مقاله بررسي معماري منظر ورودي شهر ايراني نمونه موردي شهر تاريخي شيراز

ی از متن مقاله بررسي معماري منظر ورودي شهر ايراني نمونه موردي شهر تاريخي شيراز : تعداد صفحات:18 چکیده: نخستین تصویر ذهنی فرد از شهر درمنظر ورودی آن شکل می گیرد لذا بایستی معرف هویت و ارزشهای نهفته آن شهرباشد از آنجا که ادراکات عینی حاصل از نشانه های کالبدی موجود در ورودی امکان ادراکات بی واسطه را فراهم م ینماید توجه به چگونگی تبلور هویت شهری در عینیت منظر امری ضروری به نظر می رسد مفهوم هویت درتداوم تاریخی و پیوستگی آن نهفته است انسان سنتی با رویکرد آیینی ـ اسلامی سعی درحفظ هویت اسلامی و ایجاد اتصال با عالم برتر داشته به گونه ای که این ذهنیت علاوه برمحصولات فرهنگی در واقعیت های عینی نیز متبلور گشته است. دراین نوشتار ن

مقاله بررسي خصوصيات زمين شناسي مهندسي سنگ هاي ساختگاه سد قشلاق عليا، صحنه- کرمانشاه

ارد بخشی از متن مقاله بررسي خصوصيات زمين شناسي مهندسي سنگ هاي ساختگاه سد قشلاق عليا، صحنه- کرمانشاه : محل انتشار: پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران تعداد صفحات:12 نویسنده(ها): محمدحسین قبادی – اعضای هیئت علمی گروه زمین شناسی، دانشگاه بوعلی سینا،همدانحسن محسنی – اعضای هیئت علمی گروه زمین شناسی، دانشگاه بوعلی سینا،همدانفرهاد آلیانی – اعضای هیئت علمی گروه زمین شناسی، دانشگاه بوعلی سینا،همدانمحسن شهسواری – دانشجوی کارشناسی ارشد زمین شناسی مهندسی، دانشگاه بوعلی سینا،همدان چکیده: در مرحله شناسایی محل ساختگاه سد، بررسی های زمین شناسی و زمین شناسی مهندسی جایگاه ویژه ای دارد. بررسی های دقیق در این مرحله، می تواند ا

مقاله اصول و کاربردهاي بتا گالاکتوزيداز تثبيت شده در صنعت غذايي

ارد بخشی از متن مقاله اصول و کاربردهاي بتا گالاکتوزيداز تثبيت شده در صنعت غذايي : محل انتشار: بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی تعداد صفحات:13 نویسنده(ها): رزیتا سالاری – کارشناس ارشد نظارت برمواد غذاییفاطمه رجایی – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم و صنایع غذایی چکیده: بتاگالاکتوزیداز آنزیم صنعتی مهمی درهیدرولیز شیرولاکتوز آب پنیر می باشد هیدرولیز آنزیمی لاکتوز از مشکلات سلامتی و محیطی حاصل از این دی ساکارید جلوگیریمی کند به علاوه این آنزیم تشکیل گالاکتو الیگوساکارید ها را که برای غذاهای به اصطلاح سالم افزودن های پیش زیستی پری بیوتیک هستند کاتالیز می کند بتاگالاکتوزیداز یکی از آنزیم های نسبتا معدودی ا