مقاله استخراج آفلاتوکسين M1 از نمونه هاي شير به روش ميکرواستخراج پخشي مايع – مايع ( DLLME ) و اندازه گيري آن با کروماتوگرافي مايع با عملکرد بالا

ارد بخشی از متن مقاله استخراج آفلاتوکسين M1 از نمونه هاي شير به روش ميکرواستخراج پخشي مايع – مايع ( DLLME ) و اندازه گيري آن با کروماتوگرافي مايع با عملکرد بالا : محل انتشار: همایش ملی صنایع غذایی تعداد صفحات:20 نویسنده(ها): جعفر یوسفی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراکمحمد علیمرادی – چکیده: استخراج سم افلاتوکسین M1 درنمونه های شیرپاستوریزه به روش میکرواستخراج پخشی مایع ـ مایع DLLME انجام گردید و توسط کروماتوگرافی مایع با عملکرد بالا HPLC تحت شرایط ستون دستگاه از جنس Vydac C18 و فاز متحرک شامل H2O %80 ی و MeOH 20 % با سرعت جریان 2/5mL.min-1 دردمای 37 و نوع و دتکتور فلورسانی درطول موجهای lem=435nm,lex=365nm میزان آن تعیین و اندازه گیری شد پارامترهای موثر براستخراج مثل نوع و حجم حلالهای استخراج کننده و پخش کننده ph سرعت

مقاله بررسي ترموديناميکي يک خشک کن بستر سيالي نا پيوسته

ارد بخشی از متن مقاله بررسي ترموديناميکي يک خشک کن بستر سيالي نا پيوسته : محل انتشار: سومین کنفرانس تخصصی ترمودینامیک تعداد صفحات:16 نویسنده(ها): بهروز عباسی سورکی – استادیار مهندسی شیمیحسین قنادزاده گیلانی – دانشیار مهندسی شیمیمهروز امیدی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی چکیده: در این تحقیق خشک شدن ذرات در یک خشک کن بستر سیالی ناپیوسته توسط یک مدل ترمودینامیکی مورد تجزیه و تحلیل و بررسی قرار گرفته است. بازه انرژی و اکسرژی در خشک کن محاسبه شده و تأثیر رطوبت اولیه ماده روی بازده ترمودینامیکی بررسی شده است. داده های ازمایشگاهی از فرآیند خشک کردن ذرات نخود فرنگی در یک خشک کن بستر سیال ناپیوس

مقاله بررسي پديده جوشش استخري درنانوسيالات

ی از متن مقاله بررسي پديده جوشش استخري درنانوسيالات : تعداد صفحات:24 چکیده: سیالاتمعمولی حاوی ذرات نانومتری نانوسیالات نامیده می شود که به دلیل برخورداری از قابلیت بالای انتقال حرارتی اخیرا مورد توجه زیادی قرار گرفته اند کسرحجمی بسیار پایین ذرات موجب افزایش قابل توجه توانایی هدایت گرمایی و انتقال حرارتی این سوسپانسیون ها می شود بدون اینکه با مشکلات معمول دوغاب ها مانندکلوخه شدن سائیدگی ته نشینی و افزایش افت فشارمواجه گردند اما آیا این سیالات را می توان در دوفاز مورد استفاده قرار داد یا به عبارت دیگر تغییر فاز دراین قبیل سوسپانسیون ها به فرایندانتقال حرارت کمک می کند یا برای آن زیان آو