پايان نامه بررسي رابطه بين افسردگي و ايدز در بين جوانان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 پايان نامه بررسي رابطه بين افسردگي و ايدز در بين جوانان دارای 120 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پايان نامه بررسي رابطه بين افسردگي و ايدز در بين جوانان  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه پايان نامه بررسي رابطه بين افسردگي و ايدز در بين جوانان

چکیده
مقدمه
اهمیت و ضرورت تحقیق
فرضیه تحقیق
واژه ها و مفاهیم
تعاریف عملیاتی واژه ها و مفاهیم
اهداف تحقیق
پیشینه و ادبیات تحقیق
تعریف ایدز و منشا انتقال
منشا جغرافیایی ویروس ایدز
ساختار ویروس ایدز
تاکسونومی و ارتباط ویروس ایدز (لاو) با رتروویروس های انسانی
خصوصیات رتروویروس ها
سیستم ایمنی
تفاوت بالینی ایدز در زنان, کودکان و مردان
ویروس نقش ایمنی انسانی
پاتوژنز
انتقال و اپیدمیولوژی
انتقال جنسی
انتقال خون و فرآورده های آن
مصرف کنندگان مواد مخدر تزریقی داخل وریدی
تغذیه با شیر مادر
عفونت حادHIV
سارکوم کاپوزی در ایدز
درباره ایدز آموزش دهیم
پرکردن فاصله
فعالیت شماره 1: یک بحث گروهی متمرکز
فعالیت شماره 2: تمرین حل مشکل
فعالیت شماره 3: تمرین در رابطه با باورها
فعالیت شماره 4: یک داستان باز
1)نکات کلی
تعریف افسردگی
شکل گیری افسردگی در جریان تحول
افسردگی های دوره اول کودکی
الف) نکات کلی
افسردگی اتکایی
2 تصریح های جدید در قلمرو نشانه شناسی افسردگی زودرس
سکون حرکتی
3 افسردگی های زودرس دیگر
افسردگی در خلال دوره های دوم و سوم کودکی
الف) نشانه هایی که مستقیماَ به افسردگی وابسته اند
ب) نشانه های وابسته به رنج افسرده وار
ج) نشانه های دفاعی علیه افسردگی
د) رفتارهای معادل افسردگی
افسردگی های نوجوانی
الف) واکنش اضطرابی افسرده وار
ب) افسردگی مبتنی بر احساس کهتری
ج) افسردگی مبتنی بر احساس رهاشدگی
د) افسردگی مالخولیایی
هـ) معادل های افسرده وار
فراوانی افسردگی در خلال تحول
طبقه بندی اختلالهای خلقی
گستره اول: افسردگی های یک قطبی
گستره افسردگی مهاد
تحقیقات انجام شده در خارج و داخل از کشور
جامعه مورد مطالعه
حجم نمونه
روش نمونه گیری
ابزار اندازه گیری در تحقیق حاضر
روش آماری مربوط به فرضیه ها
روش تحقیق
یافته ها و تجزیه و تحلیل دادها
یافته ها و تجزیه و تحلیل آنها
بحث و نتیجه گیری
پیشنهادات
محدودیت
منابع و ماخذ

بخشی از منابع و مراجع پروژه پايان نامه بررسي رابطه بين افسردگي و ايدز در بين جوانان

آزاد – حسین – 1380 – آسیب شناسی روانی (1) – انتشارات مثبت – تهران
آزاد – حسین -1380 – آسیب روانی (2) انتشارات مثبت – تهران
دادستان – پریرخ – 1381 – روان شناسی مرضی (1) انتشاراستانی – تهران
دادستان – پریرخ – 1381 روان شناسی مرضی (2) انتشاراستانی – تهران
دلاور – علی – 1379 آمار استنباطی – انتشارات رشد – تهران
دلاور – علی – 1379 – روش تحقیق در علوم تربیتی – انتشارات رشد – تهران
جلالی – سید احمد 1380 – روان شناسی از دیدگاه روان شناسان – انتشارات نور – تهران
اسکیز – راجرز – فردید
کریمی – یوسف – روان شناسی شخصیت – انتشارات رشد – تهران
گنجی – حمزه – روان شناسی رشد – انتشارات رشد – تهران
منصور – محمود – روان شناسی شخصیت – انتشارات رشد – تهران
پور اسلامی محمد- موسوی سید محمد حسین – ایار سمیرا – 1381 درباره ایدز آموزش دهیم

