تحقيق عوامل موثر در بزهکاري نوجوانان

فرضیه اهداف تحقیق کلید واژه ها فصل دوم پیشینه تحقیق و نظریه های تحقیق فصل سوم روش تحقیق فصل چهارم تحلیل داده ها فصل پنجم نتیجه گیری پیشنهادات محدودیت های پژوهش منابع و ضمائم فهرست جداول فهرست نمودار بخشی از منابع و مراجع پروژه تحقيق عوامل موثر در بزهکاري نوجوانان 1- اعتیاد وآسیب شناسی خانواده، حبیب آقا بخشی،مصون سازی کودکان در برابر اعتیاد، 1373،صفحه 2- اختلالات رفتاری کودکان وروشهای اصلاح وترمیم آن،ذکتر مریم سیف نراقی،دکتر عزت اله نادری،1376،صفحه 3- اختلالات روانی کودکان – رویکرد رفتاری به نظریه های،پژوهش ودرمان ،نوشته پروفسور آلن . آ. راس 4- دکتر امیر هوشنگ مهریار- با همک

پايان نامه بررسي تاثير زنگ ورزش بر روي سلامت رواني دانش آموزان

ئله اهداف تحقیق اهمیت و ضرورت تحقیق فرضیه های تحقیق متغییرهای تحقیق افزایش زنگ ورزش = متغییر وابسته تعاریف عملیاتی ونظری واژه ها و مفاهیم تعریف عملیاتی سلامت روانی مقدمه و کلیات تعریف مشکل تعریف تاریخچه مختصری درباره تاریخچه بهداشت روانی در ایران بهداشت روانی و ورزش مراحل رشد و ارتباط آن با ورزش نقش بزرگسالان در ورزش کودکان و نوجوانان نقش مربی در بهداشت روانی پژوهش در انگیزه ، رضایت و تعارض بهداشت روانی و اجتماع عوامل اجتماعی موثر در بهداشت روانی مرکز راهنمایی کودک کودکان و نوجوانان ناسازگار علل پیدایش رفتار کودکان و جوانان ناسازگا

مقاله بررسي وضعيت تخلخل و فرآيند کارستي شدن در نهشته هاي يال جنوبي تاقديس خورموج بوشهر

ارد بخشی از متن مقاله بررسي وضعيت تخلخل و فرآيند کارستي شدن در نهشته هاي يال جنوبي تاقديس خورموج بوشهر : محل انتشار: پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران تعداد صفحات:10 نویسنده(ها): حجت مقدم شبیلو – گروه زمین شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تمرتضی یوسفی – گروه زمین شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شحمیدرضا محبی – گروه زمین شناسی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه تربیت معلم تهران چکیده: منطقه مطالعاتی تاقدیس خورموج در شهرستان تنگستان استان بوشهر قرار دارد و بخش اعظم آن را واحدهای سنگ چینه ای گورپی، پابده، آسماری، جهرم، فارس، بختیاری و آبرفت های عهدحاضر تشکیل می دهد. ترتیب- کا