مقاله مديريت و برنامه ريزي در خانواده

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 مقاله مديريت و برنامه ريزي در خانواده دارای 126 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله مديريت و برنامه ريزي در خانواده  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه مقاله مديريت و برنامه ريزي در خانواده

مقدمه  
(1-1)اشنایی با تعریف مدیریت و مدیریت در خانواده :  
(2-1)اشنایی با اجزای مدیریت خانواده و وظایف مدیر در خانواده  
(3-1)اشنایی با خصوصیات مدیر خانواده :  
(4-1) شناسایی اصول و نحوه برنامه ریزی در مدیریت خانواده  
(6-1)اشنایی با اصول ونحوه سازماندهی امور منزل:  
(7-1)اشنایی با اصول و نحوه هدایت و رهبری امور منزل :  
(8-1)اشنایی با اصول و نحوه کنترل و نظارت برامور منزل  
(9-1)شناسایی اصول و نحوه ارزشیابی امور منزل  
فعالیت : نحوه تهیه دو نمونه چک لیست ارزشیابی امور منزل :  
(10-1)اشنایی با فرایند تصمیم گیری در مدیریت خانواده :  
(11-1)شناسایی اصول زمانبندی فعالی های خانواده :  
(12-1)اشنایی با نحوه مدیریت خانواده در شرایط خاص (مرگ و میر –بیماری –طلاق –اعتیاد-بزهکاری و;)  
(13-1)اشنایی با نحوه بهره گیری از وسائل ارتباط جمعی :  
(14-1)شناسایی نحوه تقسیم کار در خانواده :  
توانایی تنظیم بودجه در خانواده و مدیریت هزینه های ان (2)  
(1-2)اشنایی با مفهوم بودجه و بودجه بندی در خانواده :  
(2-2)اشنایی با انواع بودجه بندی در خانواده  
(3-2)اشنایی با منابع مالی تامین بودجه در خانواده  
(4-2)شناسایی اصول بودجه بندی در خانواده :  
(5-2)اشنایی با روشهای بودجه بندی در خانواده :  
(6-2)اشنایی با ارتباط منابع انسانی و مالی :  
(7-2)شناسایی اصول اولویت بندی و اختصاص بودجه به نیازهای خانواده :  
(10-2)شناسایی اصول تطبیق دخل و خرج در خانواده  
(8-2)اشنایی با نحوه بودجه بندی در محدودیت های مالی :  
(9-2)اشنایی با انواع هزینه ها  
(12-2)اشنایی با صرفه جویی و روش های ان در خانواده :  
نقش خانواده در اموزش بهره وری و صرفه جویی :  
صرفه جویی و نقش والدین در برابر هم :  
نقش والدین در مقابل دوستان و اطرافیان :  
(11-2)شناسایی اصول مدیریت هزینه های خانواده  
(13-2)اشنایی با مفهوم پس انداز و جایگاه ان در اقتصاد خانواده  
(14-2)اشنایی با روش های رسمی و غیر رسمی پس انداز در خانواده  
هزینه های مسکن :  
هزینه های ازدواج :  
هزینه های سوگواری :  
هزینه دید و بازدید :  
فعالیت :بودجه بندی هزینه متناسب با امکانات مالی خانواده و محاسبه جایگزین های مادی و انسانی مناسب :  
(15-2)اشنایی با اصول باز کردن حساب پس انداز :  
(1-3)اشنایی با مفهوم خانواده و انواع ان :  
(2-3)اشنایی با ساختار خانواده :  
(3-3) شناسایی فرهنگ ها و اداب و سنن رایج ددر خانواده های ایرانی :  
(1-3-3)تهیه گزارش تحقیق درباره اداب و سنن رایج در یکی از مناطق کشور  
(4-3)اشنایی با نیازهای جسمی و روانی خانواده :  
