2- دکتر الوانی, سیدمهدی – کتاب مدیریت عمومی – نشر نی

3-  دکتر پرهیزکار, کمال- کتاب مدیریت منابع انسانی و اداره امور استخدامی – نشر دیدار . بهار 1373

صفحات : 32- 33-75-76-77-78-103

4- صافی, احمد- کتاب سازمان و مدیریت در آموزش و پرورش- نشر ارس باران 1381

صفحات : 3-4-6-10-27-29-32-43-50-97-105-110

5- میرسپاس, ناصر- مدیریت استراتژیک منابع انسانی و روابط کار- انتشارات میر چاپ 18 – 1379

صفحات : 250-251-252-262-270

6- علاقه بند, علی- مقدمات مدیریت آموزشی – نشر روان 1381

7- خوش دامن, رضا – ابراهیمی جمارانی, مسعود- آموزش اصول سرپرستی – نشر تورنگ چاپ 11 – 1385

صفحات : 106-107-108-109-111

8- سیفی, علی اکبر- کتاب روش های اندازه گیری و ارزشیابی آموزش نشر دوران بهار 1382

9- بیان, حسام الدین – شیوه های نو در آموزش و پرورش دولتی 1379

10- سایت اینترنتی aftab.ir نویسنده : حمید حسین لو

11- آیین نامه نحوه تشکیل و اداره ی آموزشگاههای فنی و حرفه ای آزاد مصوب تاریخ 28/1/79 هیئت محترم دولت

12- مقاله پودمانی, برنامه ریزی درسی با رویکرد پودمانی – موسسه عالی علمی کاربردی جهاد سازندگی – انتشارات جهاد و تحقیقات تهران پاییز 70

13- مقدم, عبدالکریم – شفیع زاده, علی – کتاب اصول حسابداری 1 – انتشارات دانشگاه پیام نور چاپ اول – شهریور 1385

14- امینی, سیدکاظم – آیین نگارش مکاتبات اداری – ناشر مرکز آموزش مدیریت دولتی چاپ چهاردهم 1381

15- شاکری نیا, ایرج – امنیت و رضایت شغلی و بهداشت روانی- مجله تدبیر شماره 72 خرداد 1376 – صفحه 32

16- مهندس کاظمی, بابک- کتاب ایمنی و بهداشت کار – نشر پشوتن 1381

17- رندال ارس- الیزابت ام آلتمایر- استرس شغلی – ترجمه : غلامرضا خواجه پور – تهران سازمان مدیریت صنعتی 1370

مقدمه :

دانش مدیریت که در دهه های اخیر براساس نظریه های جدید و بر مبنای تحولات سریع علم و تکنولوژی پیشرفت زیادی کرده است , منابع انسانی را به عنوان مهمترین وسیله توسعه و رشد اقتصادی اجتماعی و فرهنگی هر جامعه معرفی می نماید . به یقین زمانی می توان از دانش  , تجربه و توانمندی های منابع غنی و استراتژیک انسانی به طوری صحیح و کامل بهره برداری نمود که مدیرانی با کفایت , آگاه  و خلاق , هدایت و رهبری امور را به عهده داشته باشند . در هر سازمانی مسئولیت تأمین نگه داری, بهسازی و بکارگیری مطلوب منابع انسانی به عنوان مؤثرترین رکن در بهره وری و کارایی , با مدیران و در راستای اهداف و سیاست های سازمانی می باشد

و از آن جا که کلیه تصمیمات متخذه در چارچوب قوانین , دستور العمل ها و در قالب برنامه های کاری به وسیله نیروهای انسانی اجرا می گردد. لذا مؤثرترین اقدام انتخاب کارامد ترین افراد می باشد

مفهوم مدیریت :

