مقاله نقش پارادايم هاي هزاره سوم در تحول سازماني

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 مقاله نقش پارادايم هاي هزاره سوم در تحول سازماني دارای 26 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله نقش پارادايم هاي هزاره سوم در تحول سازماني  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله نقش پارادايم هاي هزاره سوم در تحول سازماني

مقدمه  
پارادایم چیست؟  
پارادایم های مدیریت برتر در هزاره سوم  
پارادایم های مدیریت تعارض در هزاره سوم  
تحول جهانی  
نتیجه گیری  
پیشنهادات  
منابع  

بخشی از منابع و مراجع پروژه مقاله نقش پارادايم هاي هزاره سوم در تحول سازماني

 مدیریت منابع انسانی-دکتر رضا رسولی

نظام جامع اطلاع رسانی اشتغال

درآمدی براندیشه پیچیده-ادگار مورن

چیستی علم-چالمرز

روشنفکری ایران در رویکرد پارادایمی-تقی آزاد ارمکی

پاردایم گفتگوی فرهنگها-رضا اسماعیلی

چکیده

پارادایم در معنای عام یک چارچوب فکریست ولی در معنای خاص‌, محدوده‌ای از عالم هستی و قواعد آن را بر روی ما می‌گشاید و پیش‌فرضها و بـرداشتهای ما نسبت به موضوعها را تعیین می‌کند. پارادایم عصر حاضر در مدیریت, یادگیری سازمانی است که بدون در نظر گرفتن رابطه علی و معلولی بین این پارادایم و عصر فناوری اطلاعات, می توان با توجه به مصادف بودن این دو مقوله, تاثیر و تاثر  آنها را بر هم بررسی , مختصات هر کدام را استخراج و نقش انسان وسازمان را در این میان و در پرتو مفروضات مقتضی تشریح کرد

 

مقدمه

تحقیق انجام شده مربوط به عصر حاضر است وبدین منظور جمع آوری شده که با این موضوع بیشتر وبهتر آشنا شویم و از تجربیات و نظرات و پیشنهادات سایرین بهره مند شویم

پارادایم چیست؟

پارادایم, اصطلاحی است که در فلسفه علم به کار گرفته می شود و مقصود از آن, اصولی است که بر بینش ما نسبت به چیزها و جهان حاکم است. علاوه بر این معنای عام (منشا اصول و مقررات(, معنای اخص آن (سرمشق) می باشد. این اصطلاح نخستین مرتبه توسط ]توماس کوهن[ در کتاب (ساختار انقلاب های علمی) به کار رفت و مدل جدیدی برای تبیین چگونگی رشد و توسعه علوم ارائه کرد؛ کوهن که در زمینه تاریخ علم تحقیق می نمود,متوجه شد که تبیین های سنتی از علم, خواه استقرا گرا و خواه ابطال گرا, با شواهد تاریخی تطبیق نمی کند. از این رو کوشید تا درباره علم نظریه ای طرح کند که با واقعیات تاریخی, آن گونه که او می بیند, توافق داشته باشد

ویژگی عمده نظریه وی تأکیدی است که بر ممیزه انقلابی پیشرفت های علمی دارد به طوری که موافق آن, انقلاب متضمن طرد و رد یک ساختار نظری و جایگزینی آن با ساختار ناسازگار دیگری است. ویژگی دیگر این نظریه تأکید بر ممیزات جامعه شناختی جوامع علمی می باشد

تصویر کوهن از شیوه پیشرفت یک علم را می توان به وسیله نمودار بی پایان زیر خلاصه کرد

پیش علم ---> علم عادی --- > بحران ---> انقلاب --- > علم عادی جدید --- > بحران جدید --- >