(5-3)اشنایی با نیازهای اقتصادی و اجتماعی خانواده (بازنشتگی –بیمه –تحصیل و;)  
(6-3)اشنایی با نحوه نیاز سنجی در خانواده :  
توانایی برقراری روابط سالم انسانی و اخلاقی درخانواده و جامعه (4)  
(1ـ4) اشنایی با روشهای صحیح برقراری ارتباط در خانواده و جامعه :  
(2ـ4)  اشنایی با مسئولیت های اعضای خانواده جهت تامین محیط سالم  خانوادگی :  
(3-4)اشنایی با ملاک هاو معیارهای گزینش همسر :  
(4-4) شناسایی عوامل موثر در انسجام خانواده  :  
(6-4)شناسایی دستورات اخلاقی در اسلام جهت تامین روابط سالم خانوادگی مانند احترام گذاشتن و;  
(7-4)اشنایی با الگوها و سیره ائمه اطهار در زندگی خانوادگی :  
(8-4)شناسایی اصول مقابله با مشکلات اخلاقی در خانواده :  
توانایی تعلیم و تربیت فرزندوجایگاه ان درخانواده (5)  
(1-5)اشنایی با تعریف تعلیم و تربیت در خانواده :  
(2- 5)اشنایی با اهمیت تعلیم و تربیت در خانواده :  
(3-5) اشنایی با نقش خانواده در تعلیم و تربیت فرزندان :  
(4-5)اشنایی با مراحل رشد اخلاقی کودک :  
(5-5)اشنایی با روش های صحیح برقراری ارتباط با فرزندان :  
(6-5)اشنایی با روش های تعلیم و تربیت فرزندان در خانواده :  
(7-5)اشنایی با جایگاه بازی در پرورش ذهنی و جسمی فرزندان :  
(8-5)شناسایی بازی های ویژه کودکان (بدون استفاده از اسباب بازی و با استفاده از ان )  
(9-5)شناسایی اصول ساخت چند نوع اسباب بازی برای کودکان :  
(10-5)شناسایی اصول شیوه های پرورش حواس :  
(11-5)شناسایی اصول زبان اموزی به کودکان  
(12-5)اشنایی با نقش قصه در تعلیم و تربیت کودکان :  
(13-5)شناسایی اصول قصه گویی برای کودکان :  
(14-5)اشنایی با تاثیر برنامه های اوقات فراغت در تعلیم و تربیت فرزندان  
(15-5) شناسایی اصول برنامه ریزی اوقات فراغت برای کودکان :  
(16-5)اشنایی با نحوه هدایت امور تحصیلی و اشتغال فرزندان :  
(17-5)اشنایی با شیوه های صحیح برقراری عدالت جنسیتی در فرزندان :  
(18-5)اشنایی با شیوه های تعلیم و تربیت کودکان خاص (کندذهن –تیزهوش –معلول جسمی ;)  
(19-5)اشنایی با عوامل و شیوه های تقویت یادگیری و خلاقیت در کودکان :  
توانایی همکاری خانواده با مدرسه و سایر مراکز آموزشی (6)  
(1-6) آشنایی با مراکز آموزشی کشور و مسئولیت  های آنها ( مهد کودک , آموزش و پرورش  , دانشگاه ها , مراکز غیر رسمی , انجمن اولیا و مربیان و..)  
(2-6) آشنایی با نقش والدین در کنترل برنامه تحصیلی فرزندان  
(3-6) آشنایی با اهمیت هماهنگی خانه و مدرسه در تربیت فرزندان  اصلی ترین اهداف انجمن اولیا و مربیان :  
توانایی بهره گیری از حقوق قانونی خود و آگاه نمودن خانوده  
نسبت به حقوق خود  (7)  
(1-7) آشنایی با رشته های گوناگون حقوق و مفهوم خانواده  
(3-7) آشنایی با مقررات و شرایط ازدواج .  
(4-7) آشنایی با حقوق و تکالیف متقابل زن و شوهر  
(5-7) آشنایی با شرایط , قوانین احکام ازدواج و طلاق  
(6-7) آشنایی با حقوق کودکان در خانوده  
(7-7) آشنایی با حقوق ارث در اسلام .  
منابع  

