تحقيق بررسي تاثير قصه درماني براي درمان بيماري هاي روان شناختي کودکان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 تحقيق بررسي تاثير قصه درماني براي درمان بيماري هاي روان شناختي کودکان دارای 93 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تحقيق بررسي تاثير قصه درماني براي درمان بيماري هاي روان شناختي کودکان  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه تحقيق بررسي تاثير قصه درماني براي درمان بيماري هاي روان شناختي کودکان

فصـــــــــــــل اول
مقدمه
بیان مسئله
ضرورت انجام تحقیق
اهداف تحقیق
فرضیه ها
تعاریف توصیفی
واژه های کلیدی قصه درمانی
نقص توجه در کودکان
ترس در کودکان
رفتار اجتماعی در کودکان
پرخاشگری در کودکان
افسردگی کودکان
تعاریف عملیاتی
فصـــــــــــــل دوم
مقدمه
قصه گویی
نکاتی در مورد قصه گویی برای کودکان
شرایط قصه گو
روش های قصه گویی
هدف و ارزشهای قصه
افسانه های جن و پری ومعمای هستی
افسانه های جن و پری شکل بی همتا هنر
زندگی از دید درون آن( در فایده خیال پروری)
افسانه های جن و پری و اسطوره
اصل لذت در برابر اصل واقعیت
خوشنودی غیر مستقیم
اهمیت تجسم خارجی شخصیت ها و روی دادهای تخیلی
دگرگونی ها تخیل درباره ی ( نا مادری پلید)
سامان دادن به آشفتگی
بیم از خیال
کاربرد روان شناختی قصه
قصه درمانی کودکان
رابطه قصه درمانی و بیماریهای روحی از جمله افسردگی
مروری بر تحقیقات داخل و خارج کشور
زنده باد گرگ
هدیه عشق
عملی و آموزنده
هر کنجکاوی جنسی نیست
اندازه گیری دقیق هراسها
نمونه ای از داستانها
مو طلائی و سه خرس
فصـــــــــــــل سوم
روش تحقیق یا طرح پژوهش
روش نمونه گیری
ابزار اندازه گیری
کتابهای قصه
کارت کلمات
اشیا
از روشها و فنون قصه درمانی که استفاده شد
فصـــــــــــــل چهارم
مقدمه
فرضیه اول
فرضیه دوم
فرضیه سوم
فرضیه چهارم
فرضیه پنجم
فصـــــــــــــل پنجم
بحث و نتیجه گیری
محدودیتها
پیشنهادات
منابع
فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول (1-4) مقایسه میانگین نمره پیش آزمون و پس آزمون نقص توجه
جدول (2- 4) مقایسه میانگین نمره پیش آزمون و پس آزمون ترس
جدول (3-4 ) مقایسه میانگین نمره پیش آزمون و پس آزمون رفتار اجتماعی
جدول ( 4-4 ) مقایسه میانگین نمره پیش آزمون و پس آزمون پرخاشگری
جدول ( 5-4 ) مقایسه میانگین نمره پیش آزمون و پس آزمون افسردگی
فهرست نمودارها
عنوان صفحه
نمودار ( 1-4 ) مقایسه میانگین نمره پیش آزمون و پس آزمون نقص توجه
نمودار (2-4 ) مقایسه میانگین نمره پیش آزمون و پس آزمون ترس
نمودار (3-4 ) مقایسه میانگین نمره پیش آزمون و پس آزمون رفتار اجتماعی
نمودار ( 4-4 ) مقایسه میانگین نمره پیش آزمون و پس آزمون پرخاشگری
نمودار (5-4 ) مقایسه میانگین نمره پیش آزمون و پس آزمون افسردگی

بخشی از منابع و مراجع پروژه تحقيق بررسي تاثير قصه درماني براي درمان بيماري هاي روان شناختي کودکان

بروبتلهایم کتاب کودکان به قصه نیاز دارند ( کاربرد افسانه و افسون ترجمه ی کمال بهروز کیا)

اسلام, فرزانه (1379) تاثیر آموزش درک دیدگاه بر افزایش توانایی در کودکان با ناتوانی هوشی خفیف , پایان نامه ی کارشناسی ارشد, دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

