تحقيق بررسي ميزان اميد به آينده شغلي دانشجويان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

 تحقيق بررسي ميزان اميد به آينده شغلي دانشجويان دارای 82 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تحقيق بررسي ميزان اميد به آينده شغلي دانشجويان  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : توضیحات زیر بخشی از متن اصلی می باشد که بدون قالب و فرمت بندی کپی شده است

بخشی از فهرست مطالب پروژه تحقيق بررسي ميزان اميد به آينده شغلي دانشجويان

چکیده  الف
فصل اول: کلیات پژوهش
مقدمه 
بیان مسئله 
اهمیت پژوهش  
ضرورت پژوهش 
اهداف پژوهشی  
سوالات تحقیق  
فرضیه های تحقیق  
تعریف واژگان کلیدی 
تعاریف مفهومی 
تعاریف عملیاتی 
فصل دوم : ادبیات و پیشینه پژوهش
ادبیات تحقیق 
شاخص امید به زندگی  
شاخص اقتصادی امید به آینده 
عوامل عینی تیرگی آینده 
اثرات فقدان امید به آینده 
نگاهی به آینده  
آینده نگری و مفاهیم متعدد آن  
امیدآفرینی در بین دانشجویان  
اندیشه صاحبنظران راجع به امید به آینده  
دیدگاهها ومکاتب فکری  
برآوردهای آینده بینان  
نگرانی از شغل آینده وبیکاری  
تاریخچه  
پیشینه تحقیق  
نمونه تحقیقات گذشته با موضوع امید به آینده شغلی   
پسران آینده‌نگرتر از دختران 
نتایج پژوهش 
روش مورد استفاده در این پژوهش 
فصل سوم : روش اجرای پژوهش
روش اجرای پژوهش 
جامعه آماری  
روش نمونه گیری  
حجم نمونه 
ابزار اندازه گیری  
چگونگی تجزیه و تحلیل اطلاعات 
فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها
مقدمه 
تجزیه و تحلیل اطلاعات 
فرضیه اول : توصیف مشخصات پاسخگویان 
فرضیه دوم : توصیف داده ها بر اساس فرضیات 
فرضیه سوم : برنامه ریزی های دولت 
فرضیه چهارم : عوامل شخصی 
اثبات فرضیات 
فرضیه اول 
فرضیه دوم 
فرضیه سوم 
فرضیه چهارم 
فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری
مقدمه  
بحث و نتیجه گیری(فرضیات)  
راهکارها وپیشنهادات 
محدودیتهای تحقیق 
منابع و مأخذ  

فهرست جداول
شماره                       عنوان   صفحه
جدول شماره 1-4 توصیف پاسخگویان بر اساس جنس 
جدول شماره 2-4 توصیف پاسخگویان بر اساس سن 
جدول شماره 3-4 توصیف پاسخگویان بر اساس وضعیت تأهل 
جدول شماره4-4 توصیف پاسخگویان بر اساس رشته تحصیلی 
جدول شماره 5-4 توصیف پاسخگویان بر اساس وضعیت اشتغال 
جدول شماره 6-4 توصیف پاسخگویان بر اساس سطح درآمد 
جدول شماره 7-4 توصیف فراوانی داده ها ( بر حسب درصد ) 
جدول شماره 8-4 توصیف فراوانی داده ها ( بر حسب درصد ) 
جدول شماره 9-4 توصیف فرضیه فراوانی داده ها ( بر حسب درصد ) 
جدول شماره 10-4 توصیف فرضیه فراوانی داده ها ( بر حسب درصد ) 
جدول شماره 1-4 تعیین ضریب همبستگی بین عوامل اقتصادی و آینده شغلی 
جدول شماره 2-4 تعین ضریب همبستگی بین کسب پایگاه اجتماعی و امید به آینده شغلی 
جدول  شماره 3-4 تعیین ضریب همبستگی بین برنامه ریزی دولت و امید به آینده شغلی 
جدول  شماره 4-4 تعیین ضریب همبستگی بین عوامل شخصی و امید به آینده شغلی 

