تحقيق بررسي روند کارايي بانک هاي تجاري ايران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 تحقيق بررسي روند کارايي بانک هاي تجاري ايران دارای 144 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تحقيق بررسي روند کارايي بانک هاي تجاري ايران  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه تحقيق بررسي روند کارايي بانک هاي تجاري ايران

1-1 مقدمه  
1-2 مساله اصلی تحقیق  
1-3 تشریح وبیان موضوع  
1-4 ضرورت انجام تحقیق  
1-5 قلمرو تحقیق  
1-6 اهداف اساسی از انجام تحقیق  
اهداف این تحقیق عبارتند از:  
1-7 روش تحقیق  
1-8 بررسی پیشینه تحقیق  
1-9 محدودیت های تحقیق  
1-10 تعریف واژگان کلیدی  
2-1 مقدمه  
بخش اول: بهره وری و کارایی  
2-2 بهره‌وری  
2-2-1 تبیین بهره‌وری, تولید, کارایی و اثربخشی  
2-2-2 انواع بهره‌وری  
2-2-2-1 بهره‌وری جزیی  
2-2-2-2 بهره‌وری کل عوامل  
2-3 کارایی  
2-3-1 انواع کارایی  
2-3-1-1 کارایی تکنیکی (فنی)  
2-3-1-2 کارایی تخصیصی (قیمت)  
2-3-1-3 کارایی اقتصادی (هزینه)  
2-3-1-4 کارایی ساختاری  
2-3-2 اندازه گیری کارایی بر مبنای حداقل سازی عوامل تولید  
2-4 روش‌های ارزیابی کارایی  
2-4-1 روشهای پارامتری  
2-4-1-1 تابع تولید مرزی قطعی  
2-4-1-2 روش تابع تولید مرزی تصادفی  
2-4-2 روش غیرپارامتری  
ـ تحلیل پوششی دادهها  
بخش دوم: تحلیل پوششی داده ها و شاخص مالم کوئیست  
2-5 تاریخچه تحلیل پوششی داده‌ها  
2-6 تحلیل پوششی داده‌ها  
6-2-1 مدلهای اساسی تحلیل پوششی داده‌ها  
6-2-1-1 مدل CCR (CRS)  
6-2-1-2 مدل BCC (VRS)   
6-2-1-3 مدل CCR-BCC (N.I.R.S)  
6-2-1-4 مدل (NDRS) BCC-CCR   
2-7 مدل جمعی  
2-8 روش دو فازی  
2-9 معرفی در تحلیل پوششی داده‌ها  
2-10 تحلیل پنجره ای  
2-11 بازده نسبت به مقیاس در تحلیل پوششی داده‌ها  
2-12 پیشرفت و پسرفت  
2-12-1 مدلFDH   
2-12-2 مدل شعاعی  
فصل سوم  
آشنایی با حوزه تحقیق و متدولوژی  
3-1 تاریخچه بانکداری  
3-1-1 تاریخچه بانکداری در جهان  
3–1-2 تاریخچه بانکداری در ایران  
3-2 مروری بر عملیات بانکی  
3-2-1 منابع  
3-2-2 مصارف  
3-2-2-1  از لحاظ مدت  
3-2-2-2 از نظر بخش های مختلف اقتصادی  
3-3 معرفی نهادهها و ستاده‌ها  
3-3-1 متغیرهای ورودی  
3-3-2 ستاده‌ها  
3-4  رفتار بانک  
3-5 شاخص بهره‌وری مالم‌کوئیست  
3-5-1 محاسبه شاخص مالم‌کوئیست  
3-5-2 تجزیه‌هایی از شاخص بهره‌وری مالم‌کوئیست  
3-6 تحلیل پنجره ای  
3-7 انتخاب نرم افزار برای حل  

1-1 مقدمه

امکانات موجود در جهان محدود است و برای استفاده از این امکانات محدود باید بهینه عمل کرد. استفاده‌های نابهینه و ناکارا از سرمایه‌های موجود مانعی در جهت پیشبرد اهداف مطلوب می‌باشند. در طول زمان و اعصار مختلف بشر همواره در پی این بود که کارها را ساده‌تر و در زمان کمتری انجام دهد و با همان میزان منابع, محصول بیشتری را کسب کند. با مشاهده تفاوت در سطح زندگی انسانها در جوامع مختلف این, سؤال در ذهن خطور می‌کند که علت این تفاوت در چیست؟

