پايان نامه طلاق

تحقیق اهمیت تحقیق هدف تحقیق فرضیه های تحقیق تعریف اصطلاحات پیشگفتار علل و عوامل چندگانگی عوامل شبکه منحصر به فرد عوامل بقای عوامل عوامل مکنون طبقه بندی عوامل بهانه و عوامل تعدد ابعاد 1-ابعاد روان شناختی 2-ابعاد جامعه شناختی 3-ابعاد حقوقی ابعاد دیگر طلاق طلاق از دیدگاه روابط انسانی تمایز بین طلاق و مفاهیم نزدیک به آن تمایز بین طلاق و اظهار فقد 3-تمایز بین طلاق و جدایی طلاق و جوامع الف)طلاق در کشورهای صنعتی ب)کشورهای غیر صنعتی یا در حال توسعه ج-طلاق در ایران فزونی طلاق در تهران انفجار موقت ، تفاوتی و تاریخی طلاق و سستی روابط اجتماعی طلا

مقاله ارائه متدولوژي مديريتو بکارگيري روشهاي آرامسازي در معابر شهري

ارد بخشی از متن مقاله ارائه متدولوژي مديريتو بکارگيري روشهاي آرامسازي در معابر شهري : محل انتشار: یازدهمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران تعداد صفحات:24 نویسنده(ها): مرتضی خشایی پور – کارشناس ارشد برنامه ریزی حمل و نقل، دانشگاه علم و صنعتمهری بهرامی موینی – کارشناس ارشد برنامه ریزی حمل و نقل، دانشگاه علم و صنعت چکیده: گسترششهرها و افزایشتعداد سفرهای درون شهری باعث بالا رفتن میزان تردد عابرین پیاده در سطح شهر ها گردیده است، بطوریکه عابرین پیاده بیشترین سهم را در ترددهای شهری تشکیل داده اند، ولیبااین حال کمتر مورد توجه مسئولین و سیاستگذاران شهری قرار گرفته اند. به عبارت دیگر در بینش تصمیم گیران شهری

تحقيق رابطه بين سبک دلبستگي و مکانيسم هاي دفاع رواني دانشجويان

ت و ضرورت پژوهش اهداف پژوهش فرضیه پژوهش تعریف اصطلاحات و مفاهیم الف) تعریف نظری تعریف عملیاتی پیشینه پژوهش رفتار دلبستگی نگاه کلی به دلبستگی نظریه های دلبستگی نظریه روان تحلیل گری فروید نظریه اریسکون نظریه یادگیری نظریه کردار شناسی تشکیل دلبستگی ها- چگونه دلبسته می شویم؟ دلبستگی اولیه دلبستگی در شکل گیری مرحله واقعی موضوعهای دلبستگی- به چه کسی دلبسته شویم؟ انواع دلبستگی – کیفیت دلبستگی یا هیلگارد ثبات دلبستگی تعریف متغیر تاریخچه ی موضوع نظریات عوامل موثر فرهنگ و جامعه یادگیری تجربیات شخصی عدم اطلاع جنسیت درک فرد از رویداد ساخ