تحقيق بررسي وظايف حسابرسان در شرکتهاي تعاوني

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 تحقيق بررسي وظايف حسابرسان در شرکتهاي تعاوني دارای 93 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تحقيق بررسي وظايف حسابرسان در شرکتهاي تعاوني  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه تحقيق بررسي وظايف حسابرسان در شرکتهاي تعاوني

فصل اول کلیات تحقیق  
مقدمه   
بیان مسئله   
اهمیت و ضرورت تحقیق   
اهداف تحقیق  
فصل دوم مبانی نظری  
فلسفه و جایگاه حسابرسی  
نظریه شبه قضائی  
انواع حسابرسی  
حسابرسی مبتنی بر سیستم  
تحول در متدولوژی حسابرسی  
حسابرسی مبتنی بر سند رسمی یا” حسابرسی رویدادهای مالی”  
حسابرسی مبتنی بر ترازنامه  
وظیفه حسابرس خارجی  
تحول هدف های حسابرسی  
نقش اصلی حرفه حسابرسی    
وظایف سازمان های حسابرسی   
منطق فازی و احتمال خطا در حسابرسی  
تعریف و تشکیل و ثبت شرکتهای تعاونی   
تعریف تعاونی  
اهداف ایجاد تعاونی  
طبقه بندی تعاونی ها  
طبقه بندی تعاونی ها بر اساس فعالیت عمده تجاری  
تعاونی الگوی تجاری جایگزین  
وظایف و مسئولیت های تعاونی  
مراحل تشکیل یک تعاونی  
مزیت ها و محدودیت های تعاونی  
مزیت های ویژه  
پیشینه تحقیق  
فصل سوم روش تحقیق  
روش اجرای تحقیق   
جامعه آماری  
نمونه آماری و روش نمونه گیری  
ابزار جمع آوری اطلاعات  
فصل چهارم تجزیه و تحلیل اطلاعات  
فهرست جداول
آمار توصیفی  
جدول فراوانی گزینه ( خیلی کم  
جدول فراوانی گزینه (کم  
جدول فراوانی گزینه (کم  
جدول فراوانی گزینه ( متوسط   
جدول فراوانی گزینه (زیاد  
جدول فراوانی گزینه (همیشه  
جداول فراوانی سئوالات  
جدول -سئوال 1  
جدول سئوال  2  
جدول -سئوال 3  
جدول سئوال  4  
جدول سئوال 5  
جدول سئوال6  
جدول سئوال7   . 
جدول سئوال 8  
جدول سئوال 9  
جدول سئوال 10   
جدول سئوال 11   
جدول سئوال 12  
جدول سئوال  13   
جدول سئوال 14  
جدول سئوال 15   
جدول سئوال 16   
جدول سئوال 17   
جدول سئوال  18   
جدول سئوال 19   
جدول سئوال 20   
آمارهای استنباطی  
فصل پنجم بحث و نتیجه گیری  
مقدمه  
راهکار هایی برای پیشبرد اهداف حسابرسی در شرکت های تعاونی   
راهکار های  سازمانی و نقش آنها در تعاونی ها  
راهکار های  عوامل اقتصادی در تعاونی ها  
راهکار های نقش عوامل اجتماعی در تعاونی ها  
آموزش و فرهنگ سازی لازمه توسعه تعاون  
منابع  

بخشی از منابع و مراجع پروژه تحقيق بررسي وظايف حسابرسان در شرکتهاي تعاوني

 . تیموری, جعفر اسحاق, مودت, مازیار,(مترجم)  راهنمای تعاون, ناشر: دیدار نو -

انصاری, حمید, مبانی تعاون, ناشر: دانشگاه پیام نور  
اصول و اندیشه های تعاون ناشر: پایگان –
باقرزاده هوشمندی, کمال, حسابرسی, ناشر: داور –
میگز,والتر, ارباب سلیمانی, عباس(مترجم),اصول حسابرسی ناشر: سازمان حسابرسی, مرکز تحقیقات تخصصی حسابداری و حسابرسی –

