مقاله توليد پايه هاي رويشي پاکوتاه سيب M.9 , M.26 به روش کشت بافت گياهي

ارد بخشی از متن مقاله توليد پايه هاي رويشي پاکوتاه سيب M.9 , M.26 به روش کشت بافت گياهي : محل انتشار: اولین همایش تخصصی توسعه کشاورزی استانهای شمالغرب کشور تعداد صفحات:6 نویسنده(ها): کیان حضرتی – کارشناس تولیدات گیاهیمعصومه عسگری – چکیده: پایه های رویشی M.26وM.9 سیب از پایه های پاکوتاهی هستندکه به میزان گسترده ای در ایجاد باغهای متراکم سیب استفاده می شود هدف از این پژوهش بررسی نحوه سترون کردن رفع فنلی شدن و پرآوری ریزنمونه های M.26وM.9 درشرایط درون شیشه ای بود دراین آزمایش ها از شاخه های بهاره M.26 و تابستانه M.9 استفاده شد و برای سترون کردن ابتدا نمونه ها به مدت 30 ثانیه در اتانول 70% فروبرده شد و سپس با غلظت های مختلف محلو

مقاله برآورد شاخص فرسايش کناري راسگن در رودخانه ها با استفاده از مدل HEC-RAS (مطالعه موردي رودخانه خرسان)

ارد بخشی از متن مقاله برآورد شاخص فرسايش کناري راسگن در رودخانه ها با استفاده از مدل HEC-RAS (مطالعه موردي رودخانه خرسان) : محل انتشار: دهمین کنفرانس هیدرولیک ایران تعداد صفحات:10 نویسنده(ها): حسن خماری پامساری – عضو گروه نظارت عالیه مهندسین مشاور سفیدرود گیلان، رشت، ایرانمحمد حسین گریمی پاشاکی – دانشآموخته کارشناسی ارشد سازههای آبی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علومآزاده کاویان فر – دانشگاه گیلان، رشت، ایران چکیده: رخداد سیلابهای متعدد در رودخانهها ، یکی از مهمترین عوامل فرسایش کناری میباشد .. بررسی پروفیل سطح آب رودخانه یکی از اجزای سیستمهای مهندسی رودخانه میباشد که با استفاده از آن میتوان شرایط هیدرولیکی جریان را شبیهسازی و با بهرهگیری ا

مقاله کاربرد سبزينه ها و گياهان براي رفع آلاينده هاي اصلي هوا

ارد بخشی از متن مقاله کاربرد سبزينه ها و گياهان براي رفع آلاينده هاي اصلي هوا : محل انتشار: اولین کنفرانس ملی عمران و توسعه تعداد صفحات:10 نویسنده(ها): سیدمصطفی حسینیشاد – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه عمران–محیط زیست دانشگاه بیرجندمحمدحسین صیادی – استاد یار گروه عمران–محیط زیست دانشگاه بیرجند چکیده: با توسعه شهرنشین ی و مکانیزه شدن زندگی امروزی همگام با پیشرفت روز افزون تکنولو ژی آلاینده های زیست محیطی بصورت موضوعی اجتناب ناپذیر درآمده است . یکی از راهکارههای بسیار مناسب در رفع این آلاینده ها استفاده از سبزینه ها و پوشش گیاهی می باشد. که در ضمن رفع این آلودگیها اثر سوئ ی بر محیط زیست نداشته و مهمترین