مقدمه

خانواده اولین و مهم ترین نهاد اجتماعی است که انسانها در انجا متولد
می شوند- بزرگ می شوند و پرورش می یابند و تعالیم و رفتارهای مختلف را می اموزند.  بخش عظیمی از ابعاد شخصیت هر انسانی در خانواده شکل
می گیرد تعالیمی که انسانها در خانواده می اموزند بر جامعه ای که در ان هستند نیز تاثیر دارد رفتارهایی که هر انسان در برخورد با دیگر افراد جامعه از خود نشان می دهد نتیجه تربیت خانوادگی اوست . از اینرو اگاهی خانواده ها در جهت چگونگی مدیریت و برنامه ریزی هچنین چگونگی رفتار در خانواده و نحوه تعلیم و تربیت فرزندان بسیار اهمیت دارد

 توانایی مدیریت و برنامه ریزی در خانواده (1)

 ازانجاییکه خانواده مانند هر تشکیلاتی از اجزا و اعضای مختلفی تشکیل شده است و هماهنگی این اعضا در پیشبرد اهداف خانواده بسیار اهمیت دارد نقش مدیر و برنامه ریزی او بسیار مهم است   .او باید بداند که چگونه اعضای خانواده را در مسیری که می خواهد هدایت کند

(1-1)اشنایی با تعریف مدیریت و مدیریت در خانواده

تعریف مدیریت :مدیریت به معنی هماهنگی اجزا و اعضای یک سازمان و بهترین استفاده از توانمندی های انسانی و امکانات موجودبرای رسیدن به اهداف سازمان است .مدیر خانواده باید نیازمندی ها و توانمندی های هر یک از اعضای خانواده را بداند و با استفاده از توانمندی ها و توجه به نیاز های طبیعی و فطری خانواده  اعضای خانواده را متعهد و مسئولیت پذیر بار اورد و همچنین بین اعضای خانواده محبت و صمیمیت را تقویت کند

(2-1)اشنایی با اجزای مدیریت خانواده و وظایف مدیر در خانواده

یک مدیر خانواده باید وظایف یک مدیر را بداند این خصوصیات عبارتنداز1-برنامه ریزی :برای رسیدن به اهداف سازمان باید مسیری را که لازم است   تا به نتیجه دلخواه برسد معین کند در این برنامه ریزی باید مدیر واکنش هایی که تارسیدن به نتیجه مطلوب بوجود می اید را پیش بینی کند     

2-سازماندهی :ترکیب اجزا و اعضای سازمان برای انجام کار

3-رهبری : جهت دهی افراد در انجام دادن کار  .مدیر باید خود به گونه ای رفتار کند که اعضای دیگر او را بعنوان یک الگو بشناسند

4-هماهنگی : یک مدیر باید در تمامی اموری که انجام می دهد از جمله تصمیم گیری هاو برنامه ریزی ها و اهدافی که بدنبال ان است مهاهنگی داشته باشد

5-نظارت : در هر سازمانی نظارت از اهمیت بالایی برخوردار است برای اینکه یک مدیر بداند که اعضای سازمان در جهت  اهداف  درست حرکت می کنند باید بصورت دائم بر سازمان خود نظارت داشته باشد

6-اهمیت بازخورد در مدیریت : مدیر در مقاطع مختلف باید با بررسی اینکه تصمیم گیری ها و برنامه ریزی او چقدر در راستای اهداف سازمان بوده تصمیمات جدیدی بگیرد و اگر اشکالات و معایبی وجود داشته باش دانها را برطرف کند

7-تغییر هدف سازمان : گاهی اوقات اهداف سازمان از توان اعضا و اجزای سازمان بیشتر است در این مواقع باید با تغییر هدف سازمان توان اعضای سازمان را در رسیدن به اهداف اینده تقویت کنیم

(3-1)اشنایی با خصوصیات مدیر خانواده

برای اداره صحیح خانواده یک مدیر باید یک سری خصوصیات داشته باشد که این خصوصیات در تمام مدیران باید وجود داشته باشد از جمله 

 1- خوشبینی : از انجا که یک خانواده بر پایه مهر تشکیل می شود و بدبینی با این خصوصیات خانواده در تضاد می باشد یک مدیر خانواده باید انسان خوشبینی باشد

2-فداکاری

3-عدالت خواهی : مدیر خانواده باید بین اعضاعدالت را تامین کند تا حق کسی ضایع نشود

4- دیگر نگرشها : مدیریت خانواده باید با جامعه ای که در ان هستیم نیز

هماهنگی داشته باشد

(4-1) شناسایی اصول و نحوه برنامه ریزی در مدیریت خانواده

برای رسیدن باید امکانات موجود را بکار گرفت و براساس ان طرحی را برنامه ریزی کرد و مسیری را که باید طی شود معین کرد تا به بهترین نتیجه برسیم

فعالیت : طرح ریزی برای یک نمونه از برنامه ریزی بلند مدت و کوتاه مدت در خانواده

جهت طرح ریزی برای یک برنامه بلند مدت :مثلا فردی است که در حال حاضر مدک پایان تصحیلات دوره راهنمایی را دار داین می خواهد که مدرک لیسانس داشته باشد.