مقدمه :

حسابرسی یعنی بازرسی جستجو گرانه مدارک حسابداری و سایر شواهد زیر بنای صورتهای مالی .حسابرسان از راه کسب آگاهی از سیستم کنترل  داخلی و بازرسی مدارک,مشاهده داراییها,پرسش از منابع داخل و خارج شرکت و اجرای سایر روشهای رسیدگی ,شواهد لازم را برای تعیین این که صورتهای مالی, تصویری مطلوب و به نسبت کامل از وضعیت مالی شرکت و فعالیتهای آن در طول دوره مورد رسیدگی ارائه می کند یا خیر,گردآوری می کنند

یااینکه حسابرسی فرایندی است منظم و با قاعده جهت جمع آوری و ارزیابی بیطرفانه شواهد درباره ادعاهای مربوط به فعالیتها و وقایع اقتصادی,به منظور تعیین درجه انطباق این ادعاها با معیارهای از پیش تعیین شده و گزارش به افراد ذینفع

 بیان مسئله :

فرایند تدوین‌ استانداردهای‌ حسابرسی‌, فرایندی‌ مستمر و پویاست‌ که‌ در واکنش‌ به‌ تغییر شرایط‌ و تحولات‌ محیط‌ داخلی‌ و بین‌المللی‌, تغییر و تجدیدنظر در استانداردهای‌ موجود یا تدوین‌ استانداردهای‌ جدید را ایجاب‌ می‌کند. در این‌ فرایند یکی‌ از سیاستهای‌ اصلی‌ سازمان‌ حسابرسی‌ پذیرش‌ استانداردهای‌ بین‌المللی‌ حسابرسی‌ به‌ عنوان‌ پایه‌ تدوین‌ استانداردهای‌ حسابرسی‌ و در صورت‌ لزوم‌ تعدیل‌ آن‌ برای‌ انطباق‌ با شرایط‌ داخلی‌ کشور می‌باشد.  در تدوین‌ این‌ استاندارد, از استاندارد بین‌المللی‌ حسابرسی‌ 710 با عنوان‌ ” اطلاعات‌ مقایسه‌ای“ استفاده‌ و در موارد لازم‌ اصلاح‌ شده‌ است‌. پیش‌ نویس‌ این‌ استاندارد برای‌ نظرخواهی‌ عمومی‌ منتشر گردید و تمام‌ نظرات‌ و پیشنهادات‌ دریافت‌ شده‌ در کمیته‌ تدوین‌ استانداردهای‌ حسابرسی‌ بررسی‌ و اصلاحات‌ لازم‌ اعمال‌ گردید

این‌ استاندارد پس‌ از بررسی‌ و تصویب‌ توسط‌ هیئت‌ عامل‌ سازمان‌ به‌ موجب‌ مصوبه‌ مورخ‌ 29/4/1384 مجمع‌ عمومی‌ سازمان‌ حسابرسی‌ لازم‌الاجرا شده‌ است‌

اهمیت و ضرورت تحقیق :

نظارت و حسابرسی در قالب رسمی و قانونی آن سابقه طولانی در کشور دارد نخستین بار در قانون اساسی مصوب سال 1289 تاسیس دیوان محاسبات جهت نظارت بر عملکرد دستگاه های دولتی و بودجه عمومی تشکیل و قانون آن در مقاطع سال 1312 و 1352 مورد اصلاح قرار گرفت

تحولات پس از انقلاب اسلامی نیز در زمینه امور نظارتی قابل توجه بود. در اولین سال انقلاب مصوبه شورای انقلاب مجوز حسابداران رسمی لغو و عملا با این اقدام کلیه امور تعیین و محاسبه مالیات که بخشی از آن توسط حسابداران رسمی صورت می گرفت به وزارت امور اقتصادی و دارائی در بخش مالیاتی محول گردید هرچند قرار بود مرکزیت جدیدی جایگزین حسابداران رسمی قبل از انقلاب شود اما این امر تا تصویب قانون جدید حسابداران رسمی در سال 1372 طول کشید و عملا نهادی ایجاد نشد