چکیده

هدف از تحقیق حاضر مقایسه افسردگی در بین بیماران ایدزی و بیماران کلیوی محدوده ی سنی 20 الی 22 ساله شهرستان ابهر می باشد فرضیه عنوان شده در تحقیق حاضر این است که بین بیماران ایدزی و بیماران کلیوی از لحاظ افسردگی تفاوت معنی درای وجود دارد که جامعه آماری تحقیق عبارتند از جوانان دختر و پسر حدود سنی 20 الی 22 ساله که به مراکز درمانی و بیمارستانها مراجعه کرده اند آزمون افسردگی یک بر روی آنها اجرا گردیده و بعد از بدست آوذدن نمرات خام آزمودنیها از روش آماری t  مستقل استفاده شده که نتایج تحقیق نشان می دهد که بین بیماران ایدزی و بیماران کلیوی تفاوت معنی داری وجود دارد به این صورت که بیماران ایدزی از بیماران کلیوی بیشتر در معرض افسردگی هستند

مقدمه

در زندگی همه ما روزهایی وجود دارد که همه چیز را سیاه می بینیم , هیچ چیز شادی ما را بر نمی انگیزد و هیچ امیدی به موفقیت نداریم . بد خلق و غمگین هستیم , احساس تنهایی و خلا , نا امیدی و گنهکاری بر ما چیره می شود و اضطراب ما را  فرا می گیرد همه ما با چنین حالتها و احساساتی که اغلب پس از شکست ها یا فقدانها و یا حتی بدون دلیلی آشکار بوجود می آیند , کم و بیش آشنا هستیم و با آنها با موفقیت بیش و بدون دلیلی آشکار بوجود می آیند , کم و بیش آشنا هستیم و با آنها با موفقیت بیش و کم , مقابله می کنیم . اما آنچه موجب می شود تا چنین احساسایی به صورت اختلالهای روانی در آیند , نوع و تعداد نشانه ها , شدت و طول مدت و همین حدی است که به جریان بهنجار زندگی روزمره آسیب می رسانند ,در قلمرو زندگی بهنجار و زمینه تجربه آسیب شناختی , این احساسها و شیوه دریافت آنها را با مفهوم افسردگی مرتبط ساخته اند . از زمانی که بقراط نخستین نظریه علت شناختی افسردگی را با عنوان عارضه سودا ارائه کرد . فرضیه های متعددی درباره مبنای افسردگی مطرح شده اند و کوششهای فراوانی برای درمانگری آن , انجام گرفته اند که معادل اصطلاح سودا در زبان یونانی , اصطلاح مالیخولیا است که امروزه نوع خاصی از افسردگی را مشخص می کند , به رغم پایدار ماندن مفهوم مالیخولیا در خلال فزون , همواره معانی مبهم و متفاوتی به آن نسبت داده شده است که با معنای کنونی مالیخولیا که عبارت است از اختلال عمیق خلقی و بر اساس غمگینی مرضی مشخص می شود , متفاوت است گرچه غمگینی معادل افسردگی نیست اما بی تردید , افسردگی شامل حالت غمگینی است که بر زندگی روزمره فعالیت , ارزشیابی خود , قضاوت و کنشهای ابتدایی مانند خواب و اشتها اثر می گذارد . غمگینی می تواند واکنشی نسبت به یک رویداد رنج آور باشد و هنگامی مرضی محسوب می شود که از لحاظ شدت و طول مدت با در نظر گرفتن اهمیت این رویداد جنبه افراطی پیدا کند که علل و عواملی مانند بیماریها و یا حتی عوامل شناختی و مشکلات اقتصادی همه می تواند در شیوع افسردگی نقش داشته باشد که بیماری و پرومی ایدز که یک بیماری لاعلاج  به حساب می آید و در قرن حاضر اکثر جهان و مردمانش به آن مبتلا هستند . ( دادستان – 1385 ) . می تواند باعث بیشتر شدن افسردگان در جهان و بخصوص ایران شود که می توان گفت که ایدز از خطرناک ترین آسیبهای اجتماعی به شمار می آید که نه تنها به سلامت انسانها صدمه وارد نموده بلکه چرخ صنعت و تولید کشاورزی را کند و حتی متوقف نموده در بسیاری از کشورهای آفریقایی امید به زندگی به شدت کاهش یافته و بیش از نیمی از همه ظرفیتهای تخت های بیمارستانی توسط مبتلایان به ایدز اشغال شده است . در برخی از کشورهای فقیر حتی تا 3/2 کل بودجه های بهداشت درمانی نیز توسط این بیماری از بین می رود و حتی نظام آموزش و پرورش نیز در بسیاری از کشورهای جهان سوم می توانند به عنوان عاملی جهت آگاهی دانش آموزان در جهت شناخت ایدز و درمان آن قدم بر دارند . ( مجله آموزش ایدز – چاپ دهم -1385 )