او در حال حاضر متاهل است و باید طوری برنامه ریزی کند که به انجام تکالیف و
فعالیت های درسی خود نیز بپردازد. دوران دبیرستان چند سال طول میکشد وپس ازاخذ مدرک پیش دانشگاهی جهت شرکت در کنکور و رشته مورد علاقه خود را آماده میکند پس از قبولی در کنکور و ورود به دانشگاه نیز چند سالی طول میکشد تا مدرک لیسانس خود را اخذ کند او در حالی که تمامی این مراحل را از ابتدا مرور میکند خود را برای مواجه با مشکلات احتمالی که در مقاطع مختلف ممکن است پیش بیاید اماده میکند و برای روبه رو شدن با انها راه حلهایی نیز ارائه میدهد.مثلا وقتی که به مدرسه می رود فرزندش در خانه تنها می ماند که برای حل این مشکل ممکن است یک یا چند راه حل به

ذهن او بیایدمثلا سپردن فرزند به مهدکودک یا اینکه از مادر خود بخواهد ا زاو مواظبت کند

برنامه ریزی کوتاه مدت:مثلا یک خانواده قصد رفتن به مسافرتی را دارد انها از ابتدا
می دانند که به کجا می خواهند مسافرت کنند و علت این انتخاب نیز مشخص است انها بایستی زمان شروع حرکت خود را تنظیم کنند مسیری که باید طی کنند تا به مقصد برسندو وسیله نقلیه –هزینه های مسافرت و وسایل مورد نیاز را باید از ابتدا مهیا کنند . پس از رسیدن به مقصد محل اسکان ومکان هایی که میخواهند ا زانها بازدید کنند نیز مشخص کنند اگر تمامی این مراحل از قبل برنامه ریزی شود هیچ مشکلی پیش نمی اید

(6-1)اشنایی با اصول ونحوه سازماندهی امور منزل

در سازماندهی فراهم اوردن امکانات لازم برای رسیدن به اهداف اهمیت دارد یعنی برای رسیدن  به اهدافی که داریم باید امکاناتی را که لازم است تا به بکارگیری انان به اهداف خود برسیم فراهم کنیم

(7-1)اشنایی با اصول و نحوه هدایت و رهبری امور منزل

رهبری به معنای ایجاد جاذبه برای بهترین شیوه انجام امور خانه است یک مدیر باید بین اعضای خانواده وحدت بوجود اورد و خود نیز مسئولیت پذیر باشد

فعالیت : تهیه یک نمونه طرح اولیه مشتمل برفعالیت های مهم یک مدیر خانواده در جهت هدایت امور خانه و رهبری ان .

یک مدیر خانواده باید تمام نیازهای روحی افراد خانواده را بشناسد ونیز هر کدام را نسبت به سن و درک انها اقدام نماید .یک مدیرباید طوری برخورد کند که افراد خانواده از او حساب ببرند یعنی نسبت به خواسته ها ونظراتش احترام قائل باشند

رهبری به معنی هدایت و راهنمایی اعضای خانواده برای رسیدن به هدف ها است .در واقع خانواده –رهبران و یا مدیران  و یا مدیران خانواده تا زایش و بزرگ شدن بچه ها و امکان پذیر شدن دخالت مفید انان در تصمیم گیری خانواده –خود زن و شوهر می باشند که برنامه های تهیه شده دارای زمان بندی و سازماندهی شده را با تصمیم گیری مناسب تحقق می بخشند .دراین حالت زن و شوهر خود اجراکننده تصمیمات هستند و شیوه ایجاد همدلی ضرورت بیشتر می یابد

برای رهبری و مدیریت خانواده :