    یک دلیل می‌تواند تفاوت در میزان برخورداری از عوامل و امکانات طبیعی باشد, اما با مشاهده کشورهایی که از امکانات بسیار زیادی برخوردارند ولی سطح زندگی و رفاه در آنها پائین است (مانند کشورهای در حال توسعه), به این نتیجه می‌رسیم که این نمی‌تواند تنها دلیل باشد. پس باید به دنبال علت دیگری بود

یکی از علل دیگر می‌تواند در چگونگی استفاده از منابع و امکانات در اختیار جوامع باشد. این کشورها از منابعی که در اختیار دارند به طور بهینه استفاده نمی‌کنند.(پورکاظمی و غضنفری 1384: 69)

در نتیجه بررسی کارایی و ارایه راهکار برای استفاده بهینه از منابع موجود می‌تواند به رشد اقتصادی بیشتر و افزایش سطح رفاه جوامع کمک کند

    بانک ها در رشد و پیشرفت اقتصادی کشورها نقش اساسی ایفا می‌کنند. به این صورت که دارائیهای نقدی سرگردان در دست مردم را جمع‌آوری کرده و برای تامین مالی پروژه‌های سرمایه‌گذاری واحدهای اقتصادی و دولت به کار می‌‌گیرند. از طرفی دیگر بانکها با قدرت پول‌‌آفرینی که دارند می‌توانند بعنوان ابزاری برای اعمال سیاستهای‌پولی مورد استفاده قرار ‌گیرند.(بهمنی 1379: 42)

    در ایران چون بازار سرمایه رونق و گسترش چندانی ندارد, بانک ها بعنوان تأمین کننده سرمایه موسسات تولیدی نقش اساسی ایفا می‌کنند. بنابراین ارزیابی و بررسی عملکرد بانکها و ارایه راهکار برای بهینه عمل‌کردن آنها می‌تواند به رشد و توسعه اقتصادی کشور کمک قابل توجهی کند و مانع به هدر رفتن منابع شود

    یکی از راههای بررسی عملکرد بانک ها, ارزیابی و سنجش کارایی و بهره‌وری آنها است و اینکه این کارایی و بهره‌وری در طول زمان چه تغییری کرده است, و این تغییر به چه دلیل بوده است

1-2 مساله اصلی تحقیق

کارایی بانک ها و نحوه محاسبه آن ازجمله موضوعات مهمی است که علاوه بر مدیران بانک ها و صاحبان سهام این موسسات مالی, مورد علاقه بخش نظارتی نظام بانکی و مشتریان استفاده کننده از خدمات بانکی می­باشد. با توجه به چالش های موجود هم چون ورود بانک های خصوصی وافزایش فعالیتهای مؤسسات مالی و اعتباری, ارزیابی عملکرد صنعت بانکداری و بررسی روند کارایی این صنعت حایز اهمیت می باشد. کارایی نظام  بانکی ایران در سطح مطلوب نمی باشد. نارضایتی عموم مشتریان بانکی از عملکرد بانک ها دلیلی بر این ادعاست. علل افت کارایی نظام بانکی متعدد می باشد که ازآن جمله می توان به دولتی بودن بانکها, ناکارآمدی مدیریت دولتی وتسهیلات تکلیفی به بانکهای تجاری و; اشاره نمود. ازآنجا که مجموعه دست اندرکاران نظام درصدد ارتقا کارایی نظام بانکی برآمده اند, انجام تحقیقاتی از این قبیل که کارایی نظام بانکی را در یک دوره زمانی مشخص مورد بررسی و مقایسه قرار می دهد حائز اهمیت می باشد. به رغم اهمیت نظام بانکی کشور در اقتصاد داخلی و منطقه تحقیقات نادری در زمینه بررسی روند کارایی نظام بانکی در دوره بلندمدت انجام شده است