تامپسون, چارلول؛ رودولف , لینداب, 0 بی تا,1384). مشاور ه با کودکان .( ترجمه ی جواد طهوریان,). تهران .رشد

روشن , آرتور( بی تا) .1385 قصه گویی( چگونه از داستان برای کمک به کودکان در رفع مشکلات زندگی بهره ببریم). ( ترجمه بهزاد یزادنی و مژگان عمادی,). تهران : جوانه رشد

سیدی, طاهری (1379) . تاثیر قصه گویی درکاهش رفتارهای پرخاشگری کودکان, پایان نامه ی کارشناسی ارشد, دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

شپبانی, شهناز؛ یوسفی لویه, مجید ؛ دلاوری ؛ علی(1385) تاثیر قصه درمانی بر کاهش علائم افسردگی در کودکان افسرده , پژوهش در کودکان استثنایی, سال ششم , شماره 4,916-893

کداسن, هایدی؛ شفر, چارلز( بی تا) , برگزیده ای از روش های بازی درمانی , ( ترجمه ی سوسن صابری و پریوش وکیلی, 1382) تهران, آگه , ارجمند

گلدارد, کاترین؛ دیوید( بی تا) , (1382) راهنمای عملی مشاوره با کودکان ( ترجمه ی مینو پرنیانی,) تهران , رشد

محمد اسماعیل, الهه (1383) , بازی درمانی , نظریه ها , روش ها و کاربردهای بالینی تهران دانژه

یوسفی لویه, معصومه؛ دلاور, علی؛ یوسفی لویه؛ مجید( زیر چاپ) , تاثیر قصه درمانی بر کاهش نشانه های اضطرابی کودکان مضطرب پژوهش در کودکان استثنایی

یوسفی لویه, مجیدغ متین؛ آذر (1383), تاثیر قصه درمانی بر راهبردهای رویارویی با مشکلات یادگیری , پژوهش در کودکان استثنایی , سال ششم , شماره 2, 622-603

پروچاسکا, جیمزاو و نورکراس , جان . سی. _1381) . نظریه های روان درمان, ترجمه یحیی سید محمدی, تهران, انتشارات رشد

تامپسون, چارلز ل.و رودلف, لینداب(1384) .مشاوره با کودکان , ترجمه جواد طهوریان . تهران: انتشارات رشد

زارب , ژانت . م (1383) . ارزیابی و شناخت – رفتار درمانی نوجوانان. ترجمه محمد خدایاری فرد و یاسمین عابدینی , تهران

شرودر , کارولین اس و گوردون , بتی ان ( 1385) . سنجش و درمان مشکلات دوران کودکی . ترجمه مهرداد فیروز بخت , تهران: انتشارات دانژه

فاسلر, ریوید جی و دومس , لین اس ( 1384) . کمکم کن, غمگینم( راهنمای پیشگیری ودرمان افسردگی در کودکان و نوجوانان). ترجمه نسرین پارسا . تهران : انتشارات رشد

کداسن , هایدی وشفر , چارلز(1382) . برگزیده ای از روشهای بازی درمانی  . ترجمه سوسن صابری و پریوش وکیلی . تهران : انتشارات آگاه وارجمند

کیزرلینک, لینده فن(1381) . مقابله با ترس : چگونه با تعریف داستان ترس را از فرزندان خود دور کنیم. ترجمه سید حسن ناصری. مشهد : به نشر

گال, مردیت, بورگ , والتر و گال, جویس,. (1383) روشهای تحقیق کمی و کیفی درعلوم تربیتی و روان شناسی , ( جلد دوم) . ترجمه احمد رضا نصر و همکاران . تهران : انتشارات دانشگاه شهید بهشتی و سمت

محمد اسماعیل , الهه( 1381) . بازی درمانی در درمان کودکان مبتلا به اختلال رفتاری. وزارت آموزش و پرورش : سازمان آموزش و پرورش استثنایی , پژوهشکده کودکان استثنایی

