تحقيق بررسي رابطه بين کمال گرايي مادران و سلامت رواني دختران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

تحقيق بررسي رابطه بين کمال گرايي مادران و سلامت رواني دختران دارای 59 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تحقيق بررسي رابطه بين کمال گرايي مادران و سلامت رواني دختران کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه تحقيق بررسي رابطه بين کمال گرايي مادران و سلامت رواني دختران

چکیده
مقدمه
بیان مسأله
اهداف تحقیق
اهمیت و ضرورت تحقیق
فرضیه تحقیق
واژه ها و مفاهیم
تعاریف عملیاتی و نظری واژه ها و مفاهیم
پیشینه تحقیق
تعاریف و مفاهیم کمال گرایی
کارل راجرز
انواع کمال گرایی
ابعاد کمال گرایی
کمال گرایی خودمدار
کمال گرایی دیگر مدار
سلامت روان
تعاریف و مفاهیم سلامت روان
کارل راجرز
ب . اف . اسکینر
مدیریت تنش و استرس
اهمیت نیازها و انگیزه ها در تأمین سلامت روان
جامعه مورد مطالعه
حجم نمونه
روش نمونه گیری
ابزار اندازه گیری
مقیاس کمال گرایی اهواز
پایایی
روایی
پرسشنامه سلامت عمومی (GHQ)
پایایی
روایی
روش گردآوری اطلاعات
روش تحلیل داده ها
روش تحقیق
یافته ها و تجزیه و تحلیل داده ها
بحث و نتیجه گیری
محدودیت ها
پیشنهادات
ضمائم
منابع و مآخذ

بخشی از منابع و مراجع پروژه تحقيق بررسي رابطه بين کمال گرايي مادران و سلامت رواني دختران

ابوطالبی احمدی, تقی (1384). بررسی رابطه شیوه فرزندپروری با عزت نفس و سلامت روانی دانش آموزان سال سوم دبیرستان های شهر تهران. پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی
آزاو, حسین (1379). آسیب شناسی روانی, تهران : بعثت. تهران برومند نسب, مسعود (1373). بررسی رابطه نگرش ها و شیوه های فرزند پروری با جایگاه مهار انتشارات بهار. تهران
بنی جمالی, شکوه السادات, احدی, حسن, (1380) بهداشت روانی و عقب ماندگی ذهنی انتشارات نی, تهران
شیر و برجینا (1373) آدم سازی و روان شناسی خانواده ترجمه بهروز بیرشک. انتشارات رشد. تهران
شعاری نژاد, علی اکبر (1373) روان شناسی رشد, انتشارات اطلاعات تهران
شواستز, دوان (1381) نظریه های شخصیت ترجمه یحیی سید محمد انتشارات ویرایش, تهران
سیاسی, علی اکبر 1378 نظریه های شخصیت انتشارات دانشگاه, تهران
سیف, علی اکبر (1373) تغییر رفتار و رفتار درمانی نظریه های و روش ها, انتشارات دانا, تهران
سعادتمند, محمد علی 1376 پایان نامه کارشناسی ارشد, بررسی عملکرد خانواده بر ابتلا فرزندان به اختلافات روانی
شاملو, سعید (1381) بهداشت روانی, انتشارات رشد, تهران
حیدری, اصغر 1374, روان شناسی فردی, انتشارات باران, تهران
دلاور, علی, (1378) آمار استنباطی, انتشارات رشد, تهران
دلاور, علی (1378) روش تحقیق در علوم تربیتی انتشارات رشد, تهران
میلانی فر, بهروز (1378) بهداشت روانی, انتشارات توس تهران
مهرابی زاده هنرمند, علی, آزمونهای روانی. انتشارات بهار 1382, تهران
هومن, محمد علی, آزمونهای بالینی, انتشارات رشد 1376, تهران
وردی, ابوذر, روان شناسی بالینی, انتشارات رشد 1382, تهران

 