انتقال مالکیت از بخش خصوصی به بخش دولتی و عمومی پس از انقلاب تاثیر عمده ای بر ساختار حرفه حسابرسی گذاشت بنحوی که موسسات حسابرسی بزرگ خصوصی و بعضاً بین المللی منحل یا بسیار محدود شدند و بخش دولتی و عمومی حسابرسی رشد عمده ای داشت

با تشکیل جامعه حسابداران رسمی که شکل دهنده بخش خصوصی حرفه حسابرسی است خصوصی سازی در حرفه حسابرسی نیز آغاز شد به نحوی که اکثریت سهم بازار سازمان حسابرسی از مجموعه خدمات حرفه ای به حدود 35% کاهش یافته است

سایر تحولات در بخش نظارت کشور استقلال دیوان محاسبات از قوه مجریه و فعالیت آن زیرنظر مجلس شورای اسلامی طبق قانون اساسی است

همچنین استقرار ذیحساب در شرکتهای دولتی طبق قانون محاسبات و تاسیس بازرسی کل کشور زیرنظر قوه قضائیه طبق قانون اساسی و پیش بینی ساز و کارهای مناسب برخورد با تخلفات مالی دستگاه های دولتی در دیوان محاسبات (دادسرا و هیئت های مستشاری) از اقدامات قابل توجه در بخش نظارت کشور می باشد

ضرورت های نظارت و حسابرسی برهیچ کس پوشیده نیست, در دنیای امروز با تاکید بر کاهش تصدی گری دولت یکی از نقش های مهم دولت ها سیاستگذاری ساماندهی و نظارت برامور تعریف می شود

افزایش تصدی گریها در دولت و بخش عمومی در بعد از انقلاب این نقش را کم رنگ و دستگاه های دولتی خود را بیشتر در نقش اجرائی و کمتر در مقام نظارت بر امور و فعالیتها می بینید

نظارت و حسابرسی از پاسخگویی که خاستگاه آن احترام به حقوق انسانهاست نشأت می گیرد. مسئولین اجرائی می بایستی در مقابل مردم, سهامداران و سایر افراد ذینفع و ذیربط پاسخگو باشند. پاسخگویی علمی و مناسب مستلزم وجود اطلاعات معتبر و قابل اتکا است

هدف نظارت و حسابرسی زدودن آلودگی های اطلاعات است تا از طریق افزایش قابلیت اتکایی آن بستر مناسبی برای استفاده از اطلاعات در راستای تصمیم گیری ها فراهم آید

حاصل فعالیت های نظار و حسابرسان در کلان افزایش اعتبار اطلاعات مبنای تصمیم گیری, اطمینان از اداره بهینه امور, اطمینان از رعایت قوانین و مقررات, تقویت نظامهای مالی و مدیریتی و کاهش سو جریانات و تخلف در دستگاهها می باشد

در صورت تقویت فرهنگ حسابخواهی و حسابدهی و حسابرسی در کشور می توان شاهد آثار خیر آن از جمله رعایت منافع عمومی شفافیت های مالی در عرصه اقتصادی, تسهیل وصول مالیات حقه و قادر نمودن دولت به ارائه خدمات رفاهی آموزشی, بهداشتی, اطمینان از گردش مالی در کشور با اعمال نظارت بر بازار سرمایه و بازار پول, کاهش زمینه فساد اقتصادی و افزایش درآمد سرانه بود

اهداف تحقیق:

هدف کلی

بررسی وظایف حسابرسان در شرکتهای تعاونی

اهداف جزئی

تعیین  میزان نظارت و کنترل حسابرسان در شرکتهای تعاونی

تعیین  میزان نظارت و رهنمود های  حسابرسان در شرکتهای تعاونی

 