Angus.L.,Levitt,.H.And Hardtke,K.(1999). The narrative process coding system: research applicatipn and implications for psychotherapy. Practice,55,1255-

Arad, D.(2004) . If your mother were an anima; would she be

Creating play stories in family therapy: the Animal Attribution story – telling technique. Family process

Barret, L.,Beer, D.and Kielhofner, G.(1999). The importance of volitional narrative in trearmnent: An ethnographic case study in a week program. Work, 12 ,79-

Carlson, GA. (2000) . The challenge of diangnsing depression in chidood and adolescence. J.Affect Disord, 61, 3-

Compton, SN, March, JS, Brent, D, Albano, Weering R, Curry, J

(2004) . Chidren and adolescents: an evidence- bosed medicin review. J Am Acad child Addesc Pschiatry, 43 , 930-

Dhavale , Hs. (2001) . Deprssion in childhood and adolescents . JIndian Med Assoc, 99, 34-5,

Desocio, 99, 34-5,

Desxcio,JE. (2005) Assessing self- development through narrative approaches in

Doan , R.E.(1998) . The king is dead: long live the king: Narrative therapy and practicing what we preach.Family Process 37, 379-

Drauker , CB.(1998). Narrativethrapy for women who have live with violence

Arch Psychiatr Nurs, 12 , 162-

Harrington, R, Whittaker, J, Shoebridge, P. Campbell, F.(1998)

Sustematic review of Efficacu of cognive behavior therapies in childhood and adolescent depressive disorder. B M J. 316, 1559-

Henney, l  Kozlwska, K. (2002) . Healing traumatized children:Creating illustrated story books in family therapy. Family Process, 4137-

Howard, G.S.(1991) . Culture tales . A narrative approach to thinking , cross- cultural paychology , and psychothotherapy. American Psyhol,46. 187-

Kestenbaum, C.J.(2003) .Memory, narrative and the search identity in psychoanalytic psychotherapy : a second chance. Journal of Am Acad Psychoanal Dyn Psyhiatry, 31, 647-

مقدمه

افراد هنگام بیان داستان توالی و رابطه های معنا دار را کشف می کنند و ثبت وضعیت خود بینش عمیق تری به دست می آورند( دیوایودی, 1997) در کتابهای مقدس انجیل و قرآن نیز یکی از رویکردهای مهم برای آموزش شیوه های درست زندگی و کشف حقایق استفاده استعاره ها, حکایت ها و قصه های اقوام و مردمان مختلف است. (کراوفورد, براون و کرافورد, 2004) , در میان فیلسوفان باستان , افلاطون اولین اندیشمندی است که بر اهمیت قصه برای کودکان و نوجوانان در کتاب مشهور خود( جمهوریت) تأکید کرده است(رحماندوست, 1381)

هانس کریستین اندرسن (1875-1805) مفهوم ادبیات کودکان را پایه ریزی کرد و از این دو لقب پدر ادبیات کودکان نام گرفت (مجازی,1374) . متخصصان آموزش و پرورش دو هدف متمایز را بر ای قصه گویی کودکان مطرح کرده اند, هدف نخست کار کرد اطلاعاتی قصه گویی در ارائه بخشی از دانش درباره ی جهان و فرهنگ است و هدف دوم کار کرد انتقالی در آموزش و یاد داده است که شیوه های تفکر و عمل را به افراد می آموزد ( بریزنبرگ و مک گراث, 2001)

 

بیان مسئله

در سالهای اخیر وجود افسردگی در کودکان و نوجوانان نه تنها محرز دانسته شده و یک مشکل فراگیر جهانی به حساب می آید و این افسردگی کودکی اگر راههای پیشگیری از ان را بکار نبریم مشکلات جدی برای سلامت عمومی فرد , خانواده و جامعه به همراه دارد به گونه ای که پژوهشها نشان داده است که شناسایی افسردگی کودکی و نوجوتانی می تواند احتمال بیماری های روانی دیگر , ناراحتی های شدید , رفتارهای ناسازگرانه و حتی مرگ و میر کودکان و نوجوانان را کاهش می دهد . همین طور عوامل پرخاشگری , ترس , رفتار اجتماعی و نقص توجه که هر کدام آنها اگر راه درست برخورد با آن را ندادشته باشیم . در کودکان باعث مشکل جدی از قبیل رفتارهای پرخاشگرانه و ضد اجتماعی و بیش فعالی کودکان و انواع فوبی در کودکان خواهد شد