بیان مسئله

به نظر می رسد که در پاره ای از موارد , شرایط جسمانی به گونه های متفاوت  , در کناره گیری , کاهش فعالیت و غمگینی ظاهری نقش دارند که به عنوان مثال عارضه های ایجاد کننده یک درد جسمانی و یا اختلالهای غذایی – مشکلات بیش – تولدی و پاره ای از بیماریهای عفونی و ویروسی که می توانیم نام ببریم در این قلمرو از یک سو می توان به مشاهدات  ” ” بادوال ” به نقل از هازه , 1988 ” در باره فراوانی حالت افسرده گونه در افراد نام برد که در این تحقیق گرفتاری به بیماری ایدز خود می تواند در افسردگی نقش داشته باشد که مبتلا شدن به ایدز و کناره گیری از افراد و طرد شدن از دیگران به عنوان مساله های عنوان شده در رابطه با این بیماری است که می تواند انزوا طلبی و احساس گناه در افراد خصوصاً جوانان را بالا ببرد و اینکه تا چه حدی می توان از پیشگیری ایدز جلوگیری کرد تا این عامل باعث افسردگی جوانان نشود و این مساله که تا چه حد یک مشکل هایی می تواند در عمیق کردن مشکل روحی گتمی مهم بردارد . ( صمدی – 1384 )

سوال مسئله : آیا افسردگی در بین افراد مبتلا به ایدز بیشتر از افراد غیر ایدزی است ؟

اهمیت و ضرورت تحقیق

گستردهافسردگی مهاد مبین متداولترین و شدیدترین تجربه افسردگی است که باید از یک سو ضوابط نشان دهنده حالت خلقی افسرده حداقل در دو هفته تداوم یابد و از سوی دیگر , نشانه های متعدد دیگری در قلمرو شناختی ( احساس بی ارزشی و ناتوانی در تصمیم گیری ) , بدنی ( سردرد , سو هاضمه و . . . ) . در مواردی مانند هیجانی , انگیزشی و جنسی همه اینها می تواند در افسردگی و همین طور عدم رعایت شئونات اخلاقی و روی آوری به اعتیاد و بسیاری از بیماریهای خونی که می تواند در بیماری ایدز نقش داشته باشد که تمام این موارد در افسردگی نقش بسزایی دارند و اگر به عنوان بیماری خاصی به نام ایدز در فرد حضور پیدا کند می تواند رغبت یا لذت در فرد مبتلا به ایدز را کاهش داده و به طوری که این فرد دیگر تمایل به زندگی نیست امید است . با تحقسقات انجام شده در این رابطه بتوانیم موارد مبتلا به ایدز را به مردمان شناسانده و همین طور به مردم نشان دهیم که در صورت ابتلا به ایدز نباید این افراد طرد شوند باید سعی کنیم که مبتلایان به ایدز زندگی معمولی خود را با رعایت قوانینی به خوبی سپری کنند نه اینکه زندگی را بر آنها تنگ کنیم که آنها دچار بیماری روانی افسردگی هم شوند و دست به کارهای خطرناکی زنند که ارائه این تحقیقات در مراکز خانوادگی و آموزشی می تواند نقش داشته باشد