    بنابراین مساله اصلی تحقیق این است که روند کارایی بانک های تجاری ایران در طی سال های 1374تا1385 چگونه بوده است؟

1-3 تشریح وبیان موضوع

کارایی بیانگر این مفهوم است که یک سازمان به چه خوبی از منابع خود در راستای تولید نسبت به بهترین عملکرد در مقطعی از زمان استفاده کرده است.موضوع این تحقیق ارزیابی عملکرد سیستم  بانکی ایران در طی سال های 1374تا1385 می باشد. از آنجا که روش های موجود ارزیابی و سنجش عملکرد بانک ها اغلب تجربی و فاقد پشتوانه علمی محکمی بوده و به علاوه به دلیل استاندارد نبودن این روش ها, نتایج آنها در بانک های مختلف با یکدیگر قابل مقایسه نیستند, در این مطالعه از روش علمی تحلیل پوششی داده ها (DEA) که از روش های متداول ارزیابی عملکرد در زمینه های مختلف برای واحدهای تولیدی و خدماتی می باشد, استفاده شده است

    در فرایند تحقیق پس از تعیین معیارهای سنجش کارایی و تعیین ورودی ها و خروجی ها و جمع آوری اطلاعات مالی بانک ها, با استفاده از تکنیک تحلیل پوششی داده ها کارایی بانک های تجاری و با استفاده از شاخص مالم کوئیست روند بهبود بهره وری حاصل شده است و در نهایت راهکارهایی جهت بهبود عملکرد سیستم بانکی ارایه شده است

1-4 ضرورت انجام تحقیق

رقابت فشرده در جوامع با اقتصاد باز, مدیران بانک­ها را مجبور می کند تا حداکثر تلاش خود را به منظور دستیابی به سطح بالاتری ازکارایی از طریق نزدیک ساختن خود به مرز تولید وهمچنین انتخاب مقیاس مناسبی برای فعالیتهای اقتصادیشان به کار گیرند

    نظام بانکداری ایران که هنوز تحت تسلط بانک­های دولتی می باشد, درسال های اخیر با توجه به بحث پیوستن به سازمان تجارت جهانی با چالش های جدیدی هم چون ورود بانک­های خارجی, شروع به کار بانکهای خصوصی وافزایش فعالیتهای مؤسسات مالی و اعتباری روبرو شده است. لذا سیستم بانکی موجود در کشور برای بقا و رقابت در این محیط پویا نیاز به ارزیابی عملکرد و بهبود کارایی دارد

    علاوه براین, مدیران بانک­ها, دستگاه های نظارتی و عموم مشتریان به این دلیل که کاراتر شدن بانکها منجر به کاهش قیمت خدمات و هزینه واسطه گری این مؤسسات و همچنین افزایش کیفیت خدمات آنها می شود به تجزیه وتحلیل کارایی نظام بانکی علاقه مند می باشند

1-5 قلمرو تحقیق

قلمرو موضوعی این تحقیق تعیین کارایی بانک های تجاری ایران (ملی, ملت, تجارت, صادرات, سپه و رفاه کارگران) و روند بهره وری آن طی 12 سال اخیر می باشد. قلمرو زمانی آن فاصله زمانی از سال 1374 تا 1385 می باشد وقلمرو مکانی نیز کلیه بانک های تجاری ایران است

1-6 اهداف اساسی از انجام تحقیق

اهداف این تحقیق عبارتند از

    بررسی روند بلند مدت در کارایی بانک­های تجاری ایران

    اندازه گیری کارایی و رتبه­بندی بانک­های تجاری ایران

    مقایسه کارایی تخمین زده شده توسط DEA با کارایی اندازه گیری شده توسط روش­های سنتی

    تجزیه کارایی فنی به کارایی فنی خالص(کارایی مدیریت) و کارایی مقیاس

    اندازه گیری بهره وری و روند آن با استفاده از شاخص مالم کوئیست

1-7 روش تحقیق

ارزیابی کارایی و بهره وری باید به گونه ای باشد که اطلاعات مدیریتی مفیدی را جهت شناسایی ابعاد مختلف تحقیق و نقاط ضعف و قوت عملکرد فراهم کند و رهنمودهایی را به منظور هدایت عملیات آتی ارایه کند. متدولوژی تحلیل پوششی داده ها آرمان های عملکردی موثری را برای عملیات ناکارا ارایه می کند. در این تحقیق در کنار تحلیل پنجره ای از شاخص مالم کوئیست جهت اندازه گیری تغییرات بهره­وری استفاده شده است