چکیده

 هدف از تحقیق حاضر بررسی را رابطه بین کمال گرایی مادران و سلامت روانی دختران مقطع سوم راهنمایی شهرستان ابهر است. جامعه مورد مطالعه دانش آموزان سال سوم راهنمایی شهرستان ابهر بودند که 70 نفر به عنوان نمونه انتخاب گردیده و آزمون کمال گرایی و سلامت روانی بر روی آزمودنی ها اجرا گردید. جهت آزمون فرضیه ها از روش آماری ضریب هم بستگی پیرسون استفاده گردید نتیجه بدست آمده نشان می دهد که بین سلامت روانی دختران و کمال گرایی مادران رابطه معنی داری وجود دارد

مقدمه

خانواده نخستین کانون های زندگی جمعی, جلوگاه های عشق آفرینی و نهادهای تربیتی هستند, بنابراین تمدن انسانی از دل (خانواده) به عنوان هسته های اولیه تعلیم و تربیت سربرآورده است. انتقال سنتهای فرهنگی ارزشیابی رشد میزان فرهنگی و حتی گسترش فرهنگی, نخست به وسیله خانواده ها انجام پذیرفته است. خانه و خانواده آسایشگاهی است که کودک در آنی, همه افتخارات و موفقیتهایش را به نمایش می گذارد در آنی در به درمان و مرهمی برای دردها, شکستها و زخمهای وارد برخود می گردد تا دردهای خود را آرامش بخشد به بیان دیگر خانه برای کودک جایگاهی است که از تجربه اجتماعی رندانه خود را با شتاب به درون آن می آورد, تا آن تجربه را ارزیابی کند به خاطر آن ستایش و تحسین و تشویق شود, یا آن را به بوته فراموشی سپارد و به عنوان یک قد به از آن درس بیاموزد (نوابی نژاد 1373)

در واقع خانواده اولین نهاد و کانونی است که محیطی امن و مناسب برای رشد کودک فراهم می کند. خانواده نه تنها در رشد تک تک اعضا می تواند مؤثر باشد, بلکه می تواند جامعه ای را سالم سازد. زیرا خانواده کوچکترین جز اجتماع است و اجتماعی که از جامعه ای را سالم سازد. زیرا خانواده کوچکترین جز اجتماع است و. اجتماع که از خانواده های سالم تشکیل شده باشد مسلماً اجتماعی سالم خواهد بودند برای رسیدن به رشد و تکامل و بهبود وضع اجتماعی تلاش برای بهبود وضع خانواده و افراد آن مهم ترین ساله است (سیتر ربرسک نیکلی (1971)). به نقل از بردمنه نسب (1373). اظهار می دارد که جو حاکم بر خانواده و رفتار والدین می تواند در چگونگی احساس فرد از خود توانایی های وی مؤثر باشد. وی معتقد است که حمایت افراطی والدین باعث می شود که کودک احساس بی کفایتی و عدم مقبولیت کند, زیرا که فرصت مستقل بودن و احساس مسئولیت از او گرفته می شود. هم چنین نیکلی معتقد است که سلطه والدین معتقد است که سلطه والدین نیز همین واکنشها را در کودک ایجاد می کند. هرچند در ظاهر, حمایت افراطی و سلطه گری در صنعت متفاوت و متضاد هستند, ولی هر دو صنعت این ویژگی را دارند و در کودک این احساس را به وجود می آورند که دیگران برای او تصمیم گیرنده هستند و خودش مسئولیتی در قبال شکستها و پیروزی هایش ندارد. خانواده اولین پایه گذار شخصیت, ارزشها و معیارهای فکری فرد است و نقش مهمی در تعیین سرنوشت و سبک و خط زندگی فرد در آینده دارد. و اخلاق و صحت و سلامت روانی فرد تا حد زیادی به آن وابسته است واکنش کودک نسبت به محیط خود تأثیر نموازین اجتماعی و فرهنگی گروهی که کودک در میان آن بزرگ شده است و هم موارد و عملکردهای والدین در کشل گیری شخصیت کودک اثر دارد. در ارزیابی های به دست آمده ار تحقیقی تحت عنوان بررسی رابطه سبکهای فرزند پروری با سلامت روان نوجوانان توسط جوهاکسیار همکاران (2002) به نقل از ابوطالبی احمدی (1382 مشخص می شود و در خانواده هایی که نوجوانان احساس طردشدگی دارند والدین از آنها مراقبت نمی کنند و یا از محبت و گرمای لازم در زندگی خانوادگی و پذیرش والدین خود برخوردار نیستند فرزندان, علائم روان تنی داشته و از رتبه های پایین شاخص سلامت روانی برخوردار هستند. به طور کلی رشد و تکامل شخصیت کودک تحت تأثیر روش های والدین در نگهداری از آنها انضباط و شیوه های زندگی قرار می گیرد. رشد سالم و بهتر شخصیت کودک در سن پیش از مدرسه نیز به دوست داشتن, فهمیدن, تهیه امکانات, تعبیر مربیان افکار و احساسات دارد (شعاری نژاد 1373)

