مقاله بررسي ساختار و فرآيند الگوهاي تامين مالي از طريق Mezzanine Finance

ارد بخشی از متن مقاله بررسي ساختار و فرآيند الگوهاي تامين مالي از طريق Mezzanine Finance : محل انتشار: چهارمین کنفرانس بین المللی توسعه نظام تامین مالی در ایران تعداد صفحات:32 نویسنده(ها): اعظم اعتماد – کارشناس ارزی اداره عملیات ارزی بانک سپهحسین ساغری – کارشناس ارزیمریم ارمگان – مترجم اداره عملیات ارزی بانک سپه چکیده: تامین منابع مالی همواره یکی از عوامل اساسی برای رشد و توسعه بنگاه های اقتصادی بودها ست دراین راستا و با توجه به نیازها ی بنگاه ها برای تامین نقدینگی انواع مختلفی از روشهای تامین مالی بوجود آمدها ست که هریک از آنها از ساختار و الگوی خاصی پیروی می کنند و شناسایی انها امری ضروری است یکی ازاین روشه

مقاله حسابداري در شهرداري ها

ول   مقدمه   خصوصیات حسابداری شهـرداری ها   1- روش حسـابداری   1-   روش نگهـداری حسـاب   . 2-   حسـاب اختصـاصـی   . بـودجـه   تصویب بودجه   طبقـه بندی بودجـه     فصـل دوم   (قلمرو فعالیت)   تعــاریف   حسابهای عمومی ( با مانده بدهکــار)   اسناد دریافتی   بستانکارن   بابت هزینه ها  صنـدوق   انواع تنخواه گــردان   پرداخت هزینه هااز محل تنخواه گردان حسابداری   کاهش یا افزایش تنخواه گردان حسابداری   انــواع درآمد   طریقه ثبت عملیات مالی درآمدها در دفاتر   منابع:   مقدمه در دنیای امروز که هر روز شکل تازه ای از ارتباطات اقتصادی به وجود می

مقاله بررسي ژئوشيميايي عناصر واناديوم و تيتانيم در معدن سنگ آهن چادرملو

ارد بخشی از متن مقاله بررسي ژئوشيميايي عناصر واناديوم و تيتانيم در معدن سنگ آهن چادرملو : محل انتشار: چهارمین همایش ملی زمین شناسی اقتصادی تعداد صفحات:12 نویسنده(ها): محمدحسین حقیرابراهیم آبادی – دانشجویکارشناسی ارشد زمین شناسی اقتصادیمهرداد کریمی – عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیرازکمال نوری خانکهدانی – عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز چکیده: معدن آهن چادرملو یکی از بزر گترین معادن در حال استخراج در ناحیه معدنی آه ندار بافق و بخشی از ایالت متالوژنیک بافق- ساغند بوده که در 65 کیلومتری شمال شهرستان بافق و 177 کیلومتری شمال شرقی استان یزد واقع شده است. سنگمیزبان غالب در این کانسار انواع س