1-8 بررسی پیشینه تحقیق

در سال های اخیر از DEA جهت ارزیابی عملکرد سازمان ها بطور گسترده استفاده شده است. DEA برای اولین بار جهت ارزیابی عملکرد شعب بانک مورد استفاده قرار گرفته است. به طوری که در حال حاضر این روش یکی از روش های معروف در ارزیابی کارایی مؤسسات مالی, بانک ها و دیگر سازمان ها در سراسر دنیا تبدیل شده است

     گرچه پژوهش هایی که از DEA جهت ارزیابی عملکرد سازمانی استفاده کرده اند بسیار متعدد می باشد اما تنها چند پژوهش انجام شده است که از رویکرد تحلیل پنجره ای استفاده کرده اند

    ریزمن[1] در سال 2003 تاثیر حذف نظارت دولت بر کارایی یازده بانک تجاری تونس در طول دوره 1990تا 2001 را مورد مطالعه قرار داده است. نتیجه این پژوهش اثر مثبت حذف نظارت دولت بر کارایی کلی بانک های تجاری تونس بوده است. وب[2] در سال 2004 از رویکرد تحلیل پنجره ای جهت ارزیابی کارایی نسبی سطوح بانک های خرده انگلستان در طول دوره 1982 تا 1995 استفاده کرده است. از نتایج این مطالعه برمی آید که روند کارایی بانکهای مورد مطالعه در این دوره نزولی بوده است. اسمیلد[3] در سال 2004 ترکیبی از تحلیل پنجره DEA را با شاخص بهره وری Malmquist جهت ارزیابی عملکرد پنج بانک کانادایی در طول دوره بیست ساله (1981تا2000) استفاده کرده است. اوکیران[4] در سال 2004 از تکنیک تحلیل پنجره جهت ارزیابی تغییرات کارایی فنی بانک های تجاری استرالیا استفاده کرده است. سوفیان[5] در سال 2005 با استفاده از تکنیک تحلیل پنجره به بررسی روند کارایی در گروه بانک های تجاری سنگاپور در طی سال های 1993 تا 2003 پرداخته است

1-9 محدودیت های تحقیق

در روش تحلیل پوششی داده ها هرچه بتوان ورودی ها و خروجی های بیشتری را برای محاسبه کارایی وارد مدل کرد, رقم محاسبه شده به رقم واقعی نزدیکتر است. اما متاسفانه اطلاعات بانک به سادگی در دسترس هر فرد قرار نمی گیرد. بنابراین در این تحقیق بایستی به اطلاعات مالی بانک ها در قالب صورت های مالی آن ها بسنده کرد. همچنین منابع مورد استفاده در مورد روش تحلیل پنجره ای محدود به چند مقاله کوتاه که در بررسی پیشینه تحقیق آمده است, می باشد

1-10 تعریف واژگان کلیدی

کارایی: نسبت بازده واقعی به بازده مورد انتظار

بهره وری: نسبت خروجی به ورودی

DEA : تکنیکی از تکنیک های برنامه ریزی خطی که برای لرزیابی عملکرد نسبی واحدهای تصمیم بکار می رود

DMU : واحدهایی که عملکرد آن ها مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد

تحلیل پنجره ای: یکی از تکنیک های DEA می باشد که با الهام از منطق میانگین متحرک, عملکرد هر DMU را در یک دوره زمانی خاص با عملکرد آن در دوره های دیگر و نیز با عملکرد آن با واحدهای تصمیم دیگرمقایسه می کند

شاخص مالم کوئیست: شاخصی که جهت اندازه گیری تغییرات بهره وری مورد استفاده قرار می گیرد و رشد را به دو مولفه رشد در اثر تحولات تکنولوژیکی و رشد در اثر تغییرات کارایی تجزیه می کند