بیان مسأله

سازه کماال گرایی در ادبیات روان شناختی 40 ساله اخیر افزایش مورد توجه یافته است اگرچه تعریف اصلی کمال گرایه – گرایش به داشتن معیارهای بالای افراطی – در این دوره تغییرات اندکی کرده است. با این حال بیشتر تلاشها جنبه های بیشتر تلاشها جنبه های مضر این سازه را جنبه های مفید آن متمایز کرده اند (ماماچاک به نقل از شعاری نژاد 1373)

فرهنگ و بستر کمال گرایی را عقیده و باوری می دارند که براساس آن اصلاح آرمانی منش اخلاقی هدف اصلی تلاشهای اخلاقی است و یا کمال گرایی, در حکمت الهی به این معنا است که معصوم بودن در زندگی امکان پذیر است. (ویزمن 1980 به نقل از لطف آبادی 1380) معتقد است کمال گرایی نیاز شدید به پیشرفت است و این گرایش به گونه معیارهای شخصی بالا و غیر واقع بنیانه آشکار می شود (لکی اینک 1998 به نقل از مهرابی زاده هنرمند 1382) کمال گرایی را اعتقاد فرد به کامل بودن و احساس اضطراب و فشار روانی بالا و ترس از اینکه نتواند مطابق انتظارات خود زندگی کند تعریف می نماید و اینطور بیان می دارد که پایه های کمال گرایی, حداقل در قسمتی در تعادل با والدین کمال گرا می باشد در این رابطه, کودک به طور مثبت با عملکردهای عالی تقویت می شود, بنابراین وقتی اودویک کوشش شکست می خورد, والدینش به شکست به عنوان مهاتهای پرورش کودک خودشذان می نگرند به جای اطمینان دهی و آرامش به کودک, آنان بانا امیدی اضطراب یا آشفتگی واکنش می دهند. در نتیجه در کودک ترس از اشتباهات شکل می گیرد. و واکنشهایش توسط رفتار والدین تقویت می شود. یافته های میچل سن و برنز 1998 به نقل انسیاسی 1380) حاکی از این است که اشکال منفی کمال گرایی به طور مستقیم با عیب جویی, فرسودگی شغلی و با درماندگی والدین در خانه همبسته است و نیز کمال گرایی منفی و القا شده اجتماعی با کاهش رضایت از خود و زندگی هم بسته است

اهداف تحقیق

هدف از تحقیق حاضر بررسی رابطه بین کمال گرایی مادران و سلامت روانی دختران است و اینکه آیا بین کمال گرایی مادران و سلامت روانی دختران رابطه معنی داری وجود دارد و اینکه آیا کمال گرایی بالایی مادران می تواند در سلامت روانی دختران تأثیر مثبت داشته باشد

اهمیت و ضرورت تحقیق

سلامت روانی یک زمین تهنمی در محدود روان پزشکی است و هدف آن ایجاد سلامت روان به وسیله پیگشیری از ابتلا به بیماریهای روانی, کنترل عوامل مؤثر در بروز بیناری های روانی, تشخیص زودرس بیماری های روانی, پیشگیری از عوارض ناشی از برگشت بیماری های روانی و ایجاد محیط سالم برای برقراری روابط صحیح انسانی است (میلانی فر – 1378)