متغییر های تحقیق :

میزان نظارت  حسابرسی /  شرکتهای تعاونی

فرضیات تحقیق : 

1- بین میزان حسابرسی و استاندارد نویسی دفاتر حسابداری در  شرکتهای تعاونی رابطه معنا داری وجود دارد

2- بین میزان حسابرسی و کاهش هزینه های شرکتهای تعاونی رابطه معنا داری وجود دارد

3- بین میزان حسابرسی و کاهش اشتباهات در  شرکتهای تعاونی رابطه معنا داری وجود دارد

-4 بین میزان حسابرسی و کاهش  اختلاس در  شرکتهای تعاونی رابطه معنا داری وجود دارد

به صورت پرسشی

آیا رابطه ای میان حسابرسی در شرکتهای تعاونی  و بهره وری اقتصادی وجود دارد

آیا رابطه ای میان حسابرسی شرکتهای تعاونی  و استاندار نویسی دفاتر حسابداری به روال صحیح وجود دارد

آیا رابطه ای میان حسابرسی  در شرکتهای تعاونی و  کاهش هزینه های شرکت  وجود دارد

آیا رابطه ای میان حسابرسی  در شرکتهای تعاونی و کاهش اشتباهات و اختلاس  در شرکتها وجود دارد

فلسفه و جایگاه حسابرسی

برای اینکه فلسفه حسابرسی روشن شود لازم است نقش حسابرسی که بیان کننده عوامل موثر در تعیین نقش حسابرسی است بیان گردد . این نظریه ها که در مجموع فلسفه حسابرسی را تشکیل می دهند بطور موثر از اوائل دهه 1960 میلادی شکل گرفته اند و بتدریج تکامل یافته اند . مدلهای نقش حسابرسی ریشه در جامعه شناسی دارند . به اعتقاد جامعه شناسان موقعیت و وظیفه هر شخص در اجتماع توسط انتظارات جامعه تعیین می شود . آقای حمید راوی در مجله حسابرس در رابطه با فلسفه حسابرسی نظرات زیر را بیان کرده است 

نظریه شبه قضائی

بر طبق این نظریه , نقش حسابرسان را قانون تعین میکند و قانون از طریق اعطای اختیاراتی به حسابرسان برای آنها نقشی شبیه قاضی قائل است . مثلا طبق ماده 148 اصلاحیه قانون تجارت ایران مصوب سال 1347 بازرسان مکلفند درباره صحت و درستی صورت دارایی و صورت حساب دوره عملکرد و سود و زیان و ترازنامه ای که مدیران برای تسلیم به مجمع تهیه می کنند و همچنین درباره صحت مطالب و اطلاعاتی که مدیران در اختیار مجامع عمومی گذاشته اند اظهار نظر کنند . از جمله اختیاراتی که قانون به بازرس می دهد , دسترسی کامل به مدارک و سوابق شرکت و انجام هرگونهرسیدگی  و تحقیقی است که لازم بداند . بدین ترتیب در مدل فوق نقش حسابرس در ارتباط با صورتهای مالی صاحبان کار , مشابه نقش قاضی است در ارتباط با دعاوی قانونی

نظریه مسئولیت اجتماعی

برخی استدلال می کنند که نقش حسابرس را نمی توان در چارچوب مسئولیتهای صرفا قانونی محدود کرد انتظارات جامعه مسئولیتهای دیگری را در مقابل حسابرس قرار می دهد, این نظرات بطور خلاصه چنین است