مدیریت فرآیند برنامه ریزی , سازماندهی , هدایت و کنترل کوشش های اعضای سازمان و استفاده از تمام منابع سازمان برای دست یابی به اهداف معین سازمانی است . در واقع مدیریت طول رسیدن به اهداف سازمان می باشد . مدیریت معنی هنر انجام دادن کارها به وسیله دیگران . مدیریت هر سازمان مستلزم داشتن فردی متفکر , کاردان و لایق به نام مدیر یا رهبر می باشد . در دنیای جدید مدیریت و مخصوصاً در مدیریت آموزشی بیشتر از اصطلاح رهبری استفاده می شود و گرنه مدیریت در اصل یعنی اداره کردن و گرداندن یک سازمان و رهبری یعنی مدیریت و راه بردن و نشان دادن راه به انسان هاست تکیه مدیریت بیشتر به سازمان و تکیه رهبری بر انسان هاست . رهبری یعنی قدرت جذب افراد و تأثیر نفوذ در آن ها چنان که افراد به طوری داوطلبانه شخصیت و رهبری فردی را در یک شرایط معین بپذیرند . بهترین نوع مدیریت , مدیریتی است که همراه با رهبری باشد

تعریف سیستم :

اصطلاح ( سیستم ) به ( مجموعه ای از اجزا وابسته ) اطلاق می شود . به عبارت دیگر, سیستم به معنای یک ( کل ) بکار می رود که از ترکیب اجزا متعددی تشکیل یافته است . بدین ترتیب اصطلاح ( سیستم ) مفهوم وسیع و گسترده ای دارد که شامل مصادیق مختلفی در زیست شناسی و امور فیزیکی و اجتماعی و نظائر آنها می شود . به عنوان مثال در زیست شناسی بدن موجود زنده یک سیستم تلقی می شود که از اجزا یا سیستم های فرعی متعددی ( مانند دستگاه اعصاب , گردش خون , دستگاه گوارش و غیره ) تشکیل یافته است . در نتیجه فعل و انفعال و تأثیر متقابل اجزا وابسته پدیده کل ( سیستم ) ظاهر می شود

حد و مرز سیستم را از محیط آن مشخص و متمایز می سازد . کنش و واکنش های اجزای سیستم و روابط متقابل آن با محیط حاکی از آن که سیستم به هدف یا مقصودی ناظر است

 هدف سیستم :

هدف یک سیستم عبارت است از وظیفه یا وظایفی که آن سیستم در ارتباط با سیستم های مجاور یا سیستم بزرگ تری که جزئی از آن است , ایفا می کند

انواع سیستم :

سیستم معمولاً به دو نوع تقسیم می شود

- سیستم باز ( open system )

- سیستم بسته ( close system )

سیستم باز :

با محیط خود ماده , انرژی یا اطلاعات مبادله می کند یعنی دارای کنش و واکنش متقابل است . مدارس و آموزشگاه ها سیستم بازاند

 سیستم بسته :

حد و مرز نسبتاً نفوذ ناپذیری و کنش های متقابل کمی با محیط خود دارد به عبارت دیگر عناصر بسیار محدودی را از محیط می توان جذب کند . مثل ساعت . یکی از مشخصات سیستم بسته , گرایش ذاتی در جهت تعادل ایستا ( static equilibrium ) توقف است . در سیستم بسته بازده دستگاه تناسبی با منابع مصروفه ندارد و اتلاف منابع, بی نظمی و اختلاف و اقدامات بدون هدف برای حفظ وضع موجود رواج پیدا می کند

بر خلاف سیستم بسته , در سیستم باز گرایشی در جهت تعادل پویا ( dynamic equilibrium  ) و رشد و تکامل از طریق ارتباط دائم با محیط خارج ملاحظه می شود

در این حالت , سیستم با دریافت منابع مادی و انسانی و تغییر و تبدیل آنها وسعی در ازدیاد و بهبود بازده بیش از آنچه نیرو می گیرد ( بصورت نیروی انسانی , مواد و اطلاعات) نیرو تولید می کند ( بشکل کالا و خدمات ) و بدین ترتیب خود را در مقابل سکون و نابودی حفظ می کند . در سیستم باز دستگاه نه تنها بایستی خود را با عوامل محیط خارج سازگار سازد بلکه دائماً خود را با عوامل متغیر داخل نیز منطبق می سازد

مفهوم سازمان :

سازمان عبارت است از همکاری مشترک افراد برای انجام مقصد مشترکی که در پیش دارند . دقت در تعریف فوق از سازمان نشان می دهد که رابطه منظم و منطقی بین افراد, وجود هدفهای مشترک و هم جهت , وظایف گوناگون از جمله عواملی هستند که بدون وجود انها , ایجاد سازمان ممکن نیست . سازمان زائیده فعالیت گروهی است و قالبی است که فعالیت مدیریت در ان جریان دارد