فعالیت های پراکنده و گوناگونی که قبل از تشکیل و پی ریزی یک علم صورت می گیرد, نهایتا پس از اینکه به یک پارادایم مورد پذیرش جامعه ای علمی تبدیل شد, منظم و هدفدار می گردد. پارادایم مشتمل است بر مفروضات کلی نظری و قوانین و فنون کاربرد آنها که اعضای جامعه علمی خاصی آنها را پذیرفته و به کار می گیرند. پژوهشگران درون یک پارادایم, خواه مکانیک نیوتنی باشد, خواه علم ابصار موجی, شیمی تحلیلی باشد یا هر چیز دیگر, به امری مشغولند که کوهن آن را علم عادی می نامد. مطابق تعریف کوهن, در هر دوره ای از تاریخ علم, یک جریان منسجم و یکپارچه که از اصول و قوانین علمی نزدیک به هم بهره می برند, حاکم بر فضای علمی آن دوره است و هرگاه این جریان منسجم به هر دلیلی توانایی خود را در تبیین و پاسخگویی به مسائل جدید و مستحدثه علمی از دست بدهد, پارادایم دیگری که توانسته است مدل منسجم و کاملی برای تبیین و توجیه نظام مند مسائل علمی ارائه کند, جایگزین آن خواهد شد. برای نمونه فیزیک ارسطو به لحاظ ناتوانی از درک و فهم مسائل جدید فیزیکی جای خود را به فیزیک نیوتنی داد. نکته مهم در رویکرد پارادایمی به علوم, خاصیت غیر انباشتگی علم است که نشان می دهد که در هر پارادایم صرفا یک سری قضایای علمی مرتبط با هم هستند که به صورت یک الگوی تبیین مورد استفاده دانشمندان قرار می گیرد و در پارادایم بعدی همه چیز دوباره از صفر شروع می شود و ملاک قدرت و ضعف یک جریان و نظریه علمی صرفا توان توجیه مسائل و پدیده های علمی است. و نکته آخر اینکه اصطلاح پارادایم در حوزه های مختلفی از علوم درجهت تحلیل واقعیت ها به کار گرفته شده است و حتی عده ای با ارائه تفسیر متفاوتی از پارادایم, حضور همزمان چند پارادایم موازی را در یک دوره تاریخی ممکن دانسته اند, به عنوان نمونه در حوزه سیاسی, دو پارادایم (برخورد تمدنها) توسط هانتینگتون و (گفت و گوی تمدنها) توسط آقای خاتمی از دو دیدگاه متفاوت در صدد تبیین علل پیدایش, رشد و بالندگی و انحطاط تمدنها می باشند

 

پارادایم های مدیریت برتر در هزاره سوم

مدیریت سازمان ها, همانند هر پدیده ای دارای ماهیتی پویا هستند. میزان پویایی مدیریت سازمان, بسته به مجموعه اقدامات عملی و کنش های فکری مدیران است. برای برون رفت از چالش هایی که سازمان ها با آن روبه رو هستند, همخوانی کنش های فکری و اقدامات عملی مدیران جز حیاتی ترین عرصه عملیاتی است. به منظور پویا و نوآورانه کردن مدیریت سازمانی, باید شاخص های عمل را مورد توجه جدی قرار داد. یک بخش عمده از شاخص ها که نیاز به توجه جدی دارند, شاخص های ضعف مدیریت سنتی است و بخشی دیگر توجه عمیق بر شاخص های مدیریت برتر و نوین است. در نوشته حاضر تلاش شده است هر دو دسته از شاخص های مدیریت سنتی و مدیریت برتر ارائه و تشریح شود

 

 شاخص های مدیریت سنتی

ضعف اساس مدیریت سنتی, ریشه در عوامل یا شاخص های پیچیده ای دارد که مانع عمده ای برای نشان دادن کنش های اثر گذارند

1) فقدان بینش

تحولات شتابنده محیط جهانی و عدم قطعیت در توانایی برای درک و فهم آینده, مدیریت را با مسایل کوتاه مدت و تصمیمات کوتاه دامنه رویارو می سازد. از این رو, مسایل بودجه ای جایگزین بینش بلندمدت یا (گسترده دامنه) می شود

2) تکیه بر رهبری فنی

راه حل های کوتاه مدت برای حل مسایل عمیق در بیشتر موارد در سطح فنی باقی می مانند و آثار تداومی ایجاد نمی کنند. ولی رهبری استراتژیک, مستلزم داشتن بینشی درباره غایات سازمان تحت مدیریت است

