تحقيق آپارتمان نشيني و حقوق قانوني و حوزه مسئوليت ها

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 تحقيق آپارتمان نشيني و حقوق قانوني و حوزه مسئوليت ها دارای 50 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تحقيق آپارتمان نشيني و حقوق قانوني و حوزه مسئوليت ها  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه تحقيق آپارتمان نشيني و حقوق قانوني و حوزه مسئوليت ها

مقدمه :  
بیان مسئله :  
فصل دوم  
چارچوب نطری  
تعریف مفهوم مسکن :  
شاخص های مسکن :  
تقاضا برای مسکن :  
عرضه مسکن :  
نمونه ای از شاخص های اجتماعی و فرهنگی مسکن :  
تعریف آپارتمان :  
مالکیت در آپارتمان‌ها شامل دو قسمت است:  
اداره امور ساختمان :  
اختیارات و وظایف مدیران :  
آپارتمان‌ها :  
وظایف دفاتر اسناد رسمی :  
تعمیرات آپارتمان‌ها:  
چند توصیه مهم :  
وظایف و اختیارات مجمع عمومی به شرح ذیل می باشد:  
فرهنگ آپارتمان نشینی و مشکلات آن :  
قانون در کنار آپارتمان نشینی  
سنت آپارتمان نشینی  
قانون و فرهنگ  
آپارتمان قالب کوچک یک کشور  
قوانین آپارتمان نشینی :  
اعمال حق شفعه در آپارتمان ها  :  
مبانی و مسائل حقوقی اعمال حق شفعه در آپارتمان ها  :  
منابع فقهی و قانونی اعمال حق شفعه در آپارتمان نشینی :  
نحو اعمال حق شفعه و مراحل عملی و اجرایی آن :  
فصل سوم  
نتیجه گیری :  
فهرست منابع :  

بخشی از فهرست مطالب پروژه تحقيق آپارتمان نشيني و حقوق قانوني و حوزه مسئوليت ها

مخبر , عباس , ابعاد اجتماعی مسکن – هدف ها , معیارها , شاخص های اجتماعی و مشارکت مردمی , تهران
رفیعی , مینو , مسکن و درآمد تهران – گذشته , حال , آینده , تهران : 1368 , چاپ اول
دکتر کاتوزیان-ناصر, قانون مدنی در نظم کنونی ) ص
دکتر کاتوزیان -نا صر,حقوق مدنی (ایقاع) دکتر کاتوزیان, نشر یلدا, چ اول , 1370,ص 
حجت الاسلام عرب باغی – سید حسین آقا , اساس الاسلام , چاپ 4, صص 118 و 119 با اندکی تغییر در عبارات
فصلنامه حق – دفتر چهارم, ص 82  ازسری مقالات استاد سید مصطفی محقق داماد
آرای دادگاههای حقوقی – مجموع دوم- باهتمام محمد رضا کامیار(کارکن), چ اول ,سال 1375, نشر حقوقدان, صص 207 و
دکتر طباطبایی – جواد,اخذ به شفعه در حقوق مدنی و فقه اسلام, چ اول ,سال1344,ص

مقدمه

یکی از درگیریهای زندگی امروز در شهرها, به ویژه کلان شهری همچون تهران, زندگی آپارتمان نشینی است این شیوه زندگی علاوه بر آنکه موجب تداخل خرده فرهنگ ها, به ویژه خرده فرهنگهای معارض شده, نا بهنجاری های دیگری را هم رقم زده که هریک در نوع خود پیچیده می باشد. از جمله مشکلات آپارتمان نشینی  گریبانگیر آن هستیم بحث اداره امور آن می باشد که در اینجا به اختصار به آن می پردازیم

از آنجا که هر اجتماعی اعم از خانواده یک اجتماع کوچک ویا جامعه به عنوان یک اجتماع بزرگتر نیازمند مدیر یا مدیرانی برای اداره امول خود هستند, در مجتمع های ساختمانی (آپارتمانی) نیز این ضرورت به وضوح احساس می گردد. که در این خصوص قانون تملک آپارتمانها و آیین نامه اجرائی آن مصوب 1343 و اصلاحیه های بعدی آن, ضوابط و مقررات حاکم بر این موضوع را مشخص نموده است و قانونگذار مستند به قانون فوق الاشعار, کلیه مجتمع های مسکونی, اداری, تجاری و شهرکهائی که فاقد شهرداری هستند را ملزم به رعایت ضوابط و مقررات حاکم بر آن نموده است