مثلا یک مادر شاغل است ووقت رفتن برای خرید خوراک از بازار را ندارد باید انقدر رهبری و مدیریت در خانواده داشته باشد که بتواند شوهر یا یکی از فرزندان را جایگزین خود قرار دهد تا این کار را انجام دهد

اگر اعضای یک خانواده از پدر خانواده انتظار داشته باشند که انها را به مسافرت ببرد و پدر خانواده می داند که بدلیل نداشتن پس انداز در حال حاضر امکان تحقق این خواسته برای او امکان پذیر نیست .او باید برای اعضای خانواده خود این مشکل را در میان نهد وانها را متقاعد کند که در حال حاضر از او چنین خواسته ای نداشته باشند

 وقتی در یک خانه دریک مورد برنامه ریزی و تصمیم گیری می شود باید بعد از مدتی با ارزشیابی نتایج بدست امده ببینیم که ایا روشی که تاکنون پیموده ایم ایا مفید بوده یا ضرر داشته است و ایاراه بهتری برای رسیدن به نتایج بهتر وجود دارد یا خیر

فعالیت : نحوه تهیه دو نمونه چک لیست ارزشیابی امور منزل

الف – یک زن خانه دار از صبح تا شب امورات زیر را به ترتیب انجام می دهد

1-شستن لباسها

2-شستن ظروف

3-نظافت خانه

4-شرکت در کلاس خیاطی

5-تهیه نهار

6-شستن ظروف نهار

7-استراحت

8-خرید مواد غذایی

9-تهیه شام

او هر روز نهار خود را دیرتر از موقع معمول اماده می کند او همچنین وقتی به خرید می رود مواد غذایی مناسبی که می خواهد به سختی پیدا می کنداو با بررسی برنامه ریزی روزانه خود اشکالات زیر را پیدا می کند

1-شستن ظروف غذایی شب قبل در روز بعد

2-شرکت در کلاس خیاطی قبل از ظهر

3-خرید مواد غذایی در بعداز ظهر که موادغذایی با کیفیت پایین تری در بازار وجود دارد

او با جابجایی برنامه روزانه مشکلات خود را حل می کند حال برنامه او به این ترتیب
می باشد

1-شستن لباسها

2-خرید مواد غذایی

3-تهیه نهار

4-شستن ظروف نهار

5-نظافت خانه

6-استراحت

7-رسیدگی به امور فرزندان و کمک در انجام تکالیف درسی انان

8-شرکت در کلاس خیاطی

9-تهیه شام

10-شستن ظروف شام

11-نشستن در کنار همسر و فرزندان و صحبت کردن درباره مسائل مختلف

(10-1)اشنایی با فرایند تصمیم گیری در مدیریت خانواده

تصمیم گیری در یک خانواده همیشه این گونه نیست که یک تصمیم در تمام شرایط بصورت یکسان باشد زیرا شرایط یک خانواده همیشه در حال تغییر است زوج های جوان در ابتدای زندگی تصمیم گیری انها محدود به دو نفر انها می شود ولی با ورود فرزندان به زندگی مدیریت خانواده پیچیده تر می شود .همچنین کسانی که در کنار پدر و مادر خود زندگی مشترک را اغاز می کنند نیز با مسائل پیچیده تری مواجه هستند و انها باید در هر شرایطی بتوانند بهتریت تصمیم را بگیرند

(11-1)شناسایی اصول زمانبندی فعالی های خانواده

برای زمان بندی درست ابتدا باید اهداف خود را مشخص کنیم این اهداف باید واقع بینانه و دست یافتنی باشند

س از برنامه ریزی فعالیت هایی را که می خواهیم انجام دهیم باید بصورت نوشته دراوریم .فعالیت های خود را اولویت بندی کنیم و برای انجام انها زمان مشخصی را تعیین کنیم

منحنی فعالیت

در طی روز توان اجرایی هر کس در تغییر است ما باید فعالیت های مهم خود را در زمانی که بالاترین سطح فعالیت را داریم انجام دهیم و فعالیت های با اهمیت کمتر را زمانی که سطح فعالیت پایین است انجام دهیم

(12-1)اشنایی با نحوه مدیریت خانواده در شرایط خاص (مرگ و میر –بیماری –طلاق –اعتیاد-بزهکاری و;)

لینک کمکی