فرضیه تحقیق

افسردگی در بین بیماران ایدزی بیشتر از بیماران کلیوی است

واژه ها و مفاهیم

افسردگی          متغییرمستقل

ایدز             متغییر وابسته

تعاریف عملیاتی واژه ها و مفاهیم

افسردگی : افت گذرا یا دوام دار تنود عصبی – روانی که به صورت مولفه بدنی ( سردرد ها و خستگی پذیری , بی اشتهایی , بیخوابی , یبوست , کاهش فشارخون و جز آن و یک مولفه روانی که ( احساس به پایان رسیدن نیرو , کهتری , ناتوانمندی , غمگینی و جز آن نمایان می شود و افسردگی یک حالت روانی ناخوش که با دلزدگی , یاس و خستگی پذیری مشخص می شود در بیشتر مواقعه با اضطرابی کم و بیش شدید همراه است . ( پیررون 1973 ) – دادستان 1385 و در آخر افسردگی عبارتند از
نمره ای است که آزمودنی از آزمون افسردگی یک بدست آورده است

ایدز: ایدز یک بیماری ویروسی است . ویروسی است به نام نقص ایمنی انسان که سیستم دفاعی بدن را از بین برده و شخص را در برابر انواع بیماریهای دفاع ساخته و بالاخره فرد را در اثر عفونت یا سرطان از بین می برد که علائم آن تورم نمودن لنفاوی , کاهش وزن -  تب – سرفه – اسهال –  تنگی نفس –  تعریق -  سرفه – خستگی شدید . و بالاخره عبارتند از نمره ای که آزمودنی از آزمون و پرسش نامه مربوط به ایدز بدست آورده است

بیماریهایی دیگر        منظور بیماران کلیوی است که از

بیماران کلیوی عبارتند از بیمارانی که در ناحیه کلیه دچار ناراحتی هایی مانند عفونت کلیه – از کارافتادگی کلیه و همین طور دفع پروتئین و نارسایی و یا حتی دیالیز که در سوخت و ساز بدن تاثیر بسطایی داشته است و فرد جهت درمان باید هر چند وقت مورد آزمایش کلی قرار بگیرد و بالاخره عبارتند از نمره ای است که آزمودنی از آزمون افسردگی بدست آورده است

اهداف تحقیق

هدف از تحقیق حاضر بررسی رابطه بین افسردگی و ایدز در بین جوانان است و اینکه آیا گرفتاری به بیماری ایدز از هر راهی که ممکن است فرد را گرفتار کند می تواند در گوشه گیری و افسردگی و انزوا تاثیر مثبت داشته باشد و فرد را علاوه بر مشکل جهانی درگیر مشکلات روحی هم بکند یا نه فرد می تواند با تقویت روحیه خود از بیماری افسردگی فاصله بگیرد و زندگی تازه ای را برای خود رقم بزند

تعریف ایدز و منشا انتقال

منشا جغرافیایی ویروس ایدز

به نظر می رسد قسمتهایی از ویروس میمون, سالهای پیش همزمان و پیش از نخستینیان دنیای جدید یعنی در حدود 40 میلیون سال قبل, انسانها را آلوده کرده باشند. این نظریه (گالو) مبنی بر این که ویروس انسانی HILV از افریقا, جایی که هم انسان و هم میمون افریقایی آلوده اند, در طی تجارت برده به امریکا و به وسیله بازرگانان دریانورد پرتقالی به جزایر جنوب غربی ژاپن (ناحیه دیگری که ویروس در آنجا هم بومی است) برده شده است, مطابقت دارد, به این ترتیب می بینیم که منشا جغرافیایی انسان و میمون, بسیار به هم نزدیک است