بیان مسئله

شهر تهران با جمعیت بیش از هشت میلیون نفر و در برگرفتگی اراضی حدود شصت و یک هزار هکتار در زمره کلان شهرها محسوب می شود . تجمع امکانات اقتصادی , ایجاد مشاغل و افزایش درآمدها , پیامد مثبت کلان شهرها تلقی می شود , امّا رشد سریع جمعیت , تراکم شهری , کمبود زیرساخت ها , مشکلات زیست محیطی , ازدحام مهاجرت , گسترش محله های فقیرنشین و حاشیه نشین , رشد و تنوع آسیب های اجتماعی روی دیگر پیامدهای کلان شهرها است . بر این اساس , بدیهی به نظر می رسد گردآوری آمار و اطلاعات شهر تهران و ویژگی های هر محله یا منطقه به منظور برنامه ریزی ها و رفاه اجتماعی , چالش های بزرگی را برای مدیریت شهر فراهم می آورد

اهداف پژوهش :

هدف اصلی این بررسی که با ابزارهای مشاهد , مصاحبه و تا اندازه ای با مشاهده ی مشارکتی انجام گرفته است , ارزیابی وضعیت مسکن در منطقه پیروزی بوده است . به این ترتیب مطالعات مقدماتی در زمینه موقعیت , مساحت , ترکیب جنسی , بعد خانوار , قومیت ساکنان , سابقه ی تشکیل محله , امکانات شهری موجود در آن , وضعیت اشتغال ساکنان و ;.. انجام شده است

در این تحقیق سعی شده ظرفیت ها و چالش های محله پیروزی منطقه 13 تهران شناسایی شده تا اطلاعات لازم جهت نیل به توسعه و حل مشکلات محله و مسکن مورد ارزیابی قرار گیرد


تعریف مفهوم مسکن

به دلیل گستردگی و پیچیدگی مفهوم مسکن و ابعاد متنوع آن نمی توان تعریف واحدی از آن ارائه داد به طور کلی ( مسکن ) به عنوان مکان فیزیکی , سرپناهی است که نیازهای اجتماعی , روانی و امنیتی اعضای خانواده در آن تأمین می شود . مفهوم مسکن علاوه بر مکان فیزیکی , کل محیط مسکونی را نیز دربرمی گیرد که شامل کلیه ی خدمات و تسهیلات ضروری مورد نیاز برای به زیستن خانواده و طرح های اشتغال , آموزش و بهداشت افراد است . مسکن به مثابه غذا یک نیاز اساسی و زیستی است و حق اجتماعی هر فرد و خانواده ای است

در گذشته مسکن یک دارایی فردی و از نظر اقتصادی غیر تولیدی تلقی می شد . امروزه در برخی از کشورها همچون ایران مسکن به عنوان نوعی سرمایه گذاری و افزایش درآمد است و دارای مفهوم اقتصادی است . در حقیقت در بسیاری از جوامع , بهترین , پرسودترین , سریع ترین و مطمئن ترین حوزه سرمایه گذاری بخش خصوصی , سرمایه گذاری در حوزه زمین و مسکن است . هنگام تورم و رشد قیمت ها , احداث یا خرید مسکن تدبیری مؤثر برای تثبیت دارایی است و یک نوع سرمایه- گذاری مطمئن برای خانوارها به حساب می آید

فقدان مسکن , عامل مؤثری در پیدایش افسردگی و اختلالات رفتاری , شخصیتی و همچنین کاهش مقاومت فرد در برابر مشکلات است . با این حال می توان برنامه ریزی مسکن را جزئی از نظام برنامه ریزی شهری دانست که برای تخصیص فضاهای قابل سکونت به نیازهای مسکونی با توجه به محدودیت منابع اقدام می نماید

شاخص های مسکن

منظور از شاخص های مسکن , اطلاعات مناسب عملی درباره جنبه های مختلف اقتصادی , اجتماعی فرهنگی , زیست محیطی و کالبدی مسئله مسکن است . شاخص های مسکن به سیاست گذاران کلان بخش مسکن کمک می کند تا تصویر روشن تری از شرایط مسکن در گذشته , حال و آینده به دست آورند و سیاست ها و راهبردهای متناسبی اتخاذ نمایند