بعضی از روانشناسان معتقد ند بسیاری از مشکلات در دوران پیش دبستانی جنبه تحولی داشته و خود به خود بر طرف می شود . این گفته در مورد برخی از رفتارهای کودکان صادق است . امااگر مشکلات رفتاری برای چندین ماه و بدون مشکلات روابط خانوادگی و محیطی ادامه یابد ارجاع به موقع کودک به درمانگرحداقل از عوارض جانبی جلوگیری می کند . مسئله ای که اینجا برای بنده مطرح است این که  بنده می خواهم به بررسی ارزش قصه و کاربرد آن در فرایند آموزشی , اجتماعی و درمانی مشکلات روان شناختی کودکان از جمله تاثیر قصه درمانی بر کاهش علایم نقص توجه , ترس , رفتار اجتماعی , پرخاشگری و افسردگی بپردازیم

خطرهای روانی از نظر روان شناسی psychologicadanjers

افسردگی در کودکان freeze یا depression children

نقص توجه failorattention

ترس fear-fob

رفتار اجتماعی sacialtreat

پرخاشگری fiorius

 

ضرورت انجام تحقیق

هدف اصلی نشان دادن اهمیت افسانه های جن و پری برای یاری کودک در راه حل مسائل روانی رشد و دستیابی به تکامل شخصیت اوست. کمک به بزرگترها یعنی مادران و پدران و همه ی کسانی که عهده دار سرپرستی و تربیت و پرورش کودکان می باشند تا اهمیت این افسانه ها را در این راه بهتر درک کنند. همچنین معنا و مفهوم بخشیدن دوباره به زندگی کودکانی که به شدت ناسازگارند و کودکانی که زندگی برایشان پر معنا نیست و کودکانی که به کمک های خاص از لحاظ روحی و اجتماعی نیازمندند( گفته ی برونوتبلها یم از کتاب کودکان به قصه نیاز دارند / کاربردهای افسانه و افسون ترجمه ی کمال بهروز کیا)

 

اهداف تحقیق

1 تعیین رابطه بین نمرات پیش آزمون و پس آزمون نقص توجه

2 تعیین رابطه بین نمرات پیش آزمون و پس آزمون ترس

3 تعیین رابطه بین نمرات پیش آزمون و پس آزمون رفتار اجتماعی

4 تعیین رابطه بین نمرات پیش آزمون و پس آزمون پرخاشگری

5 تعیین رابطه بین نمرات پیش آزمون و پس آزمون افسردگی

 

فرضیه  ها

1 بین میانگین نمرات پیش آزمون و پس آزمون نقص توجه تفاوت معنا داری وجود دارد

2 بین میانگین نمرات بیش آزمون و پس آزمون ترس تفاوت معنی دارد وجود دارد

3 بین میانگین نمرات بیش آزمون و پس آزمون رفتار اجتماعی تفاوت معنی داری وجود دارد

4 بین میانگین نمرات بیش آزمون و پس آزمون پرخاشگری تفاوت معنی داری وجود دارد

5 بین میانگین نمرات بیش آزمون و پس آزمون افسردگی تفاوت معنی داری وجود دارد

 

 

 تعاریف توصیفی

واژه های کلیدی قصه درمانی[1]

از جمله درمانها ی روانشناختی ترغیب کودک به شرح دادن قصه خودش به هر طریقی که می تواند بسیار درمان کنند ه است ولی می تواند از تسکین بخشیدن نشانه های بیماری یا اختلال موثر واقع شود(فاسل و دو مس  ترجمه پارسا , 1384)این در متون پژوهشی قصه درمانی نامیده می شود

 

نقص توجه در کودکان[2]