 انواع سازمان :

سازمان رسمی :  

جلیل بهارستانی : سازمان رسمی سازمانی است که ازشکل و ترکیب خاصی برخوردار بوده , از یک سلسله همبستگیها و روابط بین مشاغل و مقامات سازمانی براساس سلسله مراتب سازمانی به وجود آمده است

سازمان غیر رسمی :

چستربارنارد : سازمانی است که به هر گونه فعالیت مشخص منتهی بدون هدف اگاهانه دست بزند ( دارای سلسله مراتب نیست و آگاهانه نیست )

کیت دیویس : سازمان غیر رسمی یک شبکه روابط شخصی و اجتماعی است که در قالب سلسله مراتب سازمانی وجود ندارد , بلکه خود به خود در شرایط روابط افراد با یکدیگر شکل می گیرد

هوی میسکل : سازمان غیر رسمی سیستمی از روابط شخصی افراد است که به خودی خود در داخل همه سازمانهای رسمی یا عمل و عکس العمل اعضا شکل می گیرد

نتیجه :

سیستم های رسمی و غیر رسمی با هم هستند . سازمان غیر رسمی در داخل سازمان رسمی به وجود آمده و نسبت به آن عکس العمل نشان می دهد . برخلاف سازمان رسمی که به طور آگاهانه و به دقت برنامه ریزی می شود . سازمان غیر رسمی دارای نظم و ساختار طبیعی است که در محل کار تکامل پیدا می کند

سازمان غیررسمی معمولاً همزمان و یا پس از تشکیل سازمان رسمی به وجود می آید . در واقع , در درون و بطن سازمانهای رسمی , گروههای احساسی بر مبنای نگرشها و ارزشیابی مشترک فرهنگی و علایق مشترک از طریق برقراری روابط دوستانه و صمیمی و شخصی به وجود می آید . غفلت از سیستم غیر رسمی , نادیده گرفتن جنبه های غیر معقول رفتار سازمانی است . در حقیقت , غفلت از هر کدام از انها کوته بینی و به ضرر سازمان است

سبک های مدیریتی :

سبک مدیریتی یعنی رفتارهای نسبتاً پایداری که توسط مدیران و مربیان آموزشگاه در اداره امور و برقراری ارتباط با دیگران بکار گرفته می شود و می توان ان را به عنوان الگویی متفاوت از شخص تا شخص دیگر تشخیص داد

انواع سبک های مدیریت :

1- سبک حمایتی رهبری :

مدیر نیازهای زیردستان ( معلمان , همکاران , فراگیران ) را در نظر می گیرد و به رفاه و تأمین اجتماعی آنان توجه می کند . سبک حمایتی , جوی دوستانه در محیط کار به وجود می آورد

2- سبک دستوری رهبری :

مدیر انتظارات خود را از زیردستان کاملاً روشن می کند و به آنها دستورالعمل های لازم را می دهد . از زیردستان می خواهد که براساس قوانین و مقررات و رویه های اداری کار به انجام برسانند

3- سبک مشارکتی رهبری :

در این سبک مدیر یا همکاران با زیردستانش به مشاورت می پردازد و در عمل از نقطه نظرها و پیشنهادات آنها بهره می گیرد

4- سبک موقعیت مداری رهبری :

مدیریت به کمک همکاران اهداف چالش برانگیزی را به منظور ارتقا سطح عملکرد و بالابردن کیفیت آن انتخاب می کند

 مفهوم مدیریتی آموزشی :

مدیریت آموزشی یعنی مهارت در استفاده از روابط انسانی :

یکی از وظایف مدیریت و رهبری آموزشی به وجود آوردن محیطی سالم و مطلوب در آموزشگاه است . در بعضی آموزشگاه ها , محیط کار شادی بخش است و درپاره ای دیگر محیط اموزشگاه چنان کسل کننده و نامطبوع است که معلم و دانش اموز از اموزشگاه تنفر دارند و تا جایی که ممکن است از آن می پرهیزد

v   مدیریت آموزشی یعنی مهارت در انتخاب بهترین افراد ( امور استخدامی)