2-1 مقدمه

کوشش های اقتصادی انسان همواره معطوف بر آن بوده که حداکثر نتیجه را با کمترین امکانات و عوامل موجود به دست آورد. این تمایل را می توان دستیابی به کارایی و بهره وری بالاتر نامید. بهره وری مفهومی جامع و دربرگیرنده کارایی است که افزایش آن به منظور ارتقائ سطح زندگی؛ رفاه و آسایش و آرامش انسان ها همواره مدنظر دست اندرکاران سیاست و اقتصاد بوده است. امروزه مساله کارایی به دلیل تخصیص و استفاده بهینه از نهاده ها دارای اهمیت نهایی می باشد

    تا کنون تعاریف مختلفی از بهره‌وری و کارایی و به تبع آن روشهای متفاوتی برای اندازه‌گیری آن ارایه شده است. این فصل شامل دو بخش است: بخش اول, کارایی و بهره وری, بخش دوم تحلیل پوششی داده ها و مالم کوئیست می باشد. ابتدا به تعریف بهره‌وری و کارایی و انواع آن پرداخته و سپس روشهای اندازه‌گیری آنها بیان می‌شود. در نهایت روش تحلیل پوششی داده ها و شاخص مالم کوئیست آورده شده است

بخش اول: بهره وری و کارایی

تا کنون تعاریف مختلفی از بهره‌وری و کارایی و به تبع آن روشهای متفاوتی برای اندازه‌گیری آن ارائه شده است. لذا در این فصل ابتدا به تعریف بهره‌وری و کارایی و انواع آن پرداخته و سپس روشهای اندازه‌گیری آنها بیان می‌شود

2-2 بهره‌وری[6]

عبارت بهره‌وری در ادبیات اقتصادی معانی گوناگونی دارد. واژه بهره‌وری در لغت به معنای “قدرت تولید, بارور و مولد بودن” است. ساده‌ترین تعریف از بهره‌وری آن را (نسبت بین مقدار معینی محصول و مقدار معینی از یک یا چندعامل تولید) می‌داند. ( فرهنگ, منوچهر- فرهنگ علوم اقتصادی)

    در تعریف فوق نسبت به نوع عاملی که در نظر گرفته می‌شود, نوع بهره‌وری نیز متفاوت خواهد بود. مانند بهره‌وری نیروی کار و سرمایه. اگر کلیه عوامل در نظر گرفته شود بهره‌وری کل عوامل تولید (که رابطه بین میزان بازده و مجموع منابع مصروفه رابیان می‌کند) را خواهیم داشت. (ابطحی و کاظمی 1383 :5 و6)

    در واقع بهره‌وری به‌طور معمول رابطه بین کمیت کالاها یا خدمات تولید شده (ستاده) و کمیت نیروی کار, سرمایه, زمین, انرژی و دیگر منابع برای تولید آن (نهاده) را نشان می‌دهد. هنگام اندازه‌گیری, بهره‌وری غالبا بعنوان رابطه بین ستاده و مقدار یگانه‌ای از داده مثل نیروی کار یا سرمایه بررسی می‌شود. زمانی‌که مقادیر یا شاخصهای ورودی چندگانه‌ای وجود دارد معادله بسیار پیچیده می‌شود و حتی نیاز به وزن‌دهی ذهنی دارد. این جایی ‌است که به ظاهر تعریف ساده‌ای از ستاده در برابر داده, پیچیده و گمراه‌کننده است.(اسمیت1383: 19) در ادبیات دینی ما نیز بر بهره‌وری تأکید شده است. بعنوان مثال امام کاظم (علیه‌السلام)  می‌فرمایند (هر که دو روزش برابر باشد زیان دیده است.)