1-    کشف تقلب و کارهای غیرقانونی مدیران

2-    گزارش درمورد کارائی و شایستگی مدیران

3-    گزارش در مورد کنترلهای داخلی شرکتها

4-    حفظ منابع سایر استفاده کنندگان از صورتهای مالی

نظریه مباشرت و نظارت

براساس این نظریه مدیران مباشران سهامداران  تلقی می شوند . مدیران عبارتند از متخصصینی که سهامداران کار اداره و مدیریت وجوه خود را به آنها محول نموده اند . در این نظریه فرض بر این است که تمامی اطراف قضیه رفتار منطقی و معقول دارند , همچنین فرض می شود که سرمایه گذاران از خطرات فریبکاری مدیران آگاهند و مدیران نیز از نگرانی سهامداران از این بابت اطلاع دارند . به همین علت مدیریت شرکت , خود علاقمند به حسابرسی صورتهای مالی شرکت است . یکی از راههای  آسوده خاطر کردن سرمایه گذاران ارائه صورتهای مالی حسابرسی شده است . این بدان معناست که مدیریت شرکت خود علاقمند به حسابرسی صورتهای مالی شرکت است و اعتقاد دارد که اگر کیفیت حسابرسی مطلوب نباشد , سرمایه گذاران به مدیریت شرکت و صحت عمل او شک می کنند و در نتیجه ریسک سرمایه گذاری خود را بالاتر ارزیابی می کنند و لذا حاضرند سهام شرکت را به بهای کمتر خریداری کنند . این امر موجب می شود که هزینه های تامین مالی شرکت افزایش یابد و رشد شرکت با کندی مواجه شود , بنابراین نظریه , مدیریت خود دارای انگیزه های قوی جهت تاکید بر ارتقای کیفیت نظارت است و خواهان حسابرسی مستقل می باشد . این مدلها همزمان با تاکید متقابل بر یکدیگر در تعیین نقش کنونی حسابرس و نحوه گزارشگری دخالت داشته اند , در عین حال , مدل مسئولیت اجتماعی حسابرس بیش از مدلهای دیگر پاسخگویی تحولات اخیر گزارشگری است

انواع حسابرسی

صاحبنظران تقسیم بندی های مختلفی از انواع حسابرسی ارائه کرده اند. به عنوان مثال آقای آرنز(arens) در کتاب نگرش جامعی بر حسابرسی, حسابرسی را به 3 نوع عملیاتی, مالی و رعایت تقسیم بندی کرده است

تقسیم بندی دیگری نیز در این رابطه وجود دارد که یکی در این جا ذکر می شود

 -  انواع حسابرسی از نظر تابعیت سازمانی:

حسابرسی مستقل: این نوع حسابرسی توسط افرادی مستقل از شرکت صورت می پذیرد که کارکنان واحد مورد رسیدگی نمی باشند و انتخاب آنها به عهده واحد مورد رسیدگی نیست

- حسابرسی داخلی: معمولاً این نوع حسابرسی در مؤسسات بزرگ مشاهده می شود. حسابرسان داخلی در ارکان مؤسسات مورد حسابرسی هستند و در چارت سازمانی مؤسسه جایی برای آنان در نظر گرفته شده و حدود وظایف و اختیارات آنان روشن شده است

هدف اصلی حسابرسی داخلی, ارزیابی نحوه انجام وظایف محول بر واحدهای مختلف مؤسسه است. کارکنان حسابرسی داخلی معمولاً زیر نظر مدیر عامل یا مقام ارشد دیگری می باشند. این موقعیت بالا در ساختار سازمانی مؤسسه, اطمینان می دهد که حسابرسان داخلی به اکثر واحدهای مؤسسه دسترسی داشته باشند. لازم است حسابرسان داخلی مستقل از رؤسای قسمتها و مدیرانی باشند که کار آنان را حسابرسی می کنند


- انواع حسابرسی از نظر دلیل ارجاع کار:

حسابرسی الزامی: مانند حسابرسی شرکت های سهامی عام مطابق مقررات بورس اوراق بهادار تهران

حسابرسی اختیاری: در چنین حالتی انجام حسابرسی یک کنترل اختیاری است و می تواند توسط صاحبان سهام مورد درخواست واقع نشود

  انواع حسابرسی از نظر نوع رسیدگی:

لینک کمکی