اختلال در توجه و عدم تمرکز ذهنی از شایعترین اختلالات رفتاری در کودکان که با بیش فعالی کودکان ارتباط محکمی دارد تشخیص ارتباط محکمی دارد تشخیص نقص توجه زمانی داده می شود که نبود توجه شش ماه یا بیشتر دوام داشته باشد و تغییر در رفتار کودک بوجود آید از جمله 1-اغلب در تمام کودکان کارهایی که شروع کردند با شکست مواجه می شوند 2 اغلب به نظر می رسد که گوش نمی کنند 3 به آسانی برآشفته می شوند 4در دلبستگی به فعالیتهای بازیچه ای مشکلاتی دارند 4در تمرکز نمودن روی کارها ی مدرسه یا سایر وظایفی که نیاز به توجه طولانی دارد دچار اشکال هستند

 

ترس در کودکان[3]

به عنوان واکنش طبیعی نسبت به تهدیدهای واقعی تعریف می شود و سه نوع پاسخ تولید می کند 1 رفتار آشکار  2 افکار و احساسات 3 فعالیت فیزیولوژکی اگر سه نوع پاسخ به مدت طولانی ادامه داشته باشد و ناسازارگانه باشد گفته می شود ترس به فوبیا تبدیل شده است

رفتار اجتماعی در کودکان[4]

به عنوان نمونه ای از رفتار هائی که در میان گروهی از مردم عادی و طبیعی تلقی می شود و انحراف از آن غیر طبیعی (نابهنجار )محسوب می شود .در واقع نوعی سازگاری فرد با محیط فرهنگی و میزان شباهت و هماهنگی رفتار و شخصیت وی با .جامعه اش است یا به عبارتی توانایی سازش با تجربه های زندگی به صورت کار آمد

پرخاشگری در کودکان [5]

نوعی اختلال سلوکی که با اخم کردن , طفره رفتن , سماجت کردن و تخطی از قانون و مقررات و خشونت مستقیم و یا غیر مستقیم دیده می شود در بین پسران این عارضه بیشتر از دختران ودر خانوادها های که اختلالهای تشخیص ضد اجتماعی یا مسائل الکلی یا مواد مخدر در پدر و مادر یا در هر دو وجود دارد بیشتر ملاحظه می شود .کودکان ونوجوانان پرخاشگر قوانین مهم را یا از طریق فرار از آموزشگاه , استفاذه از مواد مخدر یا اغلب اوقات ;.با همکلاسی های , خواهر و برادر های خود نزاع می کنند به دستور معلمان و والدین خود گردن نمی نهند , دیده می شود

 

افسردگی کودکان freeze children یا derssionchildren

اختلال ناتوانی کننده ای است همانند اختلال افسردگی اساسی در بزرگسالی (ریا;, 2003)مطابق با dsm-ivتشخیص افسردگی کودکان زمانی داده می شود که در یک یا چند دوره دو هفته ای شواهدی دال بر تغییر کارکرد نشان بدهد . از جمله اینکه کودک افسرده ممکن است تحریک پذیر یا بی علاقه شود و از خیلی چیزها لذت نبرد یا هر دو حالت را داشته باشید

 

تعاریف عملیاتی

نقص توجه: واژه ای که به وسیله آزمون پرسشنامه رفتاری کودکان پیش دبستانی 6-3 (فرم والد) مورد سنجش قرار گرفت

ترس : واژه ای که به وسیله آزمون پرسشنامه مشکلات رفتاری کودکان پیش دبستانی 6-3ساله (فرم والد )مورد سنجش قرار گرفت

رفتار اجتماعی : واژه ای که به وسیله آزمون پرسشنامه مشکلات رفتاری کودکان پیش دبستانی  6-3 ساله (فرم والد ) مورد سنجش قرار گرفت

پرخاشگری : واژه ای که به وسیله آزمون پرسشنامه مشکلات رفتاری کودکان پیش دبستانی 6-3 ساله (فرم والد )مورد سنجش قرار گرفت

افسردگی : واژه ای که به وسیله آزمون افسردگی کودکان ;..(GDIGL)مورد سنجش قرار گرفت

[1]. narrativetherapy

[2]. Faliorattention

[3]. Fear-fob

[4] socialreat

[5] fiorius

لینک کمکی