فهرست نمودارها
شماره                        عنوان   صفحه
نمودار 1-4 توصیف پاسخگویان بر اساس جنس 
نمودار 2-4 تعداد پاسخگویان بر اساس سن و به تفکیک جنس 
نمودار 3-4 تعداد پاسخگویان بر اساس وضعیت تأهل و به تفکیک جنس 
نمودار 4-4 تعداد پاسخگویان بر اساس رشته تحصیلی و به تفکیک جنس 
نمودار 5-4 تعداد پاسخگویان بر اساس وضعیت اشتغال و به تفکیک جنس 
نمودار 6-4 تعداد پاسخگویان بر اساس میزان درآمد و به تفکیک جنس 
نمودار 7-4 توصیف فراوانی داده ها ( بر حسب درصد ) بر اساس فرضیه اول (عوامل اقتصادی) 
نمودار  8-4 توصیف فراوانی داده ها (بر حسب درصد ) براساس فرضیه دوم (عوامل اجتماعی) 
نمودار 9-4 توصیف فرضیه فراوانی داده ها ( بر حسب درصد) بر اساس فرضیه سوم (برنامه ریزی و قانونگذاریهای دولت) 
نمودار10-4 توصیف فراوانی داده ها (برحسب درصد) براساس فرضیه چهارم (عوامل شخصی) 

بخشی از منابع و مراجع پروژه تحقيق بررسي ميزان اميد به آينده شغلي دانشجويان

1   اعرجی, شرف الدین. پیشگویی‌های نوستراداموس, مترجم:یوسف عزیزی, تحقیق و ویرایش نهایی: رضا حریری, حروفچینی و صفحه آرایی: بیتا کاشانی, انتشارات هاد, چاپ: سوم بهار 1376
2   بهشتی, محمدباقر. تحلیل اشتغال و بیکاری و ارایه راه حل مناسب , دانشگاه تبریز, سال1378
3  حسینی نسب , داود. بررسی کارایی رشته های مختلف تحصیلی , فصلنامه تعلیم و تربیت , سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزش وزارت آموزش و پرورش , شماره2, سال هشتم , شماره مسلسل30, تهران (1371)
4   دبلیو, رابرت لاندین. نظریه‌ها و نظامهای روان شناسی (ویرایش پنجم) , مترجم: یحیی سید محمدی , ناشر: موسسه نشر ویرایش , نوبت چاپ: اول پاییز 1378
5   ساعتچی, محمود. نظریه پردازان و نظریه‌ها در روان شناسی, لیتوگرافی صدف , چاپخانه مهارت, تابستان 1377
6  ستوده , هدایت اله. روانشناسی اجتماعی , تهران , آوای نور, سال1381
7   سحابی, عزت الله. دغدغه‌های فردای ایران (مجموعه سرمقاله‌های ایران فردا) ناشر: شرکت انتشارات قلم, چاپ معراج, سال1380
8   سوون, توماس. فرهنگ اصطلاحات اجتماعی و اقتصادی, ترجمه و تالیف: م- آزاده, انتشارات مازیار, زمستان 1354
9   صفاری, مهدی. مقدمات آمار در علوم اجتماعی(رشته علوم اجتماعی), طراحی و صفحه آرایی: مدیریت تدوین, لیتوگرافی- چاپ و صحافی: چاپخانه دانشگاه پیام نور, چاپ اول فروردین 1371 , چاپ پنجم. شهریور 1379
10   کسمایی, علی اکبر.جهان امروزوفردا, حروفچینی, چاپ و صحافی: موسسه اطلاعات, چاپ اول
11   گنجی , حمزه. روانشناسی کار. تهران , ارسباران, سال 1382
12   گوله, جولیوس. کولب, ویلیام ل , فرهنگ علوم اجتماعی , ویراستار محمد جواد زاهدی مازندرانی, انتشارات مازیار, تهران چاپ گلشن , سال 1376
13   معین, محمد. فرهنگ فارسی, استاد دانشگاه تهران, جلد دوم, د –کارنامه, تهران ,
سال 1343
14   معین, محمد. فرهنگ فارسی, استاد دانشگاه تهران, موسسه انتشارات امیرکبیر وابسته به سازمان تبلیغات اسلامی, تهران , سال 1364
15   منصور, جهانگیر. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران, چاپ 39 آگاه , تهران , سال1384
16  نائلی , محمدعلی. انگیزش در سازمان هاف دانشگاه شهید چمران , اهواز, سال1316
17  نراقی,احسان. ما وجهان امروز (برگزیده مقالات), به کوشش علی دهباش, چاپ مهارت, تهران 1378
18  نصیر زاده بیرامی, اشراف. سنجش میزان امیدواری دانشجویان علوم انسانی و اجتماعی به اشتغال در آینده و عوامل موثر بر این میزان , رساله کارشناسی , دانشکده علوم انسانی , دانشگاه تبریز, سال1379