از این رو این شاخص ها از یک سو ابزار شناخت وضعیت مسکن در ابعاد مختلف هستند و از سوی دیگر , ابزار کلیدی برای ترسیم چشم انداز آینده مسکن و برنامه ریزی آن محسوب می شوند . به همین دلیل می توان شاخص های مسکن را کلیدی ترین ابزار برنامه ریزی و شالوده اصلی آن دانست

شاخص های مسکن در ایران تحت تأثیر دو نوع عوامل بیرونی و درونی قرار داشته اند . عوامل بیرونی مؤثر بر مسکن نظیر عوامل جمعیتی , اقتصادی و اجتماعی , موجبات رونق و رکود مسکن را فراهم کرده اند و برنامه های مسکن کمتر در وضعیت کلی مسکن و بهبود شاخص های آن مؤثر بوده اند . عوامل درونی مسکن , که عمدتاً تحت تأثیر چگونگی و فرآیند برنامه ریزی مسکن قرار دارند نیز در ابعاد خاصی , وضعیت مسکن را شکل می دهند

تقاضا برای مسکن

( نیاز به مسکن ) یا تقاضای بالقوه مسکن , در یک مقطع زماین ( یک سال یا یک دوره برنامه ریزی) برابر است با شمار خانوارهای نیازمند مسکن شامل : خانوارهای تازه تشکیل شده , خانوارهای مهاجر و خانوارهایی که نیازمند به تجدید بنا و یا بهبود کیفیت خانه خود دارند . ( تقاضای مؤثر برای مسکن ) آن چنان نیازی است که با قدرت خرید همراه بوده و بتواند با قیمت های موجود در بازار مسکن برآورده شود . بدین ترتیب تعداد واحدهای مسکونی ( عرضه ) شده در هر سال برابر

( تقاضای مؤثر برای مسکن ) است و تفاوت نیاز و عرضه ( یا تقاضای بالقوه و تقاضای مؤثر ) کمبود و نارسائی بازار مسکن را نشان می دهد

در شهر تهران , در دهه اخیر , فاصله نیاز و عرضه در بخش مسکن کاهش یافته است. به سخن دیگر می توان بخش مسکن در تهران در پاسخگویی به نیازهای سکونتی خانوارهای شهری , به نسبت سال های قبل از انقلاب افزایش چشمگیری یافته است ( رفیعی , 1368 : 34 )

عرضه مسکن

عرضه مسکن شامل واحدهای مسکونی است که برای استفاده شخص , فروش یا اجاره ساخته می- شود و جا به جائی خانه ها را نیز دربرمی گیرند . از آن جا که در مورد نرخ جا به جائی واحدهای مسکونی در شهر هیچ گونه آماری وجود ندارد , در این بخش تنها فعالیت های مسکونی در شهر تهران در دهه اخیر مورد بررسی قرار می گیرد ( رفیعی , 1368 : 27 )

نمونه ای از شاخص های اجتماعی و فرهنگی مسکن

1- میزان نیاز به مسکن و کمبود آن

این شاخص با توجه به تعداد واحد های مسکونی و تعداد خانوار موجود محاسبه می شود . با روشن شدن این کمبود , تعداد واحدهای مسکونی که برای رسیدن به وضعیت مطلوب باید تولید شوند , مشخص می گردد ( تعداد خانوارهایی که با مشکل بی مسکنی مواجه هستند )

2- نرخ رشد سالیانه خانوار ( خانوارهای جدید نیازمند مسکن )

نرخ رشد سالیانه خانوار , تعداد مسکن مورد نیاز برای آینده را مشخص می کند . این شاخص به همراه شاخص بعد خانوار مفهوم می یابد

3- تعداد خانوار و بعد خانوار

یکی از شاخصه های فرهنگی هر جامعه ای بعد خانوار در آن جامعه می باشد که عبارت است از تعداد افرادی که در یک خانواده در کنار یکدیگر زندگی می کنند . این افراد در جوامعی مانند ایران شامل پدر و مادر و فرزندان و گاه پدربزرگ و مادربزرگ می باشند . این شاخص ها تعداد مسکن مورد نیاز برای آینده و کمبود مسکن در وضعیت کنونی را مشخص می کند

4- تراکم خانوار در واحد مسکونی

این شاخص , میزان کمبود مسکن را نیز نشان می دهد . در صورتی که این شاخص عدد یک را نشان دهد , وضعیت مسکن بسیار مطلوب بوده و از نظر کمی , کمبود مسکن وجود نخواهد داشت