انتخاب نامطلوب کارمند آموزشی برنامه آموزشگاه را برای سالیان دراز به دست رکود خواهد سپرد . یکی از مهارتهای اساسی در امور کارگزینی آموزشگاه اطلاع و اگاهی از متن مصاحبه است . باید توجه داشت که مصاحبه , عبارت است از وسیله ای برای تحلیل و بررسی مسائل و طرح راه چاره است نه فرصتی که مدیر آموزشگاه نظر و عقاید خود را به معلم تحمیل نماید

 مدیریت آموزشی یعنی مهارت در ارزشیابی :

مهارت در استفاده کردن از روش های ارزشیابی , مدیر آموزشگاه را قادر خواهد ساخت که به معلمان ( مربیان ) در گرفتن تصمیم های لازم به یاری رساند . همه انواع مدیریت ها در جای خود مهم و پر ارزش هستند , اما هیچ یک از آن ها به اندازه مدیریت آموزشی حائز اهمیت نیست . چرا که ترقی هر جامعه ای در گرو چگونگی فعالیت های اموزشی افراد می باشد

v   مدیریت آموزشی یعنی مهارت در رهبری

کیمبل وایلز (wiles ) مدیریت و رهبری آموزشی را مترادف با تسهیل کنندگی می داند و می گوید : رهبری اموزشی عبارت از یاری و مدد به بهبود کار اموزشی است . و هر عملی بتواند معلم را یک قدم پیش تر ببرد رهبری آموزشی خوانده می شود

آموزش مدیران :

نظر به ماهیت پویا , زنده بودن مدیریت باید مدیران این بخش بتوانند خود را با تغییرات و پیشرفت هماهنگ و همگام سازند . توسعه ( روشهای آموزش مدیران ) گاهی در افزایش آگاهی و بهره دهی سازمانهای آموزشی است

محتوای آموزش مدیران باید بر مبنای نیاز آنها و اهداف سازمان تنظیم گردد . موضوع هایی را که باید در آموزش مدیران گنجانده شود شامل این عناوین است : نظام سیاسی – علم اقتصاد – عوامل فرهنگی , عاطفی موثر بر رفتار اتحادیه های صنفی – شیوه ها و روشهای کار گزینی – تصمیم گیری – روشهای ارتباطی – حل تضادها و کشمکشها – تغییر و نحوه به وجود آوردن آن – تنظیم قراردادهای کاری – حکمت – قاطعیت – پویایی گروه – ارزشیابی عملکرد – روش تدوین اهداف و مقاصد – روش تنظیم گزارشها – روش مصاحبه – تجزیه و تحلیل امار . ( هدف های اموزشی ) برای مدیران شامل : هدف های اجتماعی – سازمانی – کارکنان می باشد

 آموزش و انواع استاندارد آموزشی :

کتب و جزوات و متون زیادی درباره روش ها و الگوها و شیوه و فنون تدریس نوشته شده است که هر کدام تحت عنوانی به بررسی و بحث در مورد روش های تدریس پرداخته اند . این منابع کمکی در راستای اعتلای کیفیت آموزشی با طرح موضوعات , مدرسین را در ارائه آموزشی و اجرای تدریس یاری کرده اند . قبل از هر آموزش ریاست مجموعه آموزشی با همکاری مسئولین آموزشی برنامه جامعی را باید فراهم آورند . برنامه ریزی آموزشی به معنای فرآیند اتخاذ مجموعه از تصمیمات برای انجام اقدامات مربوط به امور آموزشی در آینده می باشد . برنامه ریزی آموزشی به مفهوم جدید برای اولین بار در کشور شوروی در سال 1923 مورد استفاده قرار گرفت . هدف برنامه ریزی آموزشی فراهم ساختن فرصتهای یادگیری هر چه بیشتر برای گروه های واجب التعلیم و علاقه مند به یادگیری از یک سو و تربیت نیروی کار ماهر مورد نیاز توسعه اقتصادی کشور بوده است

انواع آموزش :

آموزش مستمر ضمنی :

این گونه آموز شها در طول عمر به گونه سازمان نیافته در محیط خانواده , محل کار و اجتماع برای شخص تجربه شده و جز فرهنگ شخص قرار می گیرد و با آن رشد پیدا می کند

آموزش رسمی یا مدرسه ای :

یا کلاسیک آموزشی از ابتدایی تا تحصیلات عالی دانشگاهی

آموزش غیر رسمی :

 

لینک کمکی