چکیده

موضوع پژوهش بررسی میزان امید به آیده شغلی دانشجویان دانشگاه پیام نور شهر اصفهان می باشد

روش پژوهش با توجه به نوع موضوع توصیفی – پیمایشی می باشد

جامعه آماری در این پژوهش حدودا تعداد 2400 نفر از دانشجویان دانشگاه پیام نور مرکز اصفهان می باشد

روش نمونه گیری در این پژوهش تصادفی بوده و تعداد 100 نفر از جامعه آماری به عنوان حجم نمونه انتخاب گردیده و پرسشنامه بین آنان توزیع شده است

ابزار اندازه گیری پرسشنامه بوده که شامل 26 سوال و 4 ضمیمه می باشد

اطلاعات تجزیه و تحلیل شده این پژوهش به وسیله نرم افزار آماری SPSS و شامل سه بخش می باشد. بخش اول یافته های پژوهش , بخش دوم توصیف داده ها و بر اساس فرضیات که با کشیدن نمودار جداول مشخص کننده فرضیات می باشد و بخش سوم که شامل اثبات فرضیات می باشد

به فرضیات و نتایج آن در ذیل اشاره گردیده است

فرضیه اول

بین درآمد شغلی و امید به آینده شغلی دانشجویان دانشگاه پیام نور شهر اصفهان در سال تحصیلی 88-87 رابطه وجود دارد که با توجه به آزمون به عمل آمده مقدار p جدول که بیشتر از 5% است نشان می دهد که فرضیه در سطح Hi به اثبات می رسد و سطح H0 رد می شود. پس بین دیدگاه دانشجویان دختر و پسر دانشگاه پیام نور در میزان تأثیر عوامل اقتصادی بر امید به آینده تفاوت معنا داری وجود ندارد

فرضیه دوم

بین کسب موقعیت اجتماعی و امید به آینده شغلی دانشجویان دانشگاه پیام نور مرکز اصفهان در سال تحصیلی 88-87 رابطه وجود دارد که با توجه به آزمون به عمل آمده مقدار p کمی بیشتر از 5% است. نشان می دهد که بین دیدگاه دانشجویان دختر و پسر در تأثیر کسب موقعیت اجتماعی بر امید به آینده شغلی تفاوت معنا دار آماری وجود ندارد . با این تفسیر فرضیه Hi را تأیید می کنیم

فرضیه سوم

بین تأثیر برنامه ریزی دولت و امید به آینده شغلی دانشجویان دانشگاه پیام نور اصفهان در سال تحصیلی 88-87 رابطه وجود دارد.که با توجه به آزمون به عمل آمده مقدار p جدول 5% است. نشان می دهد که بین دانشجویان تأثیر برنامه ریزی دولت بر امید به آینده شغلی تفاوت معنی دار آماری وجود ندارد با این تفسیر فرضیه Hi را تأیید می کنیم

فرضیه چهارم

بین تأثیر عوامل شخصی بر امید به آینده شغلی دانشجویان دانشگاه پیام نور مرکز اصفهان در سال تحصیلی 88-87 رابطه وجود دارد که با توجه به آزمون به عمل آمده مقدار P جدول که بیشتر از 5% است نشان می دهد که بین دانشجویان در میزان تأثیر عوامل شخصی بر امید به آینده شغلی تفاوت معنادار آماری وجود ندارد. با این تفسیر فرضیه Hi را تأیید می کنیم

و در پی این فرضیات پرسشنامه ای ( با پایائی 82 % ) با چهار بخش و هر بخش با تعدادی سوال جهت بررسی نظرات برخی از دانشجویان مطرح شد که فرضیه اول شامل 7 سوال , فرضیه دوم شامل 8 سوال , فرضیه سوم شامل 6 سوال و فرضیه چهارم شامل 5 سوال می باشد

پس از طی مراحل آمارگیری و اثبات فرضیات که در فصل چهارم این پژوهش با عنوان تجزیه و تحلیل داده ها بیان شده است , از بین 4 فرضیه هیچ کدام مورد تأئید قرار نگرفته است