 5- تراکم نفر در واحد مسکونی

به وسیله این شاخص می توان تا میزان زیادی به وضعیت اقتصادی – اجتماعی افراد پی برد . در خانواده های ایرانی پدر و مادر به همراه پدر بزرگ و مادربزرگ و فرزندان داخل یک واحد زندگی می کنند که سبب می شود تا تراکم نفر در واحد مسکونی در ایران بالا باشد

6- تراکم نفر در اتاق

این شاخص نیز در ارتباط با شاخص های تراکم خانوار در واحد مسکونی و بعد خانوار و تراکم اتاق در واحد مسکونی , بیانگر وضعیت فرهنگی , اجتماعی خانوارهای ساکن در واحد مسکونی است

7- بی مسکنی

وجود خانوارهای فاقد واحد مسکونی و سرپناه از مسائل و مشکلات عمده بسیاری از جوامع است که علاوه بر ضعف های سیستم اقتصادی و سیاست گذاری , دارای ریشه های اجتماعی نیز می باشد حق داشتن مسکن برای تمامی اقشار جامعه , صرف نظر از جایگاه اجتماعی و اقتصادی آن ها , از ابعاد اجتماعی این مسئله است

8- بد مسکنی

وجود واحدهای مسکونی نامناسب , از معضلات اجتماعی جوامع امروز است . حاشیه نشینی , زاغه- نشینی , هسته های خودرو از انواع بد مسکنی می باشند که از کیفیت پایین مسکن همراه با مشکلات دسترسی به خدمات , تراکم بالای نفر در واحد مسکونی رنج می برند

 9- تراکم اتاق در واحد مسکونی

این شاخص به لحاظ شناخت مهم هر خانوار یا افراد آن از فضاهای تفکیک شده مسکن و روند تحولات فضاهای یک خانه به کار می رود . افزایش میانگین تعداد اتاق در هر واحد مسکونی بدون در نظر گرفتن تعداد خانوار و افراد ساکن در آن می تواند ملاک و معیار جالبی برای سنجش بهبود سطح رفاه زیستی ساکنان آن باشد ( ویکی پدیا – شاخص های مسکن )

تعریف آپارتمان

در قانون از آپارتمان تعریفی به عمل نیامده است ولی در اصطلاح می‌توان گفت: آپارتمان عبارتست از یک واحد مستقل در ساختمان چند طبقه که از آن برای سکونت یا جهت کسب و پیشه استفاده می‌شود

مالکیت در آپارتمان‌ها شامل دو قسمت است

مالکیت اختصاصی

مالکیت مشترک

قسمت اختصاصی : به بخشی از ملک گفته می‌شود که فقط صاحب آپارتمان حق استفاده از آن را دارد مثل بالکن

قسمت مشترک : قسمت‌هایی از ساختمان است که کلیه مالکین حق استفاده از آن را دارند که شامل این مکان‌ها می‌باشد: زمین زیر بنا (خواه متصل به بنا باشد یا بنا به وسیله پایه روی آن قرار گرفته باشد). تاسیسات قسمت‌های مشترک از قبیل چاه آب, پمپ, منبع آب, مرکز حرارت و تهویه, رختشویخانه, تابلوهای برق, کنترها, تلفن مرکزی, انبار عمومی ساختمان, اتاق سرایدار در هر قسمت بنا که واقع شده باشد, آسانسور, چاه‌های فاضلاب, لوله‌ها از هر قبیل مانند لوله‌های فاضلاب, برق و تلفن, گذرگاه‌های شوت زباله, اسکلت ساختمان, تاسیسات مربوط به راه پله وسایل تامین کننده روشنایی تلفن, زنگ اخبار, شیرهای آتش نشانی, پشت بام و تاسیساتی که در پشت بام برای استفاده عمومی احداث گردیده است, نمای خارجی ساختمان, محوطه ساختمان, باغ‌ها و پارکها که جنبه استفاده عمومی دارند و در سند اختصاصی قید نگردیده‌اند. پله‌های ورود به پشت بام و پله‌های ایمنی, درها و پنجره‌ها, راهروها و پاگردها که در قسمت‌های غیر اختصاصی باشند. دیوارهای حد فاصل بین قسمت‌های اختصاصی چنانچه جزو اسکلت ساختمان نباشند, بین آن قسمت‌ها مشترک هستند

اداره امور ساختمان

لینک کمکی