مقاله تحليل پايداري ديناميکي تکيه گاه راست سد گتوند عليا در برابر زلزله

ی از متن مقاله تحليل پايداري ديناميکي تکيه گاه راست سد گتوند عليا در برابر زلزله : تعداد صفحات:12 چکیده: در این مقاله پایداری دینامیکی تکیه گاه راست سد گتوند علیا با استفاده از روش عددی المان مجزا مطالعه م یشود. به لحاظ زمین شناسی، تکیه گاه راست سد از کنگلومرای بختیاری تشکیل شده که در اثر فعالی تهای تکتونیکی منطقه به صورت دست خورده در آمده است. وجود یک لایه نسبتاً افقی از جنس گل سنگ با مقاومت برشی پایین در زیر توده دست خورده، نگران یهایی را از بابت ناپایداری تکی هگاه و متعاقب آن ترک خوردن دیوار آببند بتنی و بدنه سد در شرایط وقوع زلزله به همراه داشت. نتایج آنالیزهای دینامیکی عددی مختلف با برنامه المان مجزای UDEC نشان م یده

مقاله بررسي علل انفجار بوشينگ هاي دراو ليد در شرکت برق منطقه اي اصفهان

ارد بخشی از متن مقاله بررسي علل انفجار بوشينگ هاي دراو ليد در شرکت برق منطقه اي اصفهان : محل انتشار: بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق تعداد صفحات:8 نویسنده(ها): رسول ایوبی – شرکت برق منطقه ای اصفهانرضا پورآقابابا – شرکت برق منطقه ای اصفهان چکیده: در طول سال های گذشته شرکت های برق حادثه ها ی متعدد برروی بوشینگ های قدرت داشته اند. این بوش ینگ ها که معمولا از نوع دراو لید می باشنددارای مشخصه بروز جرقه بین میله خارج شده ازبوش ینگ بامحفظه داخل بوش ینگ، خصوصا در مرکز بوش ینگ می باش ند. دراکثر ای ن حوادث بوشینگ ها به شدت آسیب دیده و منجر به انفجار و آتش سوزی و بعضا گسترش حادثه شده اند. هدف از ای ن مقاله بررسی حادثه بوشین

مقاله کاربرد مبرد ها

ی جایگزین و معیارهای انتخاب 3-1- عملکرد Performance 3-2- ایمنی Safety 3-3- اطمینان Reliability 3-4- ملاحظات زیست محیطی Environmental consideration 3-5- ملاحظات اقتصادی Economic Consideration 3-6- مصرف انرژی Power Consumption 4- انواع مبردها Kinds Of Refrigerants 5- انتخاب مبرد جایگزین R-22 در مجتمع پتروشیمی اصفهان 6- مبرد R- 7- محاسبات سیستم سرد کننده ساختمان سایت آفیس در شرایط موجود با گاز R- 7-1- محاسبات ترمودینامیکی سیکل با مبرد R-22 ( سیکل ایده‏آل) 7-2- جزئیات محاسبات سیکل تبرید R-22 ( سیکل واقعی ) 8- محاسبات سیستم سردکننده ساختمان سایت آفیس با R- 8-1محاسبات ترمودینامیکی سیکل با مبرد R-507 ( سیکل ایده‏آل ) 8-2محاسبات ترمودی