و فصل پنجم که با عنوان بحث و نتیجه گیری به رشته تحریر در آمده است خود شامل نتیجه گیری , ایراد مشکلات و در میان گذاشتن پیشنهاداتی در رابطه با موضوع تحقیق آورده شده است

مقدمه

پروردگار از همان لحظه خلقت انسانها را اشرف مخلوقات خود بر روی زمین قرار داد و انسانهایی را از میان بندگانش انتخاب نمود که بتواند آموزش های لازم را برای هدایت و راهنمایی بندگان خود بر روی زمین اجرا نمایند هر انسانی از لحظه تولد نیاز به آموزش و تربیت دارد این آموزش ها از تولد شروع می شود تا کودک بتواند خود را با محیط اطراف خود سازگار نماید. اولین و مهم ترین بخش آموزش ها در خانواده ها صورت می گیرد که ابتدایی ترین این آموزش ها آموختن زبان مادری به کودک می باشد بعد مراحل تربیت رفته رفته با سن کودک پیشرفته تر می گردد که شامل توقعاتی است که پدر و مادر از فرزند خویش دارند تا به سنی برسد که بتواند روی پای خود بایستد و درک و توانایی ذهنی خود را گسترش داده و به مرحله خلاقیت ذهنی و بلوغ فکری برسد

آموزش نیاز هر کشوری است که با توجه به فرهنگ و نیاز جامعه برای افراد جامعه توسط برنامه ریزان تعیین می گردد همان طور که انسان نیازهای فیزیولوژیکی و عاطفی و اجتماعی و غیره را دارد نیاز به آموزش فیزیکی از نیازهای اساسی هر فرد می باشد که توسط سازمانی به نام آموزش و پرورش برآورده می گردد

آموزش و پرورش یکی از مراکزی است که می تواند کودک را در آن به توانایی آموختن و پرورش ذهنی خود برساند در آموزش و پرورش نیز مراحلی وجود دارد که فرد را به سوی دانشگاه ها و موسسات آموزشی می کشاند و بعد روانه بازار کار می نماید. در این نظام آموزشی که به صورت مرحله ای می باشد فرد را به سوی مقاطع مختلف تحصیلی و سپس به مدارج عالی علمی دانشگاهی هدایت می نماید که در دانشگاه و نیز آموزش ها رنگ کلیدی تر و تخصصی تر به خود می گیرد تا در پایان تحصیلات خود در دانشگاه بتواند فرد را وارد جامعه نماید و شروع به کار کند که هم بتواند نیازهای اجتماعی و اقتصادی خود و هم نیاز جامعه را بر آورد سازد.

 

بیان مساله

از دیدگاه برنامه ریزان اقتصادی اوضاع و احوال آموزش از جهات کاملاً متفاوتی مورد انتقاد است. به این معنی که توسعه آموزش و کیفیت کار آن با نیازهای اقتصادی و تقاضاهای اجتماعی از در ناهماهنگی درآمده و گسترش کمی آموزش که بیشتر بر ملاحظات سیاسی متکی بود کمتر رابطه ای با نیازها و امکانات اقتصادی داشته و جامعه را در محدوده مشکلات اقتصادی و اجتماعی جدید قرار داده است. پیدایش این تضاد در بطن جامعه از شیوه عدم تجانس استراتژی های اقتصادی و اجتماعی از یک سو و آموزش از سوی دیگر است. این تضاد مشخصه های متعددی دارد که از میان آن ها بیکاری جوانان, بخصوص بیکاری فزایند فارغ التحصیلان دانشگاهی به نحو خاصی جلب نظر می کند.(قریشی راد, فخرالسادات. 1387, ص48-47)

این امر قبل از هر چیز نمایانگر این واقعیت است که دانشگاه ها وظایف خود را در زمینه آماده ساختن فرد برای احراز شغل به خوبی انجام نمی دهند. بنحوی که هم اکنون می بینیم فارغ التحصیلان دانشگاهی با مشکلات جدی در زمینه پیدا کردن شغل رو برو هستند. در تشریح مکانیسم این وضع پیچیده کارشناسان امور اقتصادی وسایل آموزشی از اصطلاح رکود تورمی آموزش کمک می گیرند. رکود اشتغال و تورم آموزشی را باید در ورشکستگی تکنیک های برنامه ریزی انسانی, نظام آموزشی و رکود اقتصادی که در آن تقاضای شغل بیش از عرضه آن است, جستجو کرد که نتیجه این عدم تعادل به صورت بیماری پنهان و آشکار ظاهر می شود. (نصیر زاده, بیژن. 1379 , ص78)

اگر دیدگاه انتقادی اقتصاد را از اوضاع آموزشی عمیق تر مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار دهیم به این نتیجه دست می یابیم که نسبی بودن کیفیت آموزش از یکسو و بالا بردن سطح هزینه های آموزش دانشگاه نتایج رضایت بخشی در زمینه توسعه اقتصادی به دست نداده اند. بیش از نیمی از افراد که وارد دانشگاه می شوند نمی توانند تخصصی را که مبتنی بر نیازهای نوین جامعه باشد فراگیرند, در نتیجه پس از فراغت از تحصیل نمی توانند شغل مناسب و فراخور خویش پیدا کنند, و جز کسب مدارک عالیه انگیزه دیگری ندارند. (داداشی پور, میثم. 1355,ص20)

کار و تلاش بخش مهمی از شخصیت انسان ها است. اهمیت اشتغال و بحث و بررسی در این زمینه را می توان از اصول قانون اساسی به سهولت استنباط نمود. به موجب اصل 28 و بند دوم اصل 43 قانون اساسی ایجاد اشتغال کامل یکی از هدف ها و جهت گیری های توسعه بیان شده است. (اعظمی, منصور. 1384,ص91)

اصول مزبور تا حدودی سیاست اشتغال کشور را تدوین کرده است و تصمیم گیرندگان و سیاستگزاران کشور را ملزم ساخته که به شناسایی عوامل موثر در عرضه و تقاضای نیروی کار به منظور ایجاد توازن کمی و کیفی مساله اشتغال بپردازد. ایجاد اشتغال کامل خود یکی از عوامل زمینه ساز تحقق هدف های دیگر نظیر رفع فقیر, تامین بهداشت, آموزشی و مسکن می باشد. دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه امکان اشتغال به کار و شرایط مادی را برای احراز شغل برای تمامی فارغ التحصیلان فراهم نماید

اشتغال و بیکاری یکی از مسایل مهم و اساسی جامعه در حال توسعه ایران است. آمارها نشان می دهد در دهه 75-65 نظام آموزش عالی ایران دو برابر پنجاه سال گذشته دانشجو تربیت کرده, طی همین دهه تعداد دانشجویان در بخش دولتی کشور معادل 245 درصد و دانشجویان دانشگاه آزاد سالانه برابر 43 درصد افزایش داشته است. از اینرو کشور همه همه ساله با دانش آموخته عالی بیکار بسیاری روبروست به نحوی که در سال 1387 نرخ بیکاری فارغ التحصیلان دانشگاه ها رقم 7/85 درصد را نشان می دهد. (نصیرزاده, بهرامی.1379, ص120)

هرزبرگ[1] معتقد است که انگیزش شغلی تحت تاثیر عوامل درونی و خارجی می باشد عوامل انگیزش درونی از انجام کار ناشی شود و موجب رضایتمندی فردی شوند مثل موفقیت, پیشرفت, قدردانی و ماهیت کار و عوامل خارجی عمدتاً با محیط و زمینه شغل ارتباط دارد و شامل خط مشی و مقررات و شرایط محیط کار, حقوق, دستمزد و امنیت شغلی می شود

مشکل جدی نظام آموزشی و پرورشی این است که تعداد زیادی از فارغ التحصیلان نمی توانند مشاغل مناسبی را به دست آورند حتی تعداد چشمگیری از آنان بیکار می مانند و بر جمعیت بیکار افزوده می شود. جوانان ما برای ورود به دانشگاه ها با توجه به رشته های مختلف دانشگاهی که وجود دارد. مجبور به انتخاب رشته هایی می شوند که مورد علاقه آنان نیست و معیار انتخاب رشته بر پایه مدرک تحصیلی و یا داشتن کار در جامعه است بدین دلیل مجبور به ادامه تحصیل در رشته ای می شوند که مورد علاقه آنان نیست و مجبور از علاقه خود چشم پوشی نموده در نتیجه امید به آینده شغلی خود را از دست می دهند

در این پژوهش بر آن شده ایم تا موضوع میزان امید به آینده شغلی دانشجویان دنشگاه پیام نور اصفهان در سال تحصیلی 88-87 را مورد بررسی قرار دهیم

اهمیت پژوهش

علت این که چرا محقق این موضوع را انتخاب نموده این است که با توجه به بحران بیکاری که هر ساله بر جمعیت بیکاران کشور افزوده می شود و با توجه به تعداد دانشگاه ها از جمله دولتی, آزاد, پیام نور, غیرانتفاعی, شبانه و تربیت معلم و همچنین نیاز جامعه به نیروی کار باعث شده محقق به این فکر بیفتد که عرضه نیروی کار که از طریق دانشگاه های مربوطه که ساله چندین هزار فارغ التحصیل می شوند و تقاضای کم نیروی فعال و تحصیل کرده به کار این موضوع مهم می آید و با توجه به ارزش مدرک تحصیلی که هر دانشگاه به دانشجویان خود می دهد و جامعه نیز همه مدارک دانشگاه ها را نمی پذیرد و اندکی از آنها را به استخدام در می آورد به نظر مهم می آید

کار و تلاش بخش مهمی از شخصیت انسان ها است. اهمیت اشتغال و بحث و بررسی در این ریشه را می توان از اصول قانون اساسی به سهولت استنباط نمود. به موجب اصل 28 و بند دوم اصل 43 قانون اساسی ایجاد اشتغال کامل یکی از هدف ها و جهت گیری های توسعه بیان شده است اصول مزبور تا حدودی سیاست اشتغال کشور را تدوین کرده است و تصمیم گیرندگان و سیاستگزاران کشور را ملزم ساخته که به شناسایی عوامل موثر در عرضه و تقاضای نیروی کار به منظور ایجاد توازن کمی و کیفی مساله اشتغال بپردازد. ایجاد اشتغال کامل خود یکی از عوامل زمینه ساز تحقق هدف های دیگر نظیر رفع فقر, تامین بهداشت, آموزش و مسکن می باشد. (منصور, جهانگیر. سال1384, ص65)

 

ضرورت پژوهش

این است که جامعه ای که فاقد این امید باشد تاثیرات ناخوشایندی روی افراد آن جامعه و بالاخص قشر جوان و دانشجویان آن جامعه خواهد داشت. نگرانی, اضطراب , تلاش کردن برای زندگی, ترک علایق اجتماعی و غرقه شدن در سرگرمیهای غیر مفید و غیره از نمونه های آن است و شرایط سقوط آن جامعه را فراهم می سازد و باعث مهاجرت افراد متخصص و فرار مغزها از کشور خواهد شد. انسان بر حسب ساختمان وجودی خود نمی تواند نسبت به آینده خود بی تفاوت باشد ولی وقتی که جامعه آینده روشن و مطمئنی داشته باشد فرد امید به آینده اش را از دست نمی دهد و برای رسیدن به اهدافش تلاش می کند. بنابراین اگر مسئولان مربوطه با به وجود آوردن امکانات شغلی برای فارغ التحصیلان دانشگاهی آینده شغلی آنان راتضمین کنند امید به آینده شغلی را در دانشجویان افزایش می یابد. (گنجی, حمزه.سال 1386,ص20).

 

اهداف پژوهشی

اهداف کلی:

بررسی میزان امید به آینده شغلی دانشجویان دانشگاه پیام نور شهر اصفهان می باشد

اهداف جزئی:

-  بررسی میزان امید به آینده شغلی دانشجویان پیام نور با میزان درآمد شغل آینده

-  بررسی میزان امید به آینده شغلی دانشجویان پیام نور با میزان پایگاه اجتماعی

-  بررسی میزان امید به آینده شغلی دانشجویان پیام نور باتوجه به برنامه ریزیهای دولت

-  بررسی میزان امید به آینده شغلی دانشجویان پیام نور با میزان علاقه به رشته تحصیلی

سوالات تحقیق

سوال1- چه رابطه ای بین درآمد شغلی و امید به آینده شغلی دانشجویان دانشگاه پیام نور شهر اصفهان در سال تحصیلی 88-87 وجود دارد؟

سوال2- چه رابطه ای بین پایگاه اجتماعی و امید به آینده شغلی دانشجویان دانشگاه پیام نور شهر اصفهان در سال تحصیلی 88-87 وجود دارد؟

سوال3- چه رابطه ای بین برنامه ریزی دولت و امید به آینده شغلی دانشجویان دانشگاه پیام نور شهر اصفهان در سال تحصیلی 88-87 وجود دارد؟

سوال4- چه رابطه ای بین علاقه به رشته تحصیلی و امید به آینده شغلی دانشجویان دانشگاه پیام نور شهر اصفهان در سال تحصیلی 88-87 وجود دارد؟

فرضیه های تحقیق

فرضیه1- بین درآمد شغلی و امید به آینده شغلی دانشجویان دانشگاه پیام نور شهر اصفهان در سال تحصیلی 88-87 رابطه وجود دارد

فرضیه 2- کسب پایگاه اجتماعی و امید به آینده شغلی دانشجویان دانشگاه پیام نور شهر اصفهان در سال تحصیلی 88-87 رابطه وجود دارد

فرضیه 3- بین برنامه ریزی دولت و امید به آینده شغلی دانشجویان دانشگاه پیام نور شهر اصفهان در سال تحصیلی 88-87 رابطه وجود دارد

فرضیه 4- بین علاقه به رشته تحصیلی و امید به آینده شغلی دانشجویان دانشگاه پیام نور شهر اصفهان در سال تحصیلی 88-87 رابطه وجود دارد

 

تعاریف لغوی (کلید واژه ها)

میزان: مقیاس و مقدار هر چیز, حد, قدر, پیمایش, قسم, مقدار, قد (دهخدا, علی اکبر. ص19421)

امید: آرزو, اصل, امله, ترجی, ارتجا , ترجیه, آرمان (دهخدا, علی اکبر. ص2904)

شغل: پیشه, کار, صنعتگر, صنعتکار, استادکار, پیشه ور, پیشه گر (دهخدا, علی اکبر. ص12625)

دانشجو: علم جوینده,  طالب علم, جویای فضل و معرفت,  شاگرد مدارس عالی,  محصل دانشگاه ها (دهخدا, علی اکبر. ص9120)

دانشگاه: جای تعلیم, محل آموزش, مدرسه عالی وسیع شامل چند دانشکده و موسسه,  مجموعه مدارس عالی,  دارالفنون, دارالعلوم (دهخدا, علی اکبر. ص9121)

تعاریف مفهومی

امید به آینده: یک رشته افکار مثبت به دلیل ارضای برخی از نیازهای انسان نسبت به گذراندن زندگی که در آینده و برای شخص رخ می دهد. (جولیوس گوته- ویلیام ال.کولب- ویراستار: محمد جواد زاهدی مازندرانی.)

کیفیت زندگی شغل: عبارت است از تصور و طرز تلقی افراد از کیفیت زندگی به طور اخص و به تعبیر دیگر کیفیت زندگی برای هر فرد با گروهی از افراد با فرهنگ و طرز تلقی مشابه به ویژگی خاص خود را دارد و به طور کلی کیفیت زندگی شغلی به معنی تصورات ذهنی و ادراک و برداشتهای کارکنان یک سازمان است که مطلوبیت فیزیکی و روانی محیط کار خود را در آن سازمان دارد (توسامی- سوون- ترجمه و تالیف م.آزاد)

روابط اجتماعی: یعنی فرد در زندگی خود تا چه اندازه با دیگران در ارتباط و تعامل است. این متغیر از تئوری اجتماعی میلر استخراج شده است که با دو معرف سنجیده می شود

1 ارتباط و تعامل با دیگران

2 تمایل به شرکت در کارهای گروهی

تعاریف عملیاتی

1- امید به آینده: با استفاده از پرسشنامه که توسط محقق از قبل ساخته شده است که شامل 7 سوال است که پرسش ها شامل عوامل اقتصادی که نقش تاثیر گذار بر امید به آینده و شغل دانشجویان می باشد را بررسی می نماید

2- کیفیت زندگی شغل : آینده شغلی ارزیابی فرد با استفاده از پرسشنامه که توسط محقق از قبل ساخته شده است که شامل 8 سوال می باشد که فرد تا چه حد عوامل اجتماعی بر امید به آینده و شغلی خود تاثیر دارد و با استفاده از این پرسشنامه توان ارزیابی فرد نسبت به تجربه گذشته آن و اینکه انتخاب همین شغل در آینده نیز وجود دارد بطور کامل مور سنجش و بررسی قرار می دهد

1Harz barg -

لینک کمکی