مقاله بيوسنسور و کاربرد آن در صنايع غذايي

ارد بخشی از متن مقاله بيوسنسور و کاربرد آن در صنايع غذايي : محل انتشار: بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی تعداد صفحات:10 نویسنده(ها): پیمان بهشتی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد پارس آباد مغانسارا صفارپور – سیدمهدی جعفری – چکیده: بیوسنسور وسیله ای است که مرتبط با یک جز حسی بیولوژیکی و یک مبدل می باشد و برای کنترل مداوم آنالیت جزء مورد تجزیه و تهیه اطلاعات آنالیز استفاده می شود تعیین ترکیبات آلی در صنایع غذایی بسیار حائز اهمیت می باشد و بیوسنسورها می توانند برای کنترل لحظه به لحظه فرایندهای غذایی استفاده گردند و سنجشهای لحظه به لحظه درمراحل مختلف فرایند انجام گیرد.

مقاله بررسي تغذيه و تخم ريزي ماهي کوتر معمولي Sphyraena jello درآبهاي خليج فارس سواحل استان بوشهر

ی از متن مقاله بررسي تغذيه و تخم ريزي ماهي کوتر معمولي Sphyraena jello درآبهاي خليج فارس سواحل استان بوشهر : تعداد صفحات:18 چکیده: ماهی کوتر معمولی ساده Sphyraena jello درسواحل جنوبی ایران از جمله ماهیان بسیارباارزش شیلاتی به حساب آمده و جز ماهیان عمده تجاری محسوب میش ود لذا با توجه به اهمیت اقتصادی این ماهی درخلال سالهای 86-85 خصوصیات زیستی این ماهی درسواحل استان بوشهر مورد بررسی قرارگرفت دراین ارتباط سه منطقه عمده صید بنامهای بندربوشهر بندردیلم و بندرگناوه جهت نمونه برداری از صید تجاری انتخاب گردید و درطول مدت 12 ماه بررسی تعداد 1170 عدد ماهی شکافته شد که دراین میان 655 عدد ماهی نر و 515 عدد ماهی ماهی ماده بودند دربررسی تغذیه به روش شمارشی Numerical) ماهی بیا

مقاله تخمين جهت زاويه ورود سيگنال تحت شرايط منابع سيگنالي همدوس

از متن مقاله تخمين جهت زاويه ورود سيگنال تحت شرايط منابع سيگنالي همدوس : تعداد صفحات:8 چکیده: یکی از تکنیک های کارآمد در حوزه مخابرات بی سیم استفاده از آنتن های هوشمند می باشد . این آنتن ها ، با هدفمند کردن جهت تشعشع پترن آنتن منجر به بهبود کیفیت سیگنال دریافتی ، ازدیاد تعداد کاربران و در نهایت ، افزایش ظرفیت سیستم مخابرات بی سیم می شوند . یکی از گام های اساسی در این راه ، تخمین جهت زاویه ورود سیگنال ها به آرایه آنتن می باشد . حال در صورت همدوس بودن سیگنال ها تخمین زاویه ورود آنها دچار اشتباه می شود . در این مقاله ابتدا ساختار الگوریتم مبتنی بر زیرفضای MUSIC کلاسیک ارائه شده و عدم کارایی آن در شرایط وجود منابع سیگنا