 3) عدم باور به تغییر

اگر نظام مدیریت سازمان بر اصل مشاوره و مشارکت بی توجه باشد و راه حل های فنی را اساس عملیات قرار دهد, در این وضعیت نمودی از توجه به تغییرات مفروض و تغییرات الزامی پدید نخواهد آمد. جایی که نظام مدیریتی عمدتاً به صورت تجویزی و دستوری عمل می کند, رویکرد مشارکتی مورد غفلت خواهد بود

4) اقدامات مشتق از پروژه

در این حالت, اقدامات در بیشتر موارد به صورت مقطعی برنامه ریزی شده و به اجرا درمی آیند. حاصل چنین رویکردی طرح های ضعیف و ناهماهنگ بوده و دوباره کاری و اتلاف منابع را به بار می آورد

5) برنامه ریزی از هم گسسته

فقدان بینش مشترک, خود را در ضعف ارتباط بین واحدها و منابع انسانی موجود نشان می دهد

 

پارادایم نوین مدیریت

مدیران هزاره سوم نیاز به بهبود روزافزون رویکرد استراتژیک و برنامه ریزی قابلیت های گوناگون در منابع انسانی دارند. آنان نیاز دارند تا به نحو مؤثری, مسایل فشارزا و استراتژیک را شناسایی کنند و برای مقابله با دشواری ها, برنامه های مناسبی طراحی و تدوین کنند. افزون بر این, مدیران نیازمند هماهنگی اثرگذار برنامه ریزی و اجرای طرح های اصلاحی برای بقای سازمان و حفظ بهره وری هستند. برای عملیاتی شدن پارادایم نوین مدیریت, نیاز است این شاخص های مورد اشاره, در عمل نمود یابند. شاخص های موردنظر به شرح زیرند

 1) بینش مشترک

مدیریت استراتژیک بیش از هر چیز, در وهله نخست بر اهداف غایی ای تأکید می ورزد که بیشترین حمایت را جلب می کند. اقدام هماهنگ و پیگیری رویه ای معین همراه با امکان نشان دادن نوآوری, زمینه را برای عملیات اثرگذار آماده می سازد

2) عمل دموکراتیک

مدیریت استراتژیک, دموکراتیک است. اگرچه در چنین وضعیتی از توان فنی بالایی بهره گیری می شود, در عین حال مدیریت استراتژیک مبتنی بر یک دیدگاه کل نگرانه برای هدایت سازمان است. چنین مشخصه ای را مدیریت استراتژیک از رویکرد مشارکتی که به فعالیت همه اعضای سازمان می انجامد, وام می گیرد

 3) جامعیت

پارادایم نوین مدیریت, به جای توجه و اقدام به رویکرد جز نگرانه, یک روش جامع اختیار می کند. گرچه این امر تاحدودی چالش انگیز می نمایاند, ولی همه مسایل به صورت خود انگیخته رفع می شود و آثار دوسویه آنها همانند راه حل هایی که طراحی می شوند, قابل ارزشیابی اند

4) درهم تنیدگی

مدیران همگی هم قدم با اعضای ارشد سازمان به صورت مشترک به عمل مدیریت استراتژیک اقدام می کنند. چنین ویژگی ای فرصتی برای ارزشیابی راهبردهای اختیاری در درون یک چارچوب مشترک ایجاد کرده و بیشترین حمایت را برای مدیران و اعضای سازمان جلب می کند

5) عمل مشارکتی

شاید حیاتی ترین جنبه مدیریت استراتژیک, تعهد به فرایند عمل مشارکتی است. توجه به مشارکت, سبب وفاق همه جانبه برای اصلاح /جای گزین و حذف برخی برنامه ها میشود.ظهور و بروز شاخص های مدیریت نوین, آنگاه عملی می گردد که مدیران, نگرش مثبتی به تغییر و نوآوری و تدوین راه حل های بلندمدت برای رویارویی با مسایل داشته باشند

 

پارادایم های مدیریت تعارض در هزاره سوم

 

لینک کمکی