امروزه در سراسر جهان براهمیت سلامت روانی تأکید می شود و روز به روز با انجام تحقیقات سریع و گوناگون اهمیت و نقش آن در زندگی فردی و اجتماعی آشکارتر می گردد و نیز این که سال 2001 میلادی از طرف سازمان بهداشت جهانی, تحت عنوان سال جهانی با سلامت روانی اعلام گردید. سازمان مذکور در این سال شعار غلظت بس است مراقبت کنیم را در جهت آشکار ساختن اهمیت موضوع مطرح نمود. (محمد خانی 1371)

از دیرباز در جهت شناسایی عوامل مؤثر در سلامت و بیماری روانی کوششهای فراوانی به عمل آمده است. نتایج به دست آمده حاکی از آن است که آموزش ها, الگوسازی ما و وضعیت عاطفی روانی دوران کودکی نقش تعیین کننده ای در وضعیت روانی دوران نوجوانی و بزرگسالی افراد دارد. (کاپران و سادوک به نقل از حاجی زاده 1382)

مشکلات عاطفی و روانی چربی از زندگی است و باید برای به رو شدن با آنها و یافتن بهترین راه حل غلبه بر این مشکلات به کوش و جدیت فراوانی نمود. سلامت روانی که قوانین مربوط به سلامت عاطفی را دربرمی گیرد. به نحوه رو به شدن با این مشکلات می پردازد. اگر کودک در خانواده نحوه کنترل و پنهان کردن خشم و تنفر را آموخته باشد در نوجوانی و بزرگسالی حفظ این شیوه زندگی برای او آسان خواهد بود (نجاتی 1376)

ارتباط و پیوند افراد خانواده در سلامت روانی کودک تأثیر بسزایی دارد. به طوری که اگلوهای رفتاری او در بزرگسال بنیان نهاده و موجبات امنیت خاطر و سلامت و روان را در وی فراهم می آورد. (فرجاد 1374)

فرضیه تحقیق

1 ) بین سلامت روانی دختران و کمال گرایی مادران رابطه معنی داری وجود دارد

واژه ها و مفاهیم

کمال گرایی مادران            سلامت روانی دختران

تعاریف عملیاتی و نظری واژه ها و مفاهیم

کمال گرایی : گرایش روان رنجورانه به بی عیب و نقص بودن است. فرد کمال گرا, اشتباه خود را گناهی نابخشودنی می پندارد و همواره در انتظار پیامدهای شوم آن مضطرب است کمال گرایی نشان دهنده گرایش و علاقه فرد به درک محیط پیرامون خود به گونه قانون (همه یا هیچ) است که به موجب آن, نتایج ممکن موفقیت های کامل یا شکست های کامل هستند کمال گرایی شامل دو نوع کمال گرایی هنجار و کمال گرایی ناهنجار (روان رنجور) می باشد کمال گرایی روان رنجور عبارت از نگرانی زیاد در مورد ارتکاب اشتباهات و ترس از داوری های دیگران می باشد (مهرابی زاده هنرمند 1382)

تعریف عملیاتی : کمال گرایی عبارت است از نمره ای است که آزمودنی از آزمون کمال گرایی دوست می آورد

سلامت روانی : سلامت روانی عبارت است از : مقیاس که در پرسش نامه سلامت روانی گله مندگی سنجیده می شود. شامل اضطراب و افسردگی و نشانه های جسمانی و اختلال در کنش و کارکرد اجتماعی که شامل بی خوابی در هنگام نگرانی و احساس تحت فشار بودن عصابنیت و بدخلقی و هراسان و وحشت زده بودن و عدم توانایی انجام کارها و دلشوره داشتن و عصبی بودن و یا عبارتند از بی ارزشی, ناامید کامل در زندگی و آرزوی مردن و خلاص شدن از وضع زندگی, فکر خاتمه دادن به زندگی و یا احساس سلامتی و تندرستی و احساس نیاز به داده های تقویتی, احساس ضعف دستی, احساس بیماری, سردرد, احساس فاشر بر سر و عبارتند از توانایی مشغول نگه داشتن خود, صرف وقت بیش از حد معمول در کارها؛ احساس خوب انجام دادن کارها, احساس رضایت از نحوه انجام کارها, احساس مفید بودن در کارها که تمام این مسائل جز سلامت روانی به حساب می آیند (میلانی فر 1387)

لینک کمکی