ساختار ویروس ایدز

ویروس ایدز یا لاو1 به شکل یک جسم کم وبیش کروی است که قطر آن 150 هزارم دسی میکرومتر می باشد.جدار این کره از پروتئین اختصاصی ویروس ساخته شده که قادر است به جدار لیپیدها متصل گشته و غشا ویروس را بسازد. این پروتئین آنتی ژنتیک, به ویروس اختصاص دارد, یعنی در خون افراد آلوده می تواند به میزان فراوان آنتی کور ایجاد نماید. در داخل این محفظه کروی شکل, هسته ویروس و برنامه ژنتیک که بر روی زنجیره اسید ریبونوکلئیک حک شده است, قرار دارد. همچنین دارای غشایی است که چندین پروتئین که به طور فشرده در اطراف زنجیره اسید ریبو نوکلئیک یک یا چند مولکول آنزیم ترانس کریپتاز معکوس2 نیز وجود دارد

 ساختمان ژنومیک (لاو) حاوی یک سری ژن خطی3 است که به پروتئین های ویروس اختصاص دارند: 1- ژن گروه آنتی ژن (Goy) مختص پروتئین های نوکلئوکاپسیدی4 که با اسید ریبو نوکلئیک ویروس در تماس هستند.2- ژن پلی مراز5 مختص اسید دزوکسی نوکلئیک پلی مراز6 و اسید ریبونوکلئیک دپاندانت7 3- ژن جدار8 که به پرونئین های غشا اختصاص دارد و در سیتوپلاسم, گلیکو9 لیزه شده و دو نوع اصلی6p160 10و 6p120, همچنین دو جز به نامهای 6p65 , 6p41 را ایجاد می کند. 4- ژن(L.O.R) 1که در انتهای ژن قرار دارد

تاکسونومی و ارتباط ویروس ایدز (لاو) با رتروویروس های انسانی

همانطور که در صفحات پیش گفته شد, تکنیکهای نوین بیولوژی مولکولی, امکان توصیف و تعیین ساختمان شیمیایی و پدیده های ویروس را برای پژوهشگران فراهم آورده است, اما چگونگی و مکانیسم عکس العمل بیولوژیک ویروس لاو در برابر میزبان به علت نوع آنتی کور حاصل از این عکس العمل, حاکی از مقاومت ویروس است. بنابرای همین عمل سبب عدم امکان دخالت موثر در فعل و انفعالات می شود

لازم به یادآوری است, هنگامی که یک عامل بیماری زا منجر به تشکیل آنتی کورهای خنثی کننده2 می گردد, اندکی بعد عامل مذکور مورد تهاجم این آنتی کور قرار می گیرد. پژوهشگران توجه خود را به این عکس العمل متمرکز می سازند, اما در مورد ویروس لاو, آنتی کورهای حاصل, از نوع غیر خنثی کننده3 می باشند. به عبارت دیگر این آنتی کورها نه تنها اثر قابل تظاهر ندارند, بلکه با ویروس متفق شده و سازش نیز ندارند و در حقیقت می توان گفت که نتیجه و جای پای حاصل از این عکس العمل مسئله ای را روشن نمی سازد, بنابراین باید نشانه های عکس العمل بیولوژیک ویروس و میزبان را تجسس نمود

1Love virus

2.Reverse

3.Line Aire

4.Nucleocapsid

5.Polymerase

6.DNA Polymerase

7.RNA Dependante

8.Enveloppe

9.Glycolyse

10.Glyco Protein

1.Long open Reading Frame

2.Neutra Lisants Anticore

3.NON Neutrali Sants

لینک کمکی