2-2-1 تبیین بهره‌وری, تولید, کارایی و اثر‌بخشی

پس از روشن شدن مفهوم بهره‌وری بهتر است که اصطلاحات تولید, کارایی و اثربخشی[7] معرفی و ارتباط آنها با بهره‌وری ارایه شود. زیرا در برخی موارد, به اشتباه, این عبارات بجای هم بکار گرفته می‌شوند

    از نظر برخی افراد بهره‌وری به معنی تولید است. اما تولید را می‌توان بیشتر کرد بدون آنکه بهره‌وری افزایش یابد. واژه تولید اصولاً بر حجم (میزان) کل تولید دلالت دارد, در حالی که بهره‌وری, تولید را در ارتباط با نهاده‌ها, توضیح می‌دهد. به عبارت دیگر

نهاده / ستاده = بهره وری

بهره‌وری به چگونگی میزان کارایی تولید و درجه اثربخشی آن ارتباط دارد

   کارایی انجام درست کارهاست. کارایی از نظر اقتصادی عبارتست از نسبت تولید کالاها یا خدمات نهایی به منابع بکار رفته در آن. لذا صرفاً به افزایش کمی تولید دلالت دارد

    اما اثربخشی مقوله‌ای هدفدار است. این مفهوم بر بهتر و در جهت هدف انجام دادن کارهای درست دلالت دارد. اثربخشی برخلاف کارایی, روشی است که چگونگی تحقق اهداف را می‌سنجد.هر چه فعالیتهای به ظاهر مختلف و با جهت‌های متفاوت در یک سازمانی بهتر بتواند در جهت هدف نهایی سازمان همسو شوند, اثر بخشی نیز افزایش می‌یابد. (ابطحی و کاظمی 1383: 8)

با توجه به موارد مطرح شده, چگونگی تحقق مجموعه‌ای از اهداف, نشان دهنده اثربخشی و چگونگی بکارگیری منابع جهت تحقق این اهداف گویای کارایی است و بهره‌وری در برگیرنده این دو مفهوم به این صورت است

اثربخشی+ کارایی = بهره‌وری

انجام کارهای درست + انجام درست کارها = بهره‌وری

لازم به ذکر است در برخی منابع حاصل ضرب اثربخشی و کارایی را بهره‌وری تعریف کرده‌اند

    با توجه به مطالب فوق بهره‌وری انجام کارهای درست به‌صورت صحیح می‌باشد.(ابطحی و کاظمی1383: 10)

2-2-2 انواع بهره‌وری

بسته به اینکه در محاسبات مربوط به اندازه‌گیری بهره‌وری, یک عامل یا تمامی عوامل موثر در فرآیند تولید مدنظر باشد, بهره‌وری جزیی[8] یا بهره‌وری کل[9] را خواهیم داشت

2-2-2-1 بهره‌وری جزیی

در صورتی که اندازه‌گیری بهره‌وری عوامل مختلف به شکل جداگانه مدنظر باشد, اصطلاحاً آن را بهره‌وری جزئی می‌نامند

بهره‌وری جزئی به دو صورت بهره‌وری نهایی[10] و بهره‌وری متوسط[11] قابل محاسبه است. بهره‌وری نهایی عبارتست از مقداری که هر واحد اضافی عامل ورودی به ستاده کل اضافه می‌کند. و بهره‌وری متوسط به میزان ستاده به ازای هر واحد داده اطلاق می‌شود.بهره‌وری عوامل تولید در واقع همان بهره‌وری جزئی می‌باشد.عوامل سرمایه, نیروی کار, مواد واسطه (مانند مصالح و مواد خام و ;. ), انرژی (مانند نفت, گاز و ;.) و تکنولوژی از مهمترین عوامل موثر در بهره‌وری محسوب می‌شوند

    برای محاسبه شاخص بهره‌وری هر یک از عوامل تولید, باید شاخص تولید در آن سال را به شاخص عامل تولید موردنظر در همان سال تقسیم نمود. بعنوان مثال شاخص بهره‌وری نیروی کار عبارتست از

2-2-2-2 بهره‌وری کل عوامل

1 – Reisman et al

2 – Webb

3 – Asmild et al

4 – Avkiran

5 – Sufian

[6]Productivity

[7]- Effectiveness

[8] -Partial Productivity

[9] -Total productivity

[10] -Marginal Productivity

[11]Average Productivity

لینک کمکی