مقاله اثر تنش شوري بر فعاليت آنزيم هاي آنتي اکسيدان گاياکول پراکسيداز و پلي فنل اکسيداز (Calendula officinalis L.) وپرولين در گياه هميشه بهار

ارد بخشی از متن مقاله اثر تنش شوري بر فعاليت آنزيم هاي آنتي اکسيدان گاياکول پراکسيداز و پلي فنل اکسيداز (Calendula officinalis L.) وپرولين در گياه هميشه بهار : محل انتشار: همایش ملی دستاوردهای نوین در زراعت تعداد صفحات:14 نویسنده(ها): نسرین آقاسی یزدی – دانشجوی کارشناسی ارشد- دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغانهما محمود زاده – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهدحسین عباسپور – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان چکیده: به منظور بررسی اثر سطوح مختلف شوری بر میزان آنزیم های آنتی اکسیدان برگ گیاه همیشه بهار به عنوان شاخصی از مقاومت به تنش شوری، تحقیقی در سال 1390 در گلخانه تحقیقاتی دانشگاه ازاد مشهد بصورت آزمایشی با طرح کاملاً تصادفی با سه تکرار به اجرا درآمد. تیمارها

مقاله بررسي ساختار توليد انرژي الکتريکي به روش مگنتوهيدروديناميک (MagnetoHydroDynamicو فرصتها و تنگناهاي پيشروي آن

ارد بخشی از متن مقاله بررسي ساختار توليد انرژي الکتريکي به روش مگنتوهيدروديناميک (MagnetoHydroDynamicو فرصتها و تنگناهاي پيشروي آن : محل انتشار: چهارمین کنفرانس نیروگاههای برق تعداد صفحات:9 نویسنده(ها): محمدرضا علیزاده پهلوانی – دانشگاه صنعتی مالک اشترمهدی جزینی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات بروجردمحمد جزینی – شرکت برقمنطقه ای تهران چکیده: نیاز وافر جوامع امروزی به مصرف انرژی بهویژه انرژی الکتریکی، سبب شده است که محققین جهت بهرهبرداری از صورتهای مختلف انرژی و تبدیل آن به انرژی الکتریکی با راندمانهای بالا، روشهای جدیدی را آزمایش نمایند که از آن جمله تبدیل انرژیمگنتوهیدرودینامیک MHD) میباشد. در این پروسه با استفاده از پلاسمای داغ یونیده

مقاله عوامل رافع مسئوليت کيفري عوامل موجهه جرم

مسئولیت کیفری   فصل اول : سن ( کودکی )   مبحث اول : اهمیت جرایم اطفال   مبحث دوم : رژیم قانون مجازات عمومی ایران   مبحث سوم : انتقاد بر رژیم قانون مجازات عمومی   مبحث چهارم : رژیم قانون دادگاه اطفال   مبحث پنجم : صلاحیت [رسیدگی به جرایم اطفال]   مبحث ششم : آئین دادرسی   مبحث هفتم : مدعی خصوصی   فصل دوم : جنون و اختلالات دماغی   مبحث اول : جنون در قانون مجازات عمومی   مبحث دوم : جنون در قانون مجازات عمومی   فصل سوم : کیفیت رفع مسئولیت کیفری به واسطه مستی   فصل چهارم : فورس ماژور ، اجبار روحی و اضطرار   مبحث اول : اجبار در قانون مجازات